Прогноза водостаја: НЕДЕЉА  19.05.2019  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК 
19.05. 20.05. 21.05. 22.05. 23.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 262 246 231 223 225 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 342 330 314 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 326 314 300 289 286 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 334 329 318 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 357 355 346 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 476 476 469 459 447 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 476 475 468 458 446 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 325 315 324 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 350 340 347 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 431 428 421 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 580 568 555 548 543 650 750
 САВА  ШАБАЦ 429 419 408 402 398 400 500
 САВА  БЕОГРАД 439 438 430 420 408 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -43 -49 -52 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 49 39 35 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 130 115 107 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -168 -186 -196 -198 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -40 -50 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -22 -30 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 19.05.2019. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања наредна три дана.
Водостај Тисе је у опадању са тенденцијом мањег опадања наредног дана, затим пораста.
Водостај Саве је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна два дана.

Водостај на Дунаву и Тиси је у домену средње ниских, на Сави је у домену средње високих, а на Великој Морави у домену средње ниских вредности за мај.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 14.7 °С, на Сави око 12.3 °С, на Великој Морави око 13.0 °С, на Тиси око 13.8 °С и на банатским водотоцима око 14.2 °С, што је нешто испод просечних вредности температура воде за мај.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ