Stanica površinskih voda: NOVI SAD

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA NOVI SAD
  REKA DUNAV
  SLIV CRNO MORE
  GODINA OSNIVANJA 1819
  KOTA “0” (m n.J.m.) 71.73
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 1254.980
  POVRŠINA SLIVА (km2) 254085
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1919
  limnigraf od (god.): -
  digitalno registrovanje od (god.): 2006
   
  merenje proticaja od (god.): 1945
  merenje temperature vode od (god.): 1948
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): 1900
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): 1965
  način izveštavanja: telefon
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ