Прогноза водостаја: ПОНЕДЕЉАК  24.09.2018  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК 
24.09. 25.09. 26.09. 27.09. 28.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН -36 -34 -41 -43 -39 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 8 10 6 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 18 21 22 16 13 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 46 46 48 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 40 39 40 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 200 200 200 202 204 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 235 235 235 237 239 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 168 168 169 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 239 238 238 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 97 93 91 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 40 31 36 40 42 650 750
 САВА  ШАБАЦ -67 -73 -68 -65 -63 400 500
 САВА  БЕОГРАД 154 154 155 156 157 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -162 -157 -156 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -91 -89 -87 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -7 -8 -6 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -366 -364 -363 -361 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -132 -129 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -122 -130 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 24.09.2018. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Саве је у стагнацији и мањем порасту са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву и на Сави су у домену ниских и средње ниских, а на Тиси и Великој Морави су у домену средње ниских вредности за септембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 20.8 °С, на Сави око 21.5 °С, на Великој Морави око 19.0 °С, на Тиси око 22.8 °С и на банатским водотоцима око 21.0 °С, што је нешто изнад и око просечних вредности температура воде за септембар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ