Хидролошки подаци:  ПЕТАК 31.03.2023.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      117  10  1920  10.6 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН    204  14  *  10.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      188  15  2500  10.6 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    196  19  *  10.4 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      215  22  *  10.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  290  20  *  10.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      336  14  *  10.9 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    357  12  *  11.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      498  7  5450  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    703  3  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    755  1  *  10.5 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    665  -2  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    276  17  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    308  9  *  9.2 rast
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      335  9  1100  9.4 rast
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  323  0  *  9.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    416  0  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      295  20  *  - rast
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    137  -2  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    72  -5  5.39  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    176  -2  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    178  -2  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    573  30  1470  11.4 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      340  20  1890  11.2 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      198  19  *  10.6 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    346  17  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      298  14  *  11.0 rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    62  55  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    186  75  451  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    137  27  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    132  -4  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    132  17  173  8.6 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -16  -4  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    22  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    40  -3  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    104  -5  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    17  -2  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    65  -3  9.55  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    264  -4  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    38  4  4.85  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    175  -5  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    53  -3  17.4  10.5 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    150  -12  *  10.0 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ОБРЕНОВАЦ    176  13  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    37  -1  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    128  0  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    2  -1  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    46  0  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    119  -9  2.30  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    88  -4  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    37  -2  1.64  - nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    69  -6  2.03  9.6 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    61  -4  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    170  -8  50.0  8.8 pad
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  -  -  *  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -66  -16  *  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    32  -19  *  7.2 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    129  -19  340  - pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -190  -4  *  - pad
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    50  3  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    78  -2  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    45  -1  1.52  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    57  -3  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    57  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    57  3  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -2  0  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    75  -2  1.61  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    86  -3  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -104  -6  22.2  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    98  -4  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    122  -6  64.6  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -96  -16  99.7  7.4 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -7  -17  128  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    178  -25  158  8.4 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    54  0  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    54  -2  14.0  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    12  -1  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    88  -2  11.4  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СИЈАРИНСКА БАЊА    69  -2  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    70  8  6.40  11.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    22  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    28  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    26  -1  3.26  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    21  -2  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    27  -2  12.9  7.4 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -18  -3  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    92  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -28  -4  23.2  10.0 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    83  -7  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    88  -3  25.2  * nema
 ГАБЕРСКА Ниво одбране  МРТВИНЕ    92  0  *  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    86  -1  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    44  -1  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    26  0  *  * nema
 ВИСОЧИЦА Ниво одбране  ИЗАТОВАЦ    80  -1  *  * nema
 ДОЈКИНАЧКА Ниво одбране  ВИСОЧКА РЖАНА    62  1  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    113  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    81  -5  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    34  -1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    257  -6  29.3  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    42  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    -  -  *  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    -2  -4  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -39  -7  156  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    96  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    112  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    55  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    112  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АРИЉЕ    -6  -1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    67  -1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    82  -5  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    38  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    58  -1  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    34  -2  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА    70  -4  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ПРЕЉИНА    50  -6  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    71  1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    258  2  78.5  8.6 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    131  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    95  3  *  - nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    82  6  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    46  -1  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  РАШКА    123  0  *  * nema
 ЈОШАНИЦА Ниво одбране  БИЉАНОВАЦ    35  -1  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    66  -1  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    41  5  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  УШЋЕ    18  1  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    128  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БРУС    31  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    70  -2  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    40  -5  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    56  -3  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ГОРЊАК    118  3  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    106  2  14.0  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    37  2  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    80  -2  14.5  11.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    104  -2  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -55  -7  8.40  10.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    108  2  0.105  11.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    30  0  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    301  -1  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    70  0  *  * nema
 ШАШКА Ниво одбране  ЦРНАЈКА    60  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    53  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    71  -1  *  * nema
 ЗЛОТСКА Ниво одбране  ЗЛОТ    26  1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    70  -2  13.8  10.2 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -34  -2  12.8  - nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    170  -5  25.7  * nema
 ГРЛИШКА Ниво одбране  ГРЛИШТЕ    104  1  *  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    89  -3  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    52  -1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    44  1  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    49  4  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ