Прогноза водостаја: ПОНЕДЕЉАК  16.10.2017  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК 
16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 139 117 93 72 62 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 200 179 159 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 184 167 148 130 115 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 203 190 178 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 184 171 158 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 255 249 241 231 221 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 278 272 264 254 244 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 160 158 157 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 227 225 223 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 205 198 187 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 79 67 54 43 36 650 750
 САВА  ШАБАЦ -38 -50 -63 -72 -79 400 500
 САВА  БЕОГРАД 205 199 191 181 171 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -167 -165 -167 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -144 -142 -145 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -10 -11 -10 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -353 -355 -353 -360 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -122 -139 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -136 -137 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 16.10.2017. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у опадању до Богојева, низводно у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостај на Дунаву је у домену средњих, на Сави је у домену средње ниских и средњих, на Тиси је у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за октобар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 14.3 °С, на Сави око 15.1 °С, на Великој Морави око 13.8 °С, на Тиси око 13.9 °С и на банатским водотоцима око 14.1 °С, што је нешто изнад просечних вредности температура воде за октобар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ