Прогноза водостаја: СУБОТА  26.05.2018  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
26.05. 27.05. 28.05. 29.05. 30.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 162 150 145 147 150 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 248 235 230 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 247 234 228 227 226 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 265 250 240 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 253 238 223 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 340 333 328 326 326 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 355 348 343 341 341 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 212 209 205 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 270 266 262 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 296 281 269 261 257 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 234 224 215 210 205 650 750
 САВА  ШАБАЦ 118 110 100 95 90 400 500
 САВА  БЕОГРАД 294 287 282 280 280 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -93 -101 -109 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -3 -11 -20 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 70 61 50 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -265 -268 -278 -288 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -62 -72 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -73 -84 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 26.05.2018. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем порасту са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостај на Дунаву, Тиси и на Сави је у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских и средње ниских вредности за мај.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 20.2 °С, на Сави око 19.8 °С, на Великој Морави око 19.5 °С, на Тиси око 21.2 °С и на банатским водотоцима око 21.0 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за мај.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ