Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: https://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

СЕПТЕМБАР 2023: Топлији и мало сувљи септембар. Наставак касног лета током прве две декаде септембра.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха око 15.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 24.9ºС. Месечна сума падавина током септембра биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима за 10 mm до 20 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 33 mm.ОКТОБАР 2023: Топлији и просечно влажан октобар. Михољско лето.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха око 10.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобра биће око 19.0ºС. Месечна сума падавина током октобра биће у границама вишегодишњег просека, при чему ће вредности месечне суме падавина бити за око 5 mm ниже у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 48 mm.НОВЕМБАР 2023: У већем делу Србије топлији и влажнији, а у Војводини, Западној Србији и Шумадији топлији и просечно влажан новембар.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха око 5.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 12.7ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током новембра биће изнад вишегодишњег просека са вредностима за 10 mm до 20 mm вишим у односу на вишегодишњи просек, а у Војводини, Западој Србији и Шумадији биће у границама вишегодишњег просека са вредносима у просеку око 2 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 47 mm.ДЕЦЕМБАР 2023: Блажи и мало влажнији децембар.

Средња минимална температура ваздуха у децембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха око 2.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 7.6ºС. Месечна сума падавина током децембра биће мало изнад вишегодишњег просека са вредностима за 5 mm до 10 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 59 mm.ЈАНУАР 2024: Блажи и влажнији јануар. Слаби или умерени јутарњи мразеви током треће декаде јануара.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха око 1.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 5.5ºС. Месечна сума падавина током јануара биће изнад вишегодишњег просека са вредностима за око 10 mm до 20 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 59 mm.ФЕБРУАР 2024: У већем делу Србије блажи и просечно влажан, а у Источној Србији блажи и влажнији фебруар. Мала вероватноћа за појаву јаких јутарњих мразева.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха око 2.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 9.1ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 mm вишим у односу на вишегодишњи просек, а у Источној Србији биће изнад вишегодишњег просека са вредностима за 10 mm до 20 mm вишим у односу на вишгодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 53 mm.MАРТ 2024: Блажи и просечно влажан март.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха око 5.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.1ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 4 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 45 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ