Прогноза водостаја: СУБОТА  03.12.2022  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
03.12. 04.12. 05.12. 06.12. 07.12.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 33 27 24 22 20 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 99 90 87 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 88 85 80 75 68 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 114 107 105 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 138 128 123 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 307 294 284 276 271 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 328 316 306 300 295 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 223 210 200 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 275 267 260 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 214 201 192 187 185 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 338 318 311 295 285 650 750
 САВА  ШАБАЦ 201 181 173 160 150 400 500
 САВА  БЕОГРАД 271 261 252 245 240 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -149 -150 -155 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -49 -50 -55 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 29 26 24 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -303 -306 -309 -312 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -116 -130 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -81 -85 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 03.12.2022. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Саве је у опадању са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.

Водостаји на Дунаву су у домену средње ниских и средњих, на Сави и Тиси у домену средњих, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 6.6 °С, на Сави око 7.6 °С, на Великој Морави око 5.8 °С, на Тиси око 6.3 °С и на банатским водотоцима око 6.2 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за ово доба године.
Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ