Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
147
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
206
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
236
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
269
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
377
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
392
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
533
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
728
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
686
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
351
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
451.99999999999994
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
449
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
424
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
376
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
06.03.21 09:00
Водостај (cm):
135
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
112.99999999999999
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
-95
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
75
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
69
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
80
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
292
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
463.99999999999994
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
280
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
152
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
338
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
332
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
169
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
06.03.21 10:00
Водостај (cm):
227
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
115.99999999999999
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
135
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
99
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
88
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
15
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
127
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
-20
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
222.00000000000003
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
27
Станица:
СЛОВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
241
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
100
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
42
Станица:
СЕДЛАРИ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
115.99999999999999
Станица:
МИОНИЦА
Река:
РИБНИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
18
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
88
Станица:
КОЦЕЉЕВА
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
3
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
45
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
06.03.21 11:15
Водостај (cm):
33
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
-95
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
93
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
06.03.21 10:30
Водостај (cm):
-229
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
40
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
37
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
20
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
64
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
36
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
-32
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
63
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:15
Водостај (cm):
76
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
-132
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
64
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
-132
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
-49
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
131
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
53
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
06.03.21 09:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
-19
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
91
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
-45
Станица:
БЕЛА ПАЛАНКА
Река:
НИШАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
78
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
104
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
84
Станица:
ГОРЊА ТОПОНИЦА
Река:
ТОПОНИЧКА
Датум и време:
06.03.21 09:00
Водостај (cm):
104
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
241
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
73
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
-67
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
112.00000000000001
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
37
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
107
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
53
Станица:
РАДОБУЂА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
68
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
МАЛИ РЗАВ
Датум и време:
06.03.21 09:00
Водостај (cm):
36
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
250
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
127
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
72
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
37
Станица:
МЛАНЧА
Река:
СТУДЕНИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
38
Станица:
БОГУТОВАЦ
Река:
ЛОПАТНИЦА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
69
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
99
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
51
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
06.03.21 08:30
Водостај (cm):
46
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
70
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
51
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
-50
Станица:
ЧОКОЊАР
Река:
ВЕЛИКИ ТИМОК
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
146
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
84
Станица:
ДОЊА КАМЕНИЦА
Река:
ТРГОВИШКИ ТИМОК
Датум и време:
06.03.21 11:00
Водостај (cm):
34
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
06.03.21 09:00
Водостај (cm):
41
Станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДЕГУРИЋ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕЛО ПОЉЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ОБРЕНОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БИЉАНОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РАДИКИНА БАРА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕДИНА ВАРОШ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЗЕОКЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 06.03.21 11:00 147
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 06.03.21 11:00 206
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 06.03.21 11:00 236
 НОВИ САД ДУНАВ 06.03.21 11:00 269
 ЗЕМУН ДУНАВ 06.03.21 11:00 377
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 06.03.21 11:00 392
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 06.03.21 11:00 533
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 06.03.21 11:00 728
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 06.03.21 11:00 686
 ПРАХОВО ДУНАВ 06.03.21 11:00 351
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 06.03.21 11:00 452
 СЕНТА ТИСА 06.03.21 11:00 449
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 06.03.21 11:00 424
 ТИТЕЛ ТИСА 06.03.21 11:00 376
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 06.03.21 09:00 135
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 06.03.21 11:00 44
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 06.03.21 11:00 113
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 06.03.21 11:00 -95
 ВАТИН МОРАВИЦА 06.03.21 11:00 75
 КУСИЋ НЕРА 06.03.21 11:00 69
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 06.03.21 11:00 80
 КУШТИЉ КАРАШ 06.03.21 11:00 16
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 06.03.21 11:00 292
 ЈАМЕНА САВА 06.03.21 11:00 464
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 06.03.21 11:00 280
 ШАБАЦ САВА 06.03.21 11:00 152
 БЕЉИН САВА 06.03.21 11:00 338
 БЕОГРАД САВА 06.03.21 11:00 332
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 06.03.21 11:00 169
 РАДАЉ ДРИНА 06.03.21 10:00 227
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 06.03.21 11:00 116
 БРОДАРЕВО ЛИМ 06.03.21 11:00 135
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 06.03.21 11:00 99
 ПРИБОЈ ЛИМ 06.03.21 11:00 88
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 06.03.21 11:00 15
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 06.03.21 11:00 38
 ЧЕДОВО ВАПА 06.03.21 11:00 127
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 06.03.21 11:00 -20
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 06.03.21 11:00 14
 МОРОВИЋ СТУДВА 06.03.21 11:00 222
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 06.03.21 11:00 27
 СЛОВАЦ КОЛУБАРА 06.03.21 11:00 241
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 06.03.21 11:00 25
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 06.03.21 11:00 100
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 06.03.21 11:00 42
 СЕДЛАРИ ЈАБЛАНИЦА 06.03.21 11:00 116
 МИОНИЦА РИБНИЦА 06.03.21 11:00 18
 БОГОВАЂА ЉИГ 06.03.21 11:00 88
 КОЦЕЉЕВА ТАМНАВА 06.03.21 11:00 3
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 06.03.21 11:00 45
 УБ УБ 06.03.21 11:15 33
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 06.03.21 11:00 -95
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 06.03.21 11:00 93
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 06.03.21 10:30 -229
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 06.03.21 11:00 40
 МАЈУР ЛУГОМИР 06.03.21 11:00 37
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 06.03.21 11:00 20
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 06.03.21 11:00 64
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 06.03.21 11:00 36
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 06.03.21 11:00 -32
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 06.03.21 11:00 63
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 06.03.21 11:15 76
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 06.03.21 11:00 -132
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 06.03.21 11:00 64
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 06.03.21 11:00 64
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 06.03.21 11:00 -132
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 06.03.21 11:00 -49
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 06.03.21 11:00 131
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 06.03.21 11:00 38
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 06.03.21 11:00 53
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 06.03.21 09:00 44
 ПУКОВАЦ ПУСТА 06.03.21 11:00 25
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 06.03.21 11:00 16
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 06.03.21 11:00 7
 ВИСОКА КОСАНИЦА 06.03.21 11:00 -19
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 06.03.21 11:00 91
 ПИРОТ НИШАВА 06.03.21 11:00 -45
 БЕЛА ПАЛАНКА НИШАВА 06.03.21 11:00 78
 НИШ НИШАВА 06.03.21 11:00 104
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 06.03.21 11:00 84
 ГОРЊА ТОПОНИЦА ТОПОНИЧКА 06.03.21 09:00 104
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 06.03.21 11:00 14
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 06.03.21 11:00 241
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 06.03.21 11:00 29
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 06.03.21 11:00 73
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 06.03.21 11:00 -67
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 06.03.21 11:00 112
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 06.03.21 11:00 37
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 06.03.21 11:00 107
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 06.03.21 11:00 53
 РАДОБУЂА ВЕЛИКИ РЗАВ 06.03.21 11:00 68
 КРУШЧИЦА МАЛИ РЗАВ 06.03.21 09:00 36
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 06.03.21 11:00 58
 РАШКА ИБАР 06.03.21 11:00 250
 УШЋЕ ИБАР 06.03.21 11:00 127
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 06.03.21 11:00 72
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 06.03.21 11:00 37
 МЛАНЧА СТУДЕНИЦА 06.03.21 11:00 38
 БОГУТОВАЦ ЛОПАТНИЦА 06.03.21 11:00 69
 РАВНИ РАСИНА 06.03.21 11:00 99
 БОРАЧ БОРАЧКА 06.03.21 11:00 45
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 06.03.21 11:00 55
 КУЧЕВО ПЕК 06.03.21 11:00 51
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 06.03.21 08:30 46
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 06.03.21 11:00 70
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 06.03.21 11:00 51
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 06.03.21 11:00 -50
 ЧОКОЊАР ВЕЛИКИ ТИМОК 06.03.21 11:00 146
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 06.03.21 11:00 84
 ДОЊА КАМЕНИЦА ТРГОВИШКИ ТИМОК 06.03.21 11:00 34
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
06.03.21 09:00 41
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English