Прогноза водостаја: УТОРАК  02.06.2020  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
02.06. 03.06. 04.06. 05.06. 06.06.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 99 85 68 50 32 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 164 148 132 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 153 138 120 107 93 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 175 164 154 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 167 159 150 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 268 258 248 238 228 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 297 287 277 267 257 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 184 184 187 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 252 252 255 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 211 206 200 190 180 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 158 154 152 145 140 650 750
 САВА  ШАБАЦ 33 30 28 23 20 400 500
 САВА  БЕОГРАД 223 213 203 193 183 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -130 -140 -145 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -39 -49 -55 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 52 41 36 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -295 -307 -312 -317 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -100 -99 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -83 -95 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 02.06.2020. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна три дана.

Водостаји на Дунаву и на Сави су у домену ниских и средње ниских, на Тиси у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за јун.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 17.0 °С, на Сави око 17.8 °С, на Великој Морави око 16.1 °С, на Тиси око 18.3 °С и на банатским водотоцима око 16.8 °С, што је нешто испод просечних вредности температура воде за јун. .


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ