Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: https://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

НОВЕМБАР 2022: Топлији и просечно влажан новембар.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха око 6.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 12.7ºС. Месечна сума падавина током новембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима за око 19 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 26 mm.ДЕЦЕМБАР 2022: Блажи и просечно влажан децембар.

Средња минимална температура ваздуха у децембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха око 1.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 7.4ºС. Месечна сума падавина током децембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 1 mm виши у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 53 mm.ЈАНУАР 2023: Просечно хладан и просечно влажан јануар. У трећој декади јануара умерени мразеви.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха око -0.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 5.2ºС. Месечна сума падавина током јануара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 11 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 37 mm.ФЕБРУАР 2023: Блажи и просечно влажан фебруар. Ипак, током прве декаде фебруара краткотрајно су могући и умерени мразеви.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха око 2.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 9.2ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 10 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 33 mm.МАРТ 2023: Просечно топао и просечно влажан март. Могућа појава слабих или умерених мразева.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха око 4.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити ниђа за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 12.2ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 10 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 31 mm.АПРИЛ 2023: Мало топлији и просечно влажан април.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха око 9.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 18.8ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 4 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 48 mm.МAJ 2023: Топлији и просечно влажан мај.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха око 13.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.3ºС. Месечна сума падавина током маја биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 1 вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 62 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ