Прогноза водостаја: ПОНЕДЕЉАК  10.08.2020  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК 
10.08. 11.08. 12.08. 13.08. 14.08.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 425 400 360 310 260 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 478 475 440 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 425 433 400 371 335 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 381 403 406 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 333 368 378 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 302 325 340 345 340 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 319 344 359 364 359 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 192 186 176 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 255 248 240 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 296 326 339 329 309 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 174 153 138 127 120 650 750
 САВА  ШАБАЦ 48 28 10 0 -5 400 500
 САВА  БЕОГРАД 256 280 295 300 295 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -57 -78 -100 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 35 10 -20 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 134 110 90 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -228 -218 -240 -260 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -55 -69 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА 10 -40 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 10.08.2020. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у порасту са тенденцијом стагнације до Апатина, низводно пораста наредна два дана, затим опадања.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна три дана.
Водостај Саве је у порасту са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању до Багрдана, низводно пораста са тенденцијом опадања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву и Сави су у домену средње високих и средњих, на Тиси у домену средњих, а на Великој Морави су у домену средње ниских вредности за август.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 24.0 °С, на Сави око 25.3 °С, на Великој Морави око 19.6 °С, на Тиси око 25.9 °С и на банатским водотоцима око 24.5 °С, што је око и нешто изнад просечних вредности температура воде за август.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ