Прогноза водостаја: СУБОТА  23.09.2023  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
23.09. 24.09. 25.09. 26.09. 27.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 8 11 9 20 45 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 82 84 87 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 70 69 70 72 90 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 96 92 90 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 77 76 74 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 210 208 207 207 209 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 249 247 246 246 248 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 174 176 176 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 248 249 249 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 121 119 120 118 122 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 31 35 47 63 70 650 750
 САВА  ШАБАЦ -72 -68 -56 -40 -33 400 500
 САВА  БЕОГРАД 165 163 162 161 164 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -198 -198 -178 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -95 -95 -75 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -18 -17 17 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -364 -364 -362 -342 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -147 -151 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -130 -131 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 24.09.2023. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем порсту и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем порасту са тенденцијом пораста наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом пораста наредна два дана.

Водостаји на Дунаву и Сави су у домену средње ниских, на Тиси у домену средњих, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 21.4 °С, на Сави око 23.2 °С, на Великој Морави око 21.4 °С, на Тиси око 22.8 °С и на банатским водотоцима око 22.2 °С, што је око и нешто изнад просечних вредности температура воде за ово доба године.Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ