Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: https://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

МАРТ 2023: Топлији и влажнији март уз појаву слабих јутарњих мразева. Током прве половине марта понегде је могућа и краткотрајна појава умерених јутарњих мразева.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха око 5.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за 0.1ºС до 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 12.7ºС. Месечна сума падавина током марта биће изнад вишегодишњег просека са вредностима за 10 mm до 20 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 53 mm.АПРИЛ 2023: Топлији и просечно влажан април. Током прве декаде априла понгде је могућа и појава слабих јутарњих мразева.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха око 10.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће мало изнад границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 19.1ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 2 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 43 mm.МAJ 2023: У већем делу Србије топлији просечно влажан, а у Мачви и Срему топлији и мало сувљи мај. Мајске кише.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха око 14.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају имаће вредности мало изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.5ºС. Месечна сума падавина у већем делу Србије током маја задржаће се у границама вишегодишњег просека са вредностима за око 2 mm нижим, а у Мачви и Срему ће бити мало испод вишегодишњег просека са вредностима за 5 mm до 10 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 56 mm.ЈУН 2023: Просечно топао и просечно влажан јун.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха око 16.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 27.0ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима које ће у просеку бити за око 2 mm ниже у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 54 mm.JУЛ 2023: Топлији и просечно влажан јул. Могућа појава топлотних таласа.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности мало изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха око 18.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 29.6ºС. Месечна сума падавина током јула биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 34 mm.АВГУСТ 2023: Топлији и просечно влажан август. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха око 19.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 30.4ºС. Месечна сума падавина током августа биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 47 mm.СЕПТЕМБАР 2023: Топлији и просечно влажан септембар. Наставак касног лета у првој половини септембра.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха око 14.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 23.9ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 4 вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 49 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ