Хидролошки подаци:  СУБОТА 03.12.2022.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      33  -8  1500  7.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН    99  -9  *  6.4 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      88  -8  1880  7.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    114  -12  *  6.5 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      138  -15  *  7.5 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  234  -16  *  7.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      307  -14  *  6.6 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    328  -12  *  6.7 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      473  -4  4900  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    692  2  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    754  3  *  7.3 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    667  3  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    229  -27  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    223  -10  *  6.2 pad
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      275  -7  660  6.6 pad
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  333  0  *  6.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    429  1  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      214  -19  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    106  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -35  3  0.280  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    283  -106  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    203  12  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    572  -44  1470  7.5 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      338  -34  1880  7.7 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      201  -32  *  7.3 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    342  -30  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      271  -15  *  7.7 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    4  -1  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    26  -1  48.0  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    85  23  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    125  -6  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    105  -8  121  7.7 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -12  2  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    20  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    35  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    89  -5  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -10  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    2  1  2.20  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    262  -1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    6  1  0.113  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    91  -2  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    -9  -1  1.14  5.0 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    49  -8  *  5.8 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ОБРЕНОВАЦ    156  -21  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    39  -1  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    15  0  *  * nema
 ОБНИЦА Ниво одбране  БЕЛО ПОЉЕ    -43  -6  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    -25  -1  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    17  0  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    65  0  0.135  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    83  0  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    17  0  0.717  5.0 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    39  0  0.656  4.0 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    30  0  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    138  28  34.0  4.6 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  -  -  *  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -149  -2  *  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    -49  -4  *  5.7 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    29  -5  150  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -303  -5  *  - stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    21  -1  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    46  -3  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    28  0  0.276  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    43  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    51  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    28  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -39  -2  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    55  0  0.503  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    73  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -162  0  5.19  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    39  1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    38  -2  14.8  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -188  -2  21.8  6.2 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -116  -5  30.0  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    51  -1  54.0  7.2 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    24  0  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    23  -1  3.55  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    1  0  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    28  -1  1.41  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СИЈАРИНСКА БАЊА    43  -2  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    33  -3  1.12  7.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    4  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    27  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    14  0  1.38  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    2  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    2  -1  7.12  4.9 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -30  1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    75  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -59  -1  10.7  8.6 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    45  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    58  0  8.24  * nema
 ГАБЕРСКА Ниво одбране  МРТВИНЕ    73  0  *  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    68  0  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    27  -1  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    9  -1  *  * nema
 ВИСОЧИЦА Ниво одбране  ИЗАТОВАЦ    70  -2  *  * nema
 ДОЈКИНАЧКА Ниво одбране  ВИСОЧКА РЖАНА    49  -1  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    93  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    50  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    17  -1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    201  1  10.1  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    -4  -5  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    -  -  -  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    -25  -1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -81  -2  92.3  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    80  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    103  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    20  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    89  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АРИЉЕ    -40  0  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    35  -1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    56  -2  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    30  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    45  -1  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    12  0  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА    45  0  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ПРЕЉИНА    13  0  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    55  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    249  -3  71.8  8.6 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    115  -6  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    71  -1  *  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    38  -2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    64  -1  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    24  -1  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  РАШКА    116  -1  *  * nema
 ЈОШАНИЦА Ниво одбране  БИЉАНОВАЦ    8  -2  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    53  -1  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  УШЋЕ    -1  -2  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    114  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БРУС    16  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    42  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    19  0  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    46  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ГОРЊАК    70  -2  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    55  0  4.10  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    3  0  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    58  -6  8.64  6.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    74  -3  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -103  1  4.79  8.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    96  -8  0.079  6.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    12  -7  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    290  -5  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    39  0  *  * nema
 ШАШКА Ниво одбране  ЦРНАЈКА    51  -2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    42  -2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    60  -3  *  * nema
 ЗЛОТСКА Ниво одбране  ЗЛОТ    18  -1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    33  0  3.16  9.6 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -78  -2  3.44  - nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    107  -2  6.40  * nema
 ГРЛИШКА Ниво одбране  ГРЛИШТЕ    89  0  *  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    69  -1  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    21  -1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    35  1  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    35  2  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ