Прогноза водостаја: СРЕДА  21.02.2024  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА 
21.02. 22.02. 23.02. 24.02. 25.02.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 279 270 272 274 270 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 358 335 330 333 335 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 324 310 306 310 312 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 336 323 311 313 315 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 362 350 340 338 340 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 422 412 407 409 410 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 428 418 413 415 416 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 521 517 515 510 505 550 750
 ТИСА  СЕНТА 514 510 505 500 495 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 449 438 429 419 415 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 256 244 237 221 219 650 750
 САВА  ШАБАЦ 142 130 123 108 106 400 500
 САВА  БЕОГРАД 373 363 360 362 363 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -151 -147 -149 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -59 -55 -56 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН - - - - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -271 -273 -275 -280 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -99 -93 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -112 -110 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 21.02.2024. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању до Новог Сада, низводно у стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Саве је у опадању са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву и Тиси су у домену средње високих, на Сави у домену од средње ниских до средње високих, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 7.8 °С, на Сави око 9.1 °С, на Великој Морави око 6.5 °С, на Тиси око 6.6 °С и на банатским водотоцима око 7.0 °С, што је знатно изнад просечних вредности температура воде за ово доба године.
Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ