Прогноза водостаја: НЕДЕЉА  30.04.2017  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК 
30.04. 01.05. 02.05. 03.05. 04.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 168 240 330 380 410 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 224 294 382 430 455 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 188 268 350 405 436 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 188 217 250 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 194 216 255 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 309 314 326 341 358 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 328 333 345 360 377 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 222 222 225 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 272 272 274 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 256 268 291 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 350 378 430 485 500 650 750
 САВА  ШАБАЦ 207 232 280 332 352 400 500
 САВА  БЕОГРАД 266 271 295 312 332 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -44 -48 -56 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 20 16 10 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 116 107 100 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -238 -248 -255 -260 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -47 -53 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -33 -37 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 30.04.2017. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у порасту до Бачке Паланке, низводно у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом умереног и већег пораста наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна два дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом умереног и већег пораста наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна два дана.

Водостај на Дунаву и на Сави је у домену средње ниских, а на Тиси и Великој Морави је у домену ниских и средње ниских вредности за април.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 12.9 °С, на Сави око 12.3 °С, на Великој Морави око 13.0 °С, на Тиси око 12.0 °С и на банатским водотоцима око 14.8 °С, што је око и нешто изнад просечних вредности температура воде за април.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ