Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: https://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

MАРТ 2024: У целој Србији топлији и влажнији март. Могући слаби или умерени јутарњи мразеви.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха око 7.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 14.8ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током марта биће изнад вишегодишњег просека са вредностима око 10 mm вишим, а у Источној Србији биће изнад вишегодишњег просека са вредностима за 15 mm до 25 mm вишим у односу на вишегодишњи просек.У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 46 mm.АПРИЛ 2024: У већем делу Србије топлији и просечно влажан, а у Војводини топлији и влажнији април. У првој декади априла могућа појава слабог или умереног јутарњег мраза.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност бити виша за 0.5ºС до 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха око 10.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за 1.0ºС до 2.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 19.7ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 2 mm вишим у односу на вишегодишњи просек, а у Војводини ће бити изнад вишегодишњег просека са вредностима за 5 mm до 10 mm изнад вишегодишњег просека. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 55 mm.MАЈ 2024: У већем делу Србије топлији и просечно влажан, а у Војводини и Мачви просечно топао и просечно влажан мај. Мајске кише.

У већем делу Србије средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност бити виша за 0.5ºС до 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек, а у Војводини и Мачви биће у границама вишегодишњег просека, са просечном вредношћу око 0.3ºС вишом у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха око 13.3ºС. У већем делу Србије средња максимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност бити виша за 0.5ºС до 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек, а у Војводини и Мачви биће у границама вишегодишњег просека, са просечном вредношћу око 0.2ºС вишом у односу на вишегодишњи просек.У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.0ºС. Месечна сума падавина током маја ће се задржавати у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку око 2 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 57 mm.ЈУН 2024: Топлији и просечно влажан јун.

Средња минимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха око 16.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 27.5ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку око 5 mm нижом у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 56 mm.ЈУЛ 2024: Топлији и сувљи јул. Појава топлотних таласа.

Средња минимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност бити виша за 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха око 19.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 30.0ºС. Средња месечна сума падавина током јула биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку око 10 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 24 mm.АВГУСТ 2024: Топлији и просечно влажан август. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха око 18.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 30.2ºС. Месечна сума падавина током августа биће у границама вишегодишњег просека са вредностима око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 49 mm.СЕПТЕМБАР 2024: Топлији и просечно сув септембар. Наставак касног лета у првој половини септембра.

Средња минимална температура ваздуха у септембру биће изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха око 13.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 23.4ºС. Средња месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 43 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ