Хидролошки подаци:  СУБОТА 23.09.2023.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      8  -1  1370  22.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН    82  -1  *  22.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      70  -3  1770  21.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    96  -7  *  22.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      77  -8  *  22.1 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  74  -6  *  22.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      210  -3  *  23.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    249  -2  *  22.6 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      435  0  2600  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    674  2  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    730  0  *  - nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    662  0  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    21  8  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    174  -1  *  22.6 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      248  0  271  23.2 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  333  0  *  22.7 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    431  3  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      121  -6  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    109  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -58  1  0.140  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    362  -17  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    213  14  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    176  -1  313  23.2 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      31  3  398  23.4 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      -72  2  *  22.7 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    101  -2  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      165  -3  *  24.0 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    4  -18  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    24  0  47.1  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    -39  18  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    49  0  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    17  -1  23.8  17.9 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -21  1  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    11  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    31  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    67  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -12  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -13  0  0.974  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    233  0  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    11  0  0.293  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    117  -2  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    -6  -1  1.43  21.1 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    56  -1  *  22.2 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ОБРЕНОВАЦ    12  -1  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    22  0  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    74  0  *  * nema
 ОБНИЦА Ниво одбране  БЕЛО ПОЉЕ    -11  0  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    -27  -1  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    -9  0  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    54  -1  0.066  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    79  0  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    17  -1  0.717  - nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    33  0  0.473  22.0 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    23  -1  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    86  2  11.0  22.4 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  -  -  *  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -198  -3  *  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    -95  -1  *  20.1 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -18  0  70.0  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -364  -1  *  - stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    8  -1  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    47  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    24  0  0.188  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    51  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    17  -2  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -54  0  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    52  -1  0.351  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    72  -2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -190  0  1.41  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    21  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    6  -1  3.37  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -221  -1  8.11  22.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -147  -2  13.0  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    15  -4  20.8  21.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    26  -1  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    15  0  2.09  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    -53  0  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    22  0  0.884  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СИЈАРИНСКА БАЊА    26  -1  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    17  -1  0.108  21.6 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    2  -2  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    -3  1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    9  0  0.887  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    -9  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -16  0  4.05  22.0 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -48  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    58  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -72  -10  6.38  18.4 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    33  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    49  0  4.98  * nema
 ГАБЕРСКА Ниво одбране  МРТВИНЕ    70  -1  *  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    63  -1  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    17  0  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    14  -1  *  * nema
 ВИСОЧИЦА Ниво одбране  ИЗАТОВАЦ    48  -1  *  * nema
 ДОЈКИНАЧКА Ниво одбране  ВИСОЧКА РЖАНА    33  0  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    85  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    46  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    13  3  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    188  -50  7.24  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    -10  1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    -  -  -  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    -78  1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -130  -1  40.0  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    81  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    95  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    21  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    79  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АРИЉЕ    -44  9  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    45  -1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    55  -2  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    24  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    42  -1  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    25  -1  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА    42  -1  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ПРЕЉИНА    4  -1  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    52  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    170  -4  19.0  17.4 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    78  -5  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    30  -2  *  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    -3  -5  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    16  -1  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    26  -1  *  * nema
 ЈОШАНИЦА Ниво одбране  БИЉАНОВАЦ    2  -9  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    35  -3  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    16  -2  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  УШЋЕ    -14  -1  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    111  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БРУС    5  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    32  -2  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    42  31  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    42  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ГОРЊАК    50  -1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    42  0  2.51  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    -7  -1  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    48  -2  6.40  20.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    48  -1  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -152  -10  1.60  18.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    62  -1  0.028  - nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -32  -1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    265  0  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    32  0  *  * nema
 ЦРНАЈКА Ниво одбране  ЦРНАЈКА    23  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    14  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    39  0  *  * nema
 ЗЛОТСКА Ниво одбране  ЗЛОТ    -5  0  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    34  1  3.37  18.8 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -91  -1  2.12  - nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    54  -5  2.28  * nema
 ГРЛИШКА Ниво одбране  ГРЛИШТЕ    91  0  *  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    49  -1  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    5  -1  *  * nema
 ДРАГОВИШТИЦА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    27  -1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    22  -1  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    13  -1  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ