Prognoza vodostaja: UTORAK  16.08.2022  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA 
16.08. 17.08. 18.08. 19.08. 20.08.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN -86 -84 -86 -87 -87 500 700
 DUNAV  APATIN -16 -17 -18 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO -21 -21 -23 -21 -22 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA -5 -8 -9 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD -1 -4 -2 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 191 192 193 194 194 550 650
 DUNAV  PANČEVO 236 237 238 239 239 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 183 181 181 - - 550 750
 TISA  SENTA 254 254 253 - - 600 800
 TISA  TITEL 66 65 65 66 65 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 3 17 15 10 5 650 750
 SAVA  ŠABAC -105 -92 -94 -99 -103 400 500
 SAVA  BEOGRAD 154 155 156 157 157 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -192 -167 -180 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -93 -63 -75 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN -25 -15 -25 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -368 -352 -342 -348 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -145 -120 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA - - - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 16.08.2022. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem porastu i stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna dva dana.

Vodostaji na Dunavu i Savi su u domenu niskih i srednje niskih, na Tisi su u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 25.0 °S, na Savi oko 24.7 °S, na Velikoj Moravi oko 23.2 °S, na Tisi oko 26.1 °S i na banatskim vodotocima oko 25.6 °S, što je nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.
Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ