Прогноза водостаја: ПОНЕДЕЉАК  23.01.2017  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК 
23.01. 24.01. 25.01. 26.01. 27.01.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 29 17 10 5 2 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 106 82 65 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 131 91 72 62 56 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 124 116 105 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 190 185 171 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 266 262 260 255 250 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 274 272 270 265 260 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 184 182 180 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 245 244 243 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 323 323 316 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 142 127 118 111 106 650 750
 САВА  ШАБАЦ 14 0 -10 -16 -21 400 500
 САВА  БЕОГРАД 199 195 193 188 183 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -118 -118 -116 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -132 -122 -132 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 26 24 26 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -281 -290 -288 -290 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -95 -82 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -111 -110 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 23.01.2017. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у опадању до Богојева, низводно у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна три дана.
Водостај Саве је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву, Тиси и Сави су у домену средње ниских вредности, а на Великој Морави у домену ниских вредности за јануар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 0.1 °С, на Сави око 0.3 °С, на Великој Морави око 0.0 °С, на Тиси око 0.0 °С и на банатским водотоцима око 0.2 °С, што је нешто испод просечних вредности температура воде за јануар.Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ