Прогноза водостаја: НЕДЕЉА  17.12.2017  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК 
17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 221 235 227 210 198 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 296 315 308 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 281 300 308 294 285 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 266 291 303 310 300 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 291 323 340 345 339 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 420 440 455 465 470 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 424 444 459 469 474 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 328 364 395 440 460 550 750
 ТИСА  СЕНТА 348 374 428 448 460 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 375 402 428 436 430 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 571 596 614 619 616 650 750
 САВА  ШАБАЦ 396 417 434 438 434 400 500
 САВА  БЕОГРАД 384 404 419 429 434 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -52 -10 6 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -13 20 40 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 124 128 172 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -195 -205 -160 -155 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -35 50 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -18 -25 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 17.12.2017. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у порасту са тенденцијом пораста наредна два дана, затим стагнације и мањег опадања.
Водостај Тисе је у порасту са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Саве је у порасту са тенденцијом пораста наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у опадању са тенденцијом пораста наредна два дана.

Водостај на Дунаву је у домену средњих и средње високих, на Сави је у домену средње високих, а на Тиси и на Великој Морави у домену средње ниских вредности за децембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 4.5°С, на Сави око 6.7 °С, на Великој Морави око 5.5 °С, на Тиси око 3.2 °С и на банатским водотоцима око 5.2 °С, што је нешто изнад просечних вредности температура воде за децембар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ