Прогноза водостаја: ЧЕТВРТАК  22.10.2020  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   НЕДЕЉА 
22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 25.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 378 369 331 289 259 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 450 440 409 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 415 409 389 369 343 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 390 393 391 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 377 384 379 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 428 433 435 435 433 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 435 440 442 442 440 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 259 263 267 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 298 301 305 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 406 413 416 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 428 416 405 393 382 650 750
 САВА  ШАБАЦ 287 276 266 255 245 400 500
 САВА  БЕОГРАД 387 392 394 394 392 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -166 -164 -162 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -76 -74 -72 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -2 0 2 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -276 -274 -272 -270 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -123 -125 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -123 -125 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 22.10.2020. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем порасту са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна два дана, затим опадања.
Водостај Тисе је у мањем порасту са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна три дана.
Водостај Саве је у опадању са тенденцијом мањег опадања наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна два дана.

Водостаји на Дунаву и Сави су у домену средње високих, на Тиси у домену средњих, а на Великој Морави су у домену ниских вредности за октобар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 12.0°С, на Сави око 11.9 °С, на Великој Морави око 11.0 °С, на Тиси око 13.0 °С и на банатским водотоцима око 11.3 °С, што је око просечних вредности температура воде за октобар.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ