Прогноза водостаја: НЕДЕЉА  25.07.2021  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК 
25.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 464 403 328 275 245 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 514 457 385 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 453 427 370 305 265 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 414 413 400 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 381 387 379 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 345 360 370 375 375 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 360 375 385 390 390 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 218 222 224 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 280 283 285 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 352 363 361 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 110 90 78 65 55 650 750
 САВА  ШАБАЦ 7 -11 -21 -33 -43 400 500
 САВА  БЕОГРАД 295 310 320 325 325 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -174 -178 -181 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -70 -74 -77 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 3 -2 -7 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -325 -317 -320 -327 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -103 -110 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -129 -132 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 25.07.2021. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању до Апатина, низводно у мањем порасту са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна три дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна три дана.

Водостаји на Дунаву су у домену средње високих и средњих, на Тиси у домену средњих, на Сави у домену средње ниских и средњих, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 22.5 °С, на Сави око 25.4 °С, на Великој Морави око 22.6 °С, на Тиси око 25.8 °С и на банатским водотоцима око 24.8 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за ово доба године.
Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ