Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
256
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
322
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
331
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
354
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
474
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
476
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
575
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
729
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
643
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
542
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
319
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
345
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
409.99999999999994
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
430
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
19.05.19 15:00
Водостај (cm):
122
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
124
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
409.99999999999994
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
252.99999999999997
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
289
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
247.00000000000003
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
153
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
96
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
363
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
928.9999999999999
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
577
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
426
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
573
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
438.99999999999994
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
189
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
170
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
112.99999999999999
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
154
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
101
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
93
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
19
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
51
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
114.99999999999999
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
35
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
74
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
371
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
19.05.19 16:40
Водостај (cm):
54
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
69
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
19.05.19 15:00
Водостај (cm):
265
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
52
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
153
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
82
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
67
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
-44
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
19.05.19 13:00
Водостај (cm):
-112.99999999999999
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
-178
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
80
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
26
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
64
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
78
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
56.00000000000001
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
85
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:15
Водостај (cm):
95
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
-151
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
75
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
-137
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
-48
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
137
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
34
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
-28.000000000000004
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
78
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
19.05.19 16:45
Водостај (cm):
-51
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
95
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
69
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
83
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
310
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
56.00000000000001
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
122
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
-22
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
142
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
68
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
124
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
67
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
82
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
71
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
218.00000000000003
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
112.00000000000001
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
53
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
30
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
77
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
19.05.19 15:15
Водостај (cm):
73
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
50
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
154
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
95
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
19.05.19 15:00
Водостај (cm):
131
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
141
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
53
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
-4
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
19.05.19 16:00
Водостај (cm):
97
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
19.05.19 15:00
Водостај (cm):
38
Станица: КУСИЋ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 19.05.19 16:00 256
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 19.05.19 16:00 322
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 19.05.19 16:00 331
 НОВИ САД ДУНАВ 19.05.19 16:00 354
 ЗЕМУН ДУНАВ 19.05.19 16:00 474
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 19.05.19 16:00 476
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 19.05.19 16:00 575
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 19.05.19 16:00 729
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 19.05.19 16:00 643
 ПРАХОВО ДУНАВ 19.05.19 16:00 542
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 19.05.19 16:00 319
 СЕНТА ТИСА 19.05.19 16:00 345
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 19.05.19 16:00 410
 ТИТЕЛ ТИСА 19.05.19 16:00 430
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 19.05.19 15:00 122
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 19.05.19 16:00 124
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 19.05.19 16:00 410
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 19.05.19 16:00 253
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 19.05.19 16:00 289
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 19.05.19 16:00 42
 ВАТИН МОРАВИЦА 19.05.19 16:00 247
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 19.05.19 16:00 153
 КУШТИЉ КАРАШ 19.05.19 16:00 96
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 19.05.19 16:00 363
 ЈАМЕНА САВА 19.05.19 16:00 929
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 19.05.19 16:00 577
 ШАБАЦ САВА 19.05.19 16:00 426
 БЕЉИН САВА 19.05.19 16:00 573
 БЕОГРАД САВА 19.05.19 16:00 439
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 19.05.19 16:00 189
 РАДАЉ ДРИНА 19.05.19 16:00 170
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 19.05.19 16:00 113
 БРОДАРЕВО ЛИМ 19.05.19 16:00 154
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 19.05.19 16:00 101
 ПРИБОЈ ЛИМ 19.05.19 16:00 93
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 19.05.19 16:00 19
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 19.05.19 16:00 51
 ЧЕДОВО ВАПА 19.05.19 16:00 115
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 19.05.19 16:00 35
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 19.05.19 16:00 74
 МОРОВИЋ СТУДВА 19.05.19 16:00 371
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 19.05.19 16:40 54
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 19.05.19 16:00 69
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 19.05.19 15:00 265
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 19.05.19 16:00 52
 БОГОВАЂА ЉИГ 19.05.19 16:00 153
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 19.05.19 16:00 82
 УБ УБ 19.05.19 16:00 67
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 19.05.19 16:00 -44
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 19.05.19 13:00 -113
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 19.05.19 16:00 -178
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 19.05.19 16:00 80
 МАЈУР ЛУГОМИР 19.05.19 16:00 58
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 19.05.19 16:00 26
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 19.05.19 16:00 64
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 19.05.19 16:00 78
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 19.05.19 16:00 56
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 19.05.19 16:00 85
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 19.05.19 16:15 95
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 19.05.19 16:00 -151
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 19.05.19 16:00 42
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 19.05.19 16:00 75
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 19.05.19 16:00 -137
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 19.05.19 16:00 -48
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 19.05.19 16:00 137
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 19.05.19 16:00 45
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 19.05.19 16:00 45
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 19.05.19 16:00 43
 ПУКОВАЦ ПУСТА 19.05.19 16:00 39
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 19.05.19 16:00 34
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 19.05.19 16:00 14
 ВИСОКА КОСАНИЦА 19.05.19 16:00 -28
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 19.05.19 16:00 78
 ПИРОТ НИШАВА 19.05.19 16:45 -51
 НИШ НИШАВА 19.05.19 16:00 95
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 19.05.19 16:00 69
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 19.05.19 16:00 83
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 19.05.19 16:00 310
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 19.05.19 16:00 56
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 19.05.19 16:00 122
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 19.05.19 16:00 -22
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 19.05.19 16:00 142
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 19.05.19 16:00 68
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 19.05.19 16:00 124
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 19.05.19 16:00 67
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 19.05.19 16:00 82
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 19.05.19 16:00 71
 РАШКА ИБАР 19.05.19 16:00 218
 УШЋЕ ИБАР 19.05.19 16:00 112
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 19.05.19 16:00 53
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 19.05.19 16:00 30
 РАВНИ РАСИНА 19.05.19 16:00 77
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 19.05.19 15:15 73
 БОРАЧ БОРАЧКА 19.05.19 16:00 50
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 19.05.19 16:00 154
 КУЧЕВО ПЕК 19.05.19 16:00 95
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 19.05.19 15:00 131
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 19.05.19 16:00 141
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 19.05.19 16:00 53
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 19.05.19 16:00 -4
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 19.05.19 16:00 97
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
19.05.19 15:00 38
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English