Прогноза водостаја: ПОНЕДЕЉАК  18.03.2019  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК 
18.03. 19.03. 20.03. 21.03. 22.03.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 288 320 380 420 430 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 350 375 420 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 310 325 365 415 430 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 315 309 322 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 321 318 325 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 387 385 383 382 387 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 397 395 393 392 397 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 340 318 310 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 364 348 340 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 383 378 375 380 393 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 247 229 217 219 240 650 750
 САВА  ШАБАЦ 114 98 87 88 107 400 500
 САВА  БЕОГРАД 342 339 337 336 343 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -60 -56 -50 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 14 17 20 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 98 93 99 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -245 -256 -253 -240 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -75 -74 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -22 -17 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 18.03.2019. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Тисе је у опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна два дана, а затим пораста.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна три дана.

Водостај на Дунаву и на Тиси је у домену средњих, на Сави у домену средње ниских и средњих, а на Великој Морави у домену средње ниских вредности за март.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 8.0 °С, на Сави око 9.6 °С, на Великој Морави око 7.8 °С, на Тиси око 7.2 °С и на банатским водотоцима око 9.0 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за март.
Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ