Хидролошки подаци:  ЧЕТВРТАК 30.06.2022.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      56  -1  1610  25.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН    119  2  *  26.1 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      94  5  1910  26.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    111  -1  *  26.1 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      88  -1  *  25.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  140  -4  *  25.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      225  -1  *  26.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    259  -2  *  26.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      443  -2  2600  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    685  -2  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  744  -1  *  25.4 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    665  -4  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    22  -3  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    172  3  *  26.9 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      243  3  165  26.9 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  333  0  *  26.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    427  4  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      132  -4  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    105  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -62  -3  0.122  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    399  -2  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    253  -6  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    176  -2  313  27.7 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      67  8  515  26.5 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      -48  9  *  25.8 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    122  4  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      185  -1  *  27.0 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    6  -50  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    91  64  141  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    42  -9  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    74  -2  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    33  -1  33.1  20.0 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -13  -1  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    25  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    35  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    79  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -7  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -26  -1  0.336  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    221  -1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    5  -1  0.085  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    0  -2  2.00  24.7 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    57  -1  *  25.0 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ОБРЕНОВАЦ    30  0  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    37  -1  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    20  0  *  * nema
 ОБНИЦА Ниво одбране  БЕЛО ПОЉЕ    9  1  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    -16  0  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    26  -1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    71  -3  0.196  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    75  -5  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    14  -1  0.615  23.9 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    39  -2  0.656  24.7 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    23  0  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    129  3  29.5  26.8 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  0  -  *  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -167  6  *  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    -74  0  *  23.0 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -3  -6  93  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -340  -6  *  - stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    11  -1  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    25  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    22  -1  0.144  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    17  -3  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    50  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    18  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -48  0  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    57  -1  0.605  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    73  1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -181  -1  2.26  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    25  -2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    30  -22  11.5  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -186  -3  28.0  23.7 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -119  6  49  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    63  14  61.7  24.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    18  -2  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    24  -1  3.78  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    9  -4  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    24  -3  1.06  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СИЈАРИНСКА БАЊА    26  -1  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    23  1  0.336  26.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    -4  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    10  1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    8  -14  0.828  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    -6  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -18  -2  3.75  21.4 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -45  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    78  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -61  1  9.97  18.0 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    61  5  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    56  -40  10.48  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    68  -1  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    21  0  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    15  -5  *  * nema
 ВИСОЧИЦА Ниво одбране  ИЗАТОВАЦ    62  -5  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    86  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    49  -8  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    13  -9  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    210  -4  12.4  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    10  -2  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    0  -  *  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    -63  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -127  3  40.7  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    85  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    113  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    24  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    94  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АРИЉЕ    -33  5  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    67  2  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    34  -2  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    40  -1  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    11  -1  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ПРЕЉИНА    9  -1  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    54  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    166  -1  17.5  15.3 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    74  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    28  0  *  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    -4  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    25  -2  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    12  1  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  РАШКА    88  0  *  * nema
 ЈОШАНИЦА Ниво одбране  БИЉАНОВАЦ    7  -4  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    42  -2  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    14  1  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    42  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ГОРЊАК    43  1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    18  -4  0.598  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    -7  -1  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    30  -3  2.90  25.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    38  -3  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -117  0  3.81  23.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    29  -2  *  26.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -42  -1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    258  0  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    25  -1  *  * nema
 ШАШКА Ниво одбране  ЦРНАЈКА    48  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    19  -4  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    49  -1  *  * nema
 ЗЛОТСКА Ниво одбране  ЗЛОТ    1  -1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    35  -1  3.57  21.0 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -69  1  4.80  - nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    94  -8  4.46  * nema
 ГРЛИШКА Ниво одбране  ГРЛИШТЕ    88  0  *  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    64  1  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    14  -5  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    29  -1  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    24  0  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ