Прогноза водостаја: ПОНЕДЕЉАК  27.02.2017  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК 
27.02. 28.02. 01.03. 02.03. 03.03.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 322 330 325 309 292 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 376 390 395 391 370 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 303 335 332 328 312 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 270 312 325 330 321 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 260 310 326 333 322 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 353 390 410 420 425 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 362 400 420 430 435 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 314 344 372 385 390 550 750
 ТИСА  СЕНТА 332 356 385 396 404 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 318 363 393 400 390 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 331 375 412 427 435 650 750
 САВА  ШАБАЦ 185 222 258 273 280 400 500
 САВА  БЕОГРАД 305 342 362 372 377 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -41 -46 -56 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 35 32 22 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 112 118 101 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -252 -246 -252 -262 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -32 -38 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -37 -46 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 27.02.2017. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у порасту са тенденцијом пораста наредна три дана.
Водостај Тисе је у порасту са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Саве је у порасту са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у порасту са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна два дана.

Водостај на Дунаву је у домену средње високих и средњих, на Сави је у домену средње ниских и средњих, на Тиси у домену средњих, а на Великој Морави су у домену средње ниских вредности за фебруар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 5.0°С, на Сави око 6.8 °С, на Великој Морави око 7.0 °С, на Тиси око 1.7 °С и на банатским водотоцима око 6.0 °С, што је око и нешто изнад просечних вредности температура воде за фебруар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ