Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
365
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
412
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.20 02:30
Водостај (cm):
392
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
382
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
432
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
440.00000000000006
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
558
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
737
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
677
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
387
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
265
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
301
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
401
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
409.99999999999994
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
23.10.20 00:00
Водостај (cm):
122
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-67
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.10.20 02:30
Водостај (cm):
181
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
181
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
80
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-125
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
78
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
50
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
52
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-14.000000000000002
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
281
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
696
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
421
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
281
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
441
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
390
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
34
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
95
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
137
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
114.99999999999999
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
79
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-13
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
17
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
37
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
86
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-28.999999999999996
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-15
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
202
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
5
Станица:
СЛОВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
44
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-4
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.10.20 00:00
Водостај (cm):
139
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
39
Станица:
СЕДЛАРИ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
6
Станица:
МИОНИЦА
Река:
РИБНИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
6
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
76
Станица:
КОЦЕЉЕВА
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-2
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
34
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
23.10.20 02:15
Водостај (cm):
20
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-153
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
4
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-268
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
27
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
10
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
50
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
24
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-47
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
56.99999999999999
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:15
Водостај (cm):
77
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-178
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
20
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-200.99999999999997
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-106
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
77
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
17
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
23.10.20 00:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
3
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-14.000000000000002
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-44
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
73
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.10.20 02:30
Водостај (cm):
-68
Станица:
БЕЛА ПАЛАНКА
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
51
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
70
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
45
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
6
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
204.99999999999997
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
8
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-125
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
112.00000000000001
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
89
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
39
Станица:
РАДОБУЂА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
48
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
МАЛИ РЗАВ
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
48
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
174
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
86
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
47
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
15
Станица:
МЛАНЧА
Река:
СТУДЕНИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
БОГУТОВАЦ
Река:
ЛОПАТНИЦА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
62
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
73
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
34
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
38
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
23.10.20 00:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
38
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
17
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
-76
Станица:
ЧОКОЊАР
Река:
ВЕЛИКИ ТИМОК
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
60
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
67
Станица:
ДОЊА КАМЕНИЦА
Река:
ТРГОВИШКИ ТИМОК
Датум и време:
23.10.20 02:00
Водостај (cm):
10
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
23.10.20 00:00
Водостај (cm):
30
Станица: БЕЛО ПОЉЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БИЉАНОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РАДИКИНА БАРА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕДИНА ВАРОШ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 23.10.20 02:00 365
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 23.10.20 02:00 412
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 23.10.20 02:30 392
 НОВИ САД ДУНАВ 23.10.20 02:00 382
 ЗЕМУН ДУНАВ 23.10.20 02:00 432
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 23.10.20 02:00 440
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 23.10.20 02:00 558
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 23.10.20 02:00 737
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 23.10.20 02:00 677
 ПРАХОВО ДУНАВ 23.10.20 02:00 387
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 23.10.20 02:00 265
 СЕНТА ТИСА 23.10.20 02:00 301
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 23.10.20 02:00 401
 ТИТЕЛ ТИСА 23.10.20 02:00 410
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 23.10.20 00:00 122
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 23.10.20 02:00 -67
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 23.10.20 02:30 181
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 23.10.20 02:00 181
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 23.10.20 02:00 80
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 23.10.20 02:00 -125
 ВАТИН МОРАВИЦА 23.10.20 02:00 78
 КУСИЋ НЕРА 23.10.20 02:00 50
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 23.10.20 02:00 52
 КУШТИЉ КАРАШ 23.10.20 02:00 -14
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 23.10.20 02:00 281
 ЈАМЕНА САВА 23.10.20 02:00 696
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 23.10.20 02:00 421
 ШАБАЦ САВА 23.10.20 02:00 281
 БЕЉИН САВА 23.10.20 02:00 441
 БЕОГРАД САВА 23.10.20 02:00 390
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 23.10.20 02:00 34
 РАДАЉ ДРИНА 23.10.20 02:00 95
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 23.10.20 02:00 137
 БРОДАРЕВО ЛИМ 23.10.20 02:00 115
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 23.10.20 02:00 79
 ПРИБОЈ ЛИМ 23.10.20 02:00 -13
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 23.10.20 02:00 17
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 23.10.20 02:00 37
 ЧЕДОВО ВАПА 23.10.20 02:00 86
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 23.10.20 02:00 -29
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 23.10.20 02:00 -15
 МОРОВИЋ СТУДВА 23.10.20 02:00 202
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 23.10.20 02:00 5
 СЛОВАЦ КОЛУБАРА 23.10.20 02:00 44
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 23.10.20 02:00 -4
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 23.10.20 00:00 139
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 23.10.20 02:00 39
 СЕДЛАРИ ЈАБЛАНИЦА 23.10.20 02:00 6
 МИОНИЦА РИБНИЦА 23.10.20 02:00 6
 БОГОВАЂА ЉИГ 23.10.20 02:00 76
 КОЦЕЉЕВА ТАМНАВА 23.10.20 02:00 -2
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 23.10.20 02:00 34
 УБ УБ 23.10.20 02:15 20
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 23.10.20 02:00 -153
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 23.10.20 02:00 4
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 23.10.20 02:00 -268
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 23.10.20 02:00 27
 МАЈУР ЛУГОМИР 23.10.20 02:00 28
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 23.10.20 02:00 10
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 23.10.20 02:00 50
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 23.10.20 02:00 24
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 23.10.20 02:00 -47
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 23.10.20 02:00 57
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 23.10.20 02:15 77
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 23.10.20 02:00 -178
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 23.10.20 02:00 28
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 23.10.20 02:00 20
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 23.10.20 02:00 -201
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 23.10.20 02:00 -106
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 23.10.20 02:00 77
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 23.10.20 02:00 17
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 23.10.20 02:00 29
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 23.10.20 00:00 23
 ПУКОВАЦ ПУСТА 23.10.20 02:00 7
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 23.10.20 02:00 3
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 23.10.20 02:00 -14
 ВИСОКА КОСАНИЦА 23.10.20 02:00 -44
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 23.10.20 02:00 73
 ПИРОТ НИШАВА 23.10.20 02:30 -68
 БЕЛА ПАЛАНКА НИШАВА 23.10.20 02:00 51
 НИШ НИШАВА 23.10.20 02:00 70
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 23.10.20 02:00 45
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 23.10.20 02:00 6
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 23.10.20 02:00 205
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 23.10.20 02:00 8
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 23.10.20 02:00 43
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 23.10.20 02:00 -125
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 23.10.20 02:00 112
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 23.10.20 02:00 23
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 23.10.20 02:00 89
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 23.10.20 02:00 39
 РАДОБУЂА ВЕЛИКИ РЗАВ 23.10.20 02:00 48
 КРУШЧИЦА МАЛИ РЗАВ 23.10.20 02:00 33
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 23.10.20 02:00 48
 РАШКА ИБАР 23.10.20 02:00 174
 УШЋЕ ИБАР 23.10.20 02:00 86
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 23.10.20 02:00 47
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 23.10.20 02:00 15
 МЛАНЧА СТУДЕНИЦА 23.10.20 02:00 28
 БОГУТОВАЦ ЛОПАТНИЦА 23.10.20 02:00 62
 РАВНИ РАСИНА 23.10.20 02:00 73
 БОРАЧ БОРАЧКА 23.10.20 02:00 43
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 23.10.20 02:00 34
 КУЧЕВО ПЕК 23.10.20 02:00 38
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 23.10.20 00:00 16
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 23.10.20 02:00 38
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 23.10.20 02:00 17
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 23.10.20 02:00 -76
 ЧОКОЊАР ВЕЛИКИ ТИМОК 23.10.20 02:00 60
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 23.10.20 02:00 67
 ДОЊА КАМЕНИЦА ТРГОВИШКИ ТИМОК 23.10.20 02:00 10
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
23.10.20 00:00 30
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English