Прогноза водостаја: НЕДЕЉА  15.09.2019  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК 
15.09. 16.09. 17.09. 18.09. 19.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 155 130 101 82 61 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 218 201 177 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 199 193 174 152 133 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 206 210 203 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 176 183 175 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 239 250 259 267 275 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 268 279 288 296 304 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 172 172 171 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 241 241 240 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 180 190 188 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 83 80 78 77 76 650 750
 САВА  ШАБАЦ -27 -29 -30 -31 -32 400 500
 САВА  БЕОГРАД 193 203 212 220 228 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -158 -159 -160 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -134 -135 -136 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -22 -23 -24 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -354 -356 -357 -358 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -153 -155 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -127 -128 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 15.09.2019. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем порасту са тенденцијом опадања до Богојева, низводно мањег пораста наредна два дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву, Тиси и на Сави су у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за септембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 20.5 °С, на Сави око 21.5 °С, на Великој Морави око 21.0 °С, на Тиси око 22.5 °С и на банатским водотоцима око 21.8 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за септембар.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ