Прогноза водостаја: СРЕДА  23.08.2017  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА 
23.08. 24.08. 25.08. 26.08. 27.08.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 154 199 206 186 160 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 216 251 255 248 220 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 197 218 232 230 214 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 204 218 240 250 244 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 167 177 198 216 227 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 237 237 242 252 264 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 264 264 269 279 291 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 179 174 170 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 250 247 242 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 179 187 201 212 227 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 8 13 10 9 8 650 750
 САВА  ШАБАЦ -102 -98 -100 -101 -102 400 500
 САВА  БЕОГРАД 187 187 192 202 213 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -156 -159 -162 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -125 -128 -130 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -15 -20 -24 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -366 -366 -369 -371 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -135 -140 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -132 -135 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 23.08.2017. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем порасту до Богојева, низводно у стагнацији са тенденцијом мањег пораста наредна три дана, затим опадања.
Водостај Тисе је у мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостај на Дунаву и на Тиси је у домену средње ниских, на Сави у домену ниских и средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за август.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 21.8 °С, на Сави око 23.6 °С, на Великој Морави око 21.0 °С, на Тиси око 24.9 °С и на банатским водотоцима око 22.1 °С, што је око просечних вредности температура воде за август.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ