Прогноза водостаја: ПЕТАК  31.03.2023  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК 
31.03. 01.04. 02.04. 03.04. 04.04.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 117 119 117 120 130 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 204 208 212 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 188 198 200 197 201 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 196 207 212 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 215 227 232 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 336 347 359 369 374 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 357 368 380 390 395 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 308 316 320 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 335 342 350 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 295 308 321 334 336 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 340 360 370 380 390 650 750
 САВА  ШАБАЦ 198 218 227 237 247 400 500
 САВА  БЕОГРАД 298 310 322 332 338 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -66 -71 -74 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 32 27 24 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 129 120 115 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -190 -205 -214 -200 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -7 -12 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -39 -44 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 31.03.2023. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у порасту са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Тисе је у мањем порасту са тенденцијом мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Саве је у порасту са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна два дана.

Водостаји на Дунаву и Сави су у домену средње ниских и средњих, на Тиси су у домену средњих, а на Великој Морави у домену ниских и средње ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 10.6 °С, на Сави око 11.2°С, на Великој Морави око 8.5 °С, на Тиси око 9.4 °С и на банатским водотоцима око 10.5 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за ово доба године.
Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ