Stanica površinskih voda: BAČKA PALANKA

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA BAČKA PALANKA
  REKA DUNAV
  SLIV CRNO MORE
  GODINA OSNIVANJA 1888
  KOTA “0” (m n.J.m.) 73.97
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 1298.560
  POVRŠINA SLIVА (km2) 253737
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1923
  limnigraf od (god.): -
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): -
  merenje temperature vode od (god.): 1948
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): 2000
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): -
  način izveštavanja: radio veza
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ