Прогноза водостаја: УТОРАК  15.01.2019  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
15.01. 16.01. 17.01. 18.01. 19.01.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 186 175 180 245 300 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 240 232 235 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 211 206 200 210 240 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 215 212 204 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 189 182 175 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 252 250 249 248 248 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 273 270 269 268 268 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 170 168 166 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 240 240 238 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 203 202 197 187 205 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 84 82 80 76 74 650 750
 САВА  ШАБАЦ -35 -37 -39 -43 -45 400 500
 САВА  БЕОГРАД 202 200 199 198 198 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -144 -138 -136 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -91 -86 -83 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 12 11 16 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -346 -350 -352 -347 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -124 -124 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -103 -100 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 15.01.2019. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна два дана, затим пораста.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна два дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву, Тиси и на Сави су у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за јануар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 2.1 °С, на Сави око 3.1 °С, на Великој Морави око 0.9 °С, на Тиси око 0.7 °С и на банатским водотоцима око 0.1 °С, што је око и нешто испод просечних вредности температура воде за јануар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ