Прогноза водостаја: СУБОТА  17.03.2018  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
17.03. 18.03. 19.03. 20.03. 21.03.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 256 260 250 240 238 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 330 335 330 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 314 320 317 307 298 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 314 331 338 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 347 366 370 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 480 495 510 525 535 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 479 510 524 538 547 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 420 449 462 478 485 550 750
 ТИСА  СЕНТА 425 452 475 484 495 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 441 454 469 467 459 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 610 612 640 660 680 650 750
 САВА  ШАБАЦ 461 463 488 505 523 400 500
 САВА  БЕОГРАД 441 456 471 486 496 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН 146 114 100 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 283 250 240 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 429 392 365 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ 111 99 80 65 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ 195 150 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА 89 76 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 17.03.2018. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у порасту са тенденцијом пораста наредна два дана, затим стагнације.
Водостај Тисе је у порасту са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом мањег и умереног пораста.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању и стагнацији до Багрдана, низводно у порасту са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна два дана.
Водостај на Дунаву је у домену средњих и средње високих, на Тиси и на Великој Морави је у домену средњих, а на Сави у домену средње високих за март.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 7.2°С, на Сави око 8.7 °С, на Великој Морави око 8.8 °С, на Тиси око 4.0 °С и на банатским водотоцима око 9.5 °С, што је нешто изнад просечних вредности температура воде за март.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ