Прогноза водостаја: НЕДЕЉА  18.11.2018  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК 
18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН -58 -61 -62 -63 -64 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 0 -1 -2 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 16 12 9 7 5 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 48 46 45 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 47 45 44 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 207 205 204 203 202 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 238 236 235 234 233 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 163 157 155 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 231 227 225 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 112 111 110 109 108 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 82 81 75 70 65 650 750
 САВА  ШАБАЦ -35 -36 -40 -43 -46 400 500
 САВА  БЕОГРАД 162 161 160 159 158 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -170 -170 -171 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -121 -121 -122 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -15 -15 -16 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -379 -382 -385 -387 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -141 -140 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -134 -136 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 18.11.2018. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву су у домену ниских и средње ниских, на Тиси и на Сави у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за новембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 5.3 °С, на Сави око 11.2 °С, на Великој Морави око 7.7 °С, на Тиси око 8.7 °С и на банатским водотоцима око 7.0 °С, што је око просечних вредности температура воде за новембар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ