Прогноза водостаја: СУБОТА  15.06.2024  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
15.06. 16.06. 17.06. 18.06. 19.06.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 615 611 595 580 565 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 686 683 678 670 660 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 653 660 635 620 600 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 586 595 605 600 590 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 532 541 549 540 526 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 420 432 446 456 462 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 417 430 444 454 460 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 226 233 260 275 283 550 750
 ТИСА  СЕНТА 282 290 300 313 320 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 469 477 490 495 492 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 207 237 274 290 295 650 750
 САВА  ШАБАЦ 98 128 165 181 185 400 500
 САВА  БЕОГРАД 366 378 382 392 398 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -167 -153 -159 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -65 -68 -58 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН ** - - - - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -302 -293 -285 -280 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -99 -65 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -122 -123 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 15.06.2024. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији до Апатина, низводно у мањем порасту са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у мањем порасту са тенденцијом мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Саве је у порасту са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна два дана.
Водостаји на Дунаву су у домену средње високих и високих, на Сави у домену од средње ниских до средње високих, на Тиси су у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 18.2 °С, на Сави око 21.0 °С, на Великој Морави око 21.7 °С, на Тиси око 24.0 °С и на банатским водотоцима око 25.4 °С, што је око просечних вредности температура воде за ово доба године.Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ