Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
123
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
173
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.03.20 02:30
Водостај (cm):
193
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
195
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
286
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
305
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
469.00000000000006
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
687
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
653
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
187
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
210
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
262
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
28.03.20 23:00
Водостај (cm):
403
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
240
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
29.03.20 00:00
Водостај (cm):
96
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
-20
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
174
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
172
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
75
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
-126
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
60
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
80
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
92
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
-6
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
280
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
304
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
142
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
29.03.20 02:30
Водостај (cm):
24
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
206
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
239
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
119
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
41
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
69
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
107
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
75
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
25
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
98
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
3
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
21
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
239
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
29.03.20 02:30
Водостај (cm):
23
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
29.03.20 00:00
Водостај (cm):
115.99999999999999
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
35
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
29.03.20 02:30
Водостај (cm):
123
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
61
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
-104
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
65
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
-288
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
61
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
54
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
22
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
64
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
63
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
-19
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
84
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:15
Водостај (cm):
86
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
-108
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
84
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
-103
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
-39
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
131
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
63
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
72
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
29.03.20 00:00
Водостај (cm):
61
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
35
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
8
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
90
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
29.03.20 02:30
Водостај (cm):
-28.999999999999996
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
83
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
88
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
17
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
257
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
31
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
79
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
-80
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
123
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
112.00000000000001
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
50
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
69
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
173
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
88
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
47
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
21
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
96
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
61
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
85
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
125
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
29.03.20 00:00
Водостај (cm):
96
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
102
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
-30
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
29.03.20 02:00
Водостај (cm):
90
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
29.03.20 00:00
Водостај (cm):
51
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГРДЕЛИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 29.03.20 02:00 123
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 29.03.20 02:00 173
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 29.03.20 02:30 193
 НОВИ САД ДУНАВ 29.03.20 02:00 195
 ЗЕМУН ДУНАВ 29.03.20 02:00 286
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 29.03.20 02:00 305
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 29.03.20 02:00 469
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 29.03.20 02:00 687
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 29.03.20 02:00 653
 ПРАХОВО ДУНАВ 29.03.20 02:00 187
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 29.03.20 02:00 210
 СЕНТА ТИСА 29.03.20 02:00 262
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 28.03.20 23:00 403
 ТИТЕЛ ТИСА 29.03.20 02:00 240
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 29.03.20 00:00 96
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 29.03.20 02:00 -20
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 29.03.20 02:00 174
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 29.03.20 02:00 172
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 29.03.20 02:00 75
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 29.03.20 02:00 -126
 ВАТИН МОРАВИЦА 29.03.20 02:00 60
 КУСИЋ НЕРА 29.03.20 02:00 80
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 29.03.20 02:00 92
 КУШТИЉ КАРАШ 29.03.20 02:00 -6
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 29.03.20 02:00 280
 ЈАМЕНА САВА 29.03.20 02:00 304
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 29.03.20 02:00 142
 ШАБАЦ САВА 29.03.20 02:30 24
 БЕЉИН САВА 29.03.20 02:00 206
 БЕОГРАД САВА 29.03.20 02:00 239
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 29.03.20 02:00 119
 РАДАЉ ДРИНА 29.03.20 02:00 41
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 29.03.20 02:00 69
 БРОДАРЕВО ЛИМ 29.03.20 02:00 107
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 29.03.20 02:00 75
 ПРИБОЈ ЛИМ 29.03.20 02:00 30
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 29.03.20 02:00 25
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 29.03.20 02:00 43
 ЧЕДОВО ВАПА 29.03.20 02:00 98
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 29.03.20 02:00 3
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 29.03.20 02:00 21
 МОРОВИЋ СТУДВА 29.03.20 02:00 239
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 29.03.20 02:30 23
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 29.03.20 02:00 33
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 29.03.20 00:00 116
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 29.03.20 02:00 35
 БОГОВАЂА ЉИГ 29.03.20 02:30 123
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 29.03.20 02:00 61
 УБ УБ 29.03.20 02:00 48
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 29.03.20 02:00 -104
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 29.03.20 02:00 65
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 29.03.20 02:00 -288
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 29.03.20 02:00 61
 МАЈУР ЛУГОМИР 29.03.20 02:00 54
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 29.03.20 02:00 22
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 29.03.20 02:00 64
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 29.03.20 02:00 63
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 29.03.20 02:00 -19
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 29.03.20 02:00 84
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 29.03.20 02:15 86
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 29.03.20 02:00 -108
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 29.03.20 02:00 84
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 29.03.20 02:00 -103
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 29.03.20 02:00 -39
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 29.03.20 02:00 131
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 29.03.20 02:00 63
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 29.03.20 02:00 72
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 29.03.20 00:00 61
 ПУКОВАЦ ПУСТА 29.03.20 02:00 22
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 29.03.20 02:00 35
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 29.03.20 02:00 27
 ВИСОКА КОСАНИЦА 29.03.20 02:00 8
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 29.03.20 02:00 90
 ПИРОТ НИШАВА 29.03.20 02:30 -29
 НИШ НИШАВА 29.03.20 02:00 83
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 29.03.20 02:00 88
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 29.03.20 02:00 17
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 29.03.20 02:00 257
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 29.03.20 02:00 31
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 29.03.20 02:00 79
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 29.03.20 02:00 -80
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 29.03.20 02:00 123
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 29.03.20 02:00 40
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 29.03.20 02:00 112
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 29.03.20 02:00 50
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 29.03.20 02:00 64
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 29.03.20 02:00 69
 РАШКА ИБАР 29.03.20 02:00 173
 УШЋЕ ИБАР 29.03.20 02:00 88
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 29.03.20 02:00 47
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 29.03.20 02:00 21
 РАВНИ РАСИНА 29.03.20 02:00 96
 БОРАЧ БОРАЧКА 29.03.20 02:00 61
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 29.03.20 02:00 85
 КУЧЕВО ПЕК 29.03.20 02:00 125
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 29.03.20 00:00 96
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 29.03.20 02:00 102
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 29.03.20 02:00 45
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 29.03.20 02:00 -30
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 29.03.20 02:00 90
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
29.03.20 00:00 51
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English