Прогноза водостаја: СУБОТА  06.03.2021  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
06.03. 07.03. 08.03. 09.03. 10.03.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 149 136 127 125 126 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 218 206 198 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 208 197 189 188 186 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 237 227 219 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 271 263 255 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 377 367 362 359 357 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 391 381 376 373 371 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 457 450 445 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 449 440 435 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 378 369 363 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 278 269 262 258 256 650 750
 САВА  ШАБАЦ 151 142 136 133 131 400 500
 САВА  БЕОГРАД 335 325 320 317 315 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -92 -102 -106 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 2 -8 -12 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 94 84 80 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -234 -240 -245 -250 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -44 -60 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -65 -70 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 06.03.2021. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Тисе је мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву и Сави су у домену средњих и средње високих, Тиси су у домену средње високих, а на Великој Морави у домену средње ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 7.0 °С, на Сави око 9.3 °С, на Великој Морави око 6.9 °С, на Тиси око 5.0 °С и на банатским водотоцима око 6.6 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за ово доба године.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ