Хидролошки подаци:  СРЕДА 28.02.2024.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      306  14  3030  8.4 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН    375  13  *  8.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      329  10  3420  8.1 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    329  7  *  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      347  5  *  8.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  404  -2  *  8.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      402  2  *  9.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    407  -1  *  8.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      532  -3  6450  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    719  0  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    748  -9  *  - nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    661  -9  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    373  16  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    497  -2  *  7.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      492  -1  1840  7.4 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  376  0  *  7.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    472  0  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      424  2  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    117  4  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    62  -1  4.65  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    160  0  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    159  0  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    438  52  993  10.0 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      247  28  1360  9.8 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      127  19  *  9.1 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    329  7  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      353  2  *  9.8 rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    60  0  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    154  10  328  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    69  64  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    133  -8  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    110  -9  130  8.0 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    28  -4  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    14  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    40  -1  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    74  -2  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -2  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -1  -1  1.92  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    246  -1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    10  -1  0.225  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    103  -1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    6  -1  2.84  10.8 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    87  1  *  10.8 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ОБРЕНОВАЦ    199  4  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    24  0  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    28  0  *  * nema
 ОБНИЦА Ниво одбране  БЕЛО ПОЉЕ    -2  -1  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    -21  -1  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    5  0  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    71  0  0.196  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    80  1  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    26  0  1.08  - nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    42  0  0.764  9.0 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    32  -1  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    131  3  30.5  8.6 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  -  -  *  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -163  -2  106  * rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    -66  -2  *  8.2 rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -  -  *  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -287  -8  *  - stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    23  -1  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    53  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    35  0  0.630  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    27  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    53  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    32  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -33  0  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    62  0  0.868  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    80  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -163  -1  5.01  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    40  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    50  6  20.2  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -122  38  74  9.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -108  4  54  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    60  -2  49  9.5 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    36  -1  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    27  0  4.48  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    -46  0  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    40  -1  2.75  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СИЈАРИНСКА БАЊА    39  0  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    26  0  0.522  9.2 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    6  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    17  2  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    -  -  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    -7  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -10  0  4.94  - nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -43  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    74  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -53  -1  12.8  9.8 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    53  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    63  -1  10.6  * nema
 ГАБЕРСКА Ниво одбране  МРТВИНЕ    74  0  *  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  СТРАЗИМИРОВЦИ    34  0  *  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    69  0  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    39  -1  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    19  0  *  * nema
 ВИСОЧИЦА Ниво одбране  ИЗАТОВАЦ    80  1  *  * nema
 ДОЈКИНАЧКА Ниво одбране  ВИСОЧКА РЖАНА    55  1  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    92  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    63  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    17  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    225  2  17.0  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    6  -3  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    -  -  *  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    -60  -1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -115  0  53  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    84  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    100  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    32  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    92  1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АРИЉЕ    -36  -1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    56  -1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    68  3  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    44  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    53  1  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    26  0  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА    48  0  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    59  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    183  -10  24.7  9.0 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    91  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    48  -2  *  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    16  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    28  -4  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    36  0  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  РАШКА    98  0  *  * nema
 ЈОШАНИЦА Ниво одбране  БИЉАНОВАЦ    -1  -1  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    48  0  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    22  0  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  УШЋЕ    -10  -2  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    115  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БРУС    35  23  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    57  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    17  -2  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    44  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ГОРЊАК    93  6  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    78  18  7.84  * nema
 ВИТОВНИЦА Ниво одбране  КУЛА    76  -1  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    66  -1  10.5  10.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    75  -1  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -103  -2  4.79  8.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    72  -1  0.043  - nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    17  -3  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    288  -2  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    39  0  *  * nema
 ЦРНАЈКА Ниво одбране  ЦРНАЈКА    26  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    32  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    57  4  *  * nema
 ЗЛОТСКА Ниво одбране  ЗЛОТ    2  0  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    47  -1  6.53  10.8 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -65  0  5.60  - nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    110  0  7.00  * nema
 ГРЛИШКА Ниво одбране  ГРЛИШТЕ    96  0  *  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    61  0  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    36  -1  *  * nema
 ДРАГОВИШТИЦА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    38  -1  *  * nema
 ЉУБАТСКА Ниво одбране  БОСИЉГРАД    35  -1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    35  -1  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    31  2  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ