Прогноза водостаја: ПОНЕДЕЉАК  27.03.2017  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК 
27.03. 28.03. 29.03. 30.03. 31.03.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 312 272 240 220 202 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 386 352 320 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 338 315 290 270 260 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 335 320 305 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 338 327 318 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 400 395 389 370 350 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 408 400 390 375 355 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 285 264 257 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 314 304 290 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 383 375 368 344 332 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 277 266 256 245 238 650 750
 САВА  ШАБАЦ 146 136 126 116 108 400 500
 САВА  БЕОГРАД 352 346 336 321 301 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -51 -52 -58 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 4 2 -5 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 98 95 87 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -233 -236 -241 -250 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -47 -47 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -47 -49 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 27.03.2017. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у опадању до Богојева, низводно у стагнацији и мањем порасту са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна три дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна три дана.

Водостај на Дунаву је у домену средњих и средње високих, на Тиси у домену средњих, на Сави у домену средње ниских и средњих, а на Великој Морави су у домену средње ниских вредности за март.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 10.2°С, на Сави око 11.7 °С, на Великој Морави око 10.6 °С, на Тиси око 8.5 °С и на банатским водотоцима око 10.9 °С, што је нешто изнад просечних вредности температура воде за март.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ