Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
12
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
71
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
111
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
107
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
262
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
288
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
464
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
687
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
660
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
179
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
185
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
248
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
409
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
179
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
20.07.18 15:00
Водостај (cm):
131
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
88
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
378
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
223
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
134
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
-43
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
103
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
75
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
85
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
304
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
192
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
69
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
216
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
217
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
184
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
20.07.18 16:15
Водостај (cm):
155
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
97
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
52
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
55
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
23
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
245
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
20.07.18 16:40
Водостај (cm):
52
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
78
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
20.07.18 15:00
Водостај (cm):
197
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
40
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
174
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
56
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
-79
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
83
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
-277
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
59
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
36
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
11
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
60
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
52
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
42
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
77
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:15
Водостај (cm):
85
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
-164
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
77
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
-140
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
-66
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
90
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
4
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
2
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
-35
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
81
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
20.07.18 16:45
Водостај (cm):
-66
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
86
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
294
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
57
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
118
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
-30
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
20.07.18 14:00
Водостај (cm):
129
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
121
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
64
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
80
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
68
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
216
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
114
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
56
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
20
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
70
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
20.07.18 15:15
Водостај (cm):
57
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
61
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
45
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
20.07.18 15:00
Водостај (cm):
34
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
46
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
-49
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
20.07.18 16:00
Водостај (cm):
74
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
20.07.18 15:30
Водостај (cm):
39
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЈАМЕНА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 20.07.18 16:00 12
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 20.07.18 16:00 71
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 20.07.18 16:00 111
 НОВИ САД ДУНАВ 20.07.18 16:00 107
 ЗЕМУН ДУНАВ 20.07.18 16:00 262
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 20.07.18 16:00 288
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 20.07.18 16:00 464
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 20.07.18 16:00 687
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 20.07.18 16:00 660
 ПРАХОВО ДУНАВ 20.07.18 16:00 179
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 20.07.18 16:00 185
 СЕНТА ТИСА 20.07.18 16:00 248
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 20.07.18 16:00 409
 ТИТЕЛ ТИСА 20.07.18 16:00 179
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 20.07.18 15:00 131
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 20.07.18 16:00 88
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 20.07.18 16:00 378
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 20.07.18 16:00 223
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 20.07.18 16:00 134
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 20.07.18 16:00 -43
 ВАТИН МОРАВИЦА 20.07.18 16:00 103
 КУСИЋ НЕРА 20.07.18 16:00 75
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 20.07.18 16:00 85
 КУШТИЉ КАРАШ 20.07.18 16:00 38
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 20.07.18 16:00 304
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 20.07.18 16:00 192
 ШАБАЦ САВА 20.07.18 16:00 69
 БЕЉИН САВА 20.07.18 16:00 216
 БЕОГРАД САВА 20.07.18 16:00 217
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 20.07.18 16:00 184
 РАДАЉ ДРИНА 20.07.18 16:15 155
 БРОДАРЕВО ЛИМ 20.07.18 16:00 97
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 20.07.18 16:00 52
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 20.07.18 16:00 55
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 20.07.18 16:00 23
 МОРОВИЋ СТУДВА 20.07.18 16:00 245
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 20.07.18 16:40 52
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 20.07.18 16:00 78
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 20.07.18 15:00 197
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 20.07.18 16:00 40
 БОГОВАЂА ЉИГ 20.07.18 16:00 174
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 20.07.18 16:00 56
 УБ УБ 20.07.18 16:00 47
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 20.07.18 16:00 -79
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 20.07.18 16:00 83
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 20.07.18 16:00 -277
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 20.07.18 16:00 59
 МАЈУР ЛУГОМИР 20.07.18 16:00 36
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 20.07.18 16:00 11
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 20.07.18 16:00 60
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 20.07.18 16:00 52
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 20.07.18 16:00 42
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 20.07.18 16:00 77
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 20.07.18 16:15 85
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 20.07.18 16:00 -164
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 20.07.18 16:00 64
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 20.07.18 16:00 77
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 20.07.18 16:00 -140
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 20.07.18 16:00 -66
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 20.07.18 16:00 90
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 20.07.18 16:00 31
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 20.07.18 16:00 31
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 20.07.18 16:00 31
 ПУКОВАЦ ПУСТА 20.07.18 16:00 4
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 20.07.18 16:00 26
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 20.07.18 16:00 2
 ВИСОКА КОСАНИЦА 20.07.18 16:00 -35
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 20.07.18 16:00 81
 ПИРОТ НИШАВА 20.07.18 16:45 -66
 НИШ НИШАВА 20.07.18 16:00 86
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 20.07.18 16:00 294
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 20.07.18 16:00 57
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 20.07.18 16:00 118
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 20.07.18 16:00 -30
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 20.07.18 14:00 129
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 20.07.18 16:00 42
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 20.07.18 16:00 121
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 20.07.18 16:00 64
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 20.07.18 16:00 80
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 20.07.18 16:00 68
 РАШКА ИБАР 20.07.18 16:00 216
 УШЋЕ ИБАР 20.07.18 16:00 114
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 20.07.18 16:00 56
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 20.07.18 16:00 20
 РАВНИ РАСИНА 20.07.18 16:00 70
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 20.07.18 15:15 57
 БОРАЧ БОРАЧКА 20.07.18 16:00 44
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 20.07.18 16:00 61
 КУЧЕВО ПЕК 20.07.18 16:00 45
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 20.07.18 15:00 34
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 20.07.18 16:00 46
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 20.07.18 16:00 32
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 20.07.18 16:00 -49
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 20.07.18 16:00 74
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
20.07.18 15:30 39
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English