Прогноза водостаја: ПЕТАК  20.07.2018  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК 
20.07. 21.07. 22.07. 23.07. 24.07.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 13 10 11 15 21 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 76 70 73 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 74 67 68 70 76 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 118 109 105 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 114 104 96 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 257 248 241 236 232 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 284 275 268 263 259 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 190 188 187 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 251 249 248 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 181 169 159 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 196 190 178 172 168 650 750
 САВА  ШАБАЦ 73 68 58 51 46 400 500
 САВА  БЕОГРАД 213 204 197 192 188 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -84 -69 -60 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -2 10 19 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 79 87 100 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -284 -282 -273 -264 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -98 -85 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -32 -25 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 20.07.2018. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна два дана.

Водостај на Дунаву је у домену ниских и средње ниских, на Тиси у домену средње ниских, на Сави у домену средњих, а на Великој Морави у домену ниских вредности за месец јул.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 23.0 °С, на Сави око 22.2 °С, на Великој Морави око 21.0 °С, на Тиси око 23.5 °С и на банатским водотоцима око 22.8 °С, што је око просечних вредности температура воде за месец јул.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ