Прогноза водостаја: СУБОТА  28.03.2020  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
28.03. 29.03. 30.03. 31.03. 01.04.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 133 121 110 100 97 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 198 182 168 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 181 172 164 150 146 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 202 193 186 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 204 195 188 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 291 285 279 273 267 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 310 304 298 292 286 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 215 208 198 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 266 261 257 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 250 243 236 230 224 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 144 120 111 105 104 650 750
 САВА  ШАБАЦ 33 13 6 0 -1 400 500
 САВА  БЕОГРАД 246 240 234 228 222 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -118 -100 -80 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -33 -16 0 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 54 62 82 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -296 -288 -268 -243 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -68 -51 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -85 -74 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 28.03.2020. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у опадању са тенденцијом опадања наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем порасту са тенденцијом пораста наредна три дана.

Водостаји на Дунаву, Сави и Тиси су у домену средње ниских и средњих, а на Великој Морави у домену ниских вредности за март.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 8.1 °С, на Сави око 8.5 °С, на Великој Морави око 6.7 °С, на Тиси око 7.0 °С и на банатским водотоцима око 7.8 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за март. .


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ