Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
13
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
68
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.20 21:30
Водостај (cm):
88
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
75
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
220.00000000000003
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
250.99999999999997
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
437
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
672
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
648
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
43
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
159
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
227
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
405
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
126
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
100
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-67
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
150
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
149
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
70
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-152
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
53
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
37
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-42
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
261
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
267
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
112.00000000000001
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-4
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
150
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
177
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
177
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
192
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
72
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
75
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
79
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
15
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
69
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-12
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-11
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
233
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
18
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
2
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.01.20 21:30
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
36
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
54
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
34
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-161
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-18
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-361
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
24
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
9
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
50
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
22
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-49
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
59
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:15
Водостај (cm):
78
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-185
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
59
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
52
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-204
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-132
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
12
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
12
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
3
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
5
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-16
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.01.20 21:30
Водостај (cm):
-77
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
50
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
4
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
225
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-5
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.20 20:00
Водостај (cm):
15
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-138
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
117
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
90
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
47
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
168
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
92
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
11
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
24.01.20 21:15
Водостај (cm):
61
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
24.01.20 21:30
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
34
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
41
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
-79
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
64
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
24.01.20 21:00
Водостај (cm):
25
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ВИСОКА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 24.01.20 21:00 13
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 24.01.20 21:00 68
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 24.01.20 21:30 88
 НОВИ САД ДУНАВ 24.01.20 21:00 75
 ЗЕМУН ДУНАВ 24.01.20 21:00 220
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 24.01.20 21:00 251
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 24.01.20 21:00 437
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 24.01.20 21:00 672
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 24.01.20 21:00 648
 ПРАХОВО ДУНАВ 24.01.20 21:00 43
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 24.01.20 21:00 159
 СЕНТА ТИСА 24.01.20 21:00 227
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 24.01.20 21:00 405
 ТИТЕЛ ТИСА 24.01.20 21:00 126
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 24.01.20 21:00 100
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 24.01.20 21:00 -67
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 24.01.20 21:00 150
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 24.01.20 21:00 149
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 24.01.20 21:00 70
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 24.01.20 21:00 -152
 ВАТИН МОРАВИЦА 24.01.20 21:00 53
 КУСИЋ НЕРА 24.01.20 21:00 33
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 24.01.20 21:00 37
 КУШТИЉ КАРАШ 24.01.20 21:00 -42
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 24.01.20 21:00 261
 ЈАМЕНА САВА 24.01.20 21:00 267
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 24.01.20 21:00 112
 ШАБАЦ САВА 24.01.20 21:00 -4
 БЕЉИН САВА 24.01.20 21:00 150
 БЕОГРАД САВА 24.01.20 21:00 177
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 24.01.20 21:00 177
 РАДАЉ ДРИНА 24.01.20 21:00 192
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 24.01.20 21:00 72
 БРОДАРЕВО ЛИМ 24.01.20 21:00 75
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 24.01.20 21:00 28
 ПРИБОЈ ЛИМ 24.01.20 21:00 79
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 24.01.20 21:00 15
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 24.01.20 21:00 30
 ЧЕДОВО ВАПА 24.01.20 21:00 69
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 24.01.20 21:00 -12
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 24.01.20 21:00 -11
 МОРОВИЋ СТУДВА 24.01.20 21:00 233
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 24.01.20 21:00 18
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 24.01.20 21:00 2
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 24.01.20 21:30 58
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 24.01.20 21:00 36
 БОГОВАЂА ЉИГ 24.01.20 21:00 54
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 24.01.20 21:00 34
 УБ УБ 24.01.20 21:00 30
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 24.01.20 21:00 -161
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 24.01.20 21:00 -18
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 24.01.20 21:00 -361
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 24.01.20 21:00 24
 МАЈУР ЛУГОМИР 24.01.20 21:00 32
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 24.01.20 21:00 9
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 24.01.20 21:00 50
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 24.01.20 21:00 22
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 24.01.20 21:00 -49
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 24.01.20 21:00 59
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 24.01.20 21:15 78
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 24.01.20 21:00 -185
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 24.01.20 21:00 59
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 24.01.20 21:00 52
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 24.01.20 21:00 -204
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 24.01.20 21:00 -132
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 24.01.20 21:00 12
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 24.01.20 21:00 12
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 24.01.20 21:00 23
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 24.01.20 21:00 22
 ПУКОВАЦ ПУСТА 24.01.20 21:00 3
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 24.01.20 21:00 5
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 24.01.20 21:00 -16
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 24.01.20 21:00 60
 ПИРОТ НИШАВА 24.01.20 21:30 -77
 НИШ НИШАВА 24.01.20 21:00 46
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 24.01.20 21:00 50
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 24.01.20 21:00 4
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 24.01.20 21:00 225
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 24.01.20 21:00 -5
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 24.01.20 20:00 15
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 24.01.20 21:00 -138
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 24.01.20 21:00 117
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 24.01.20 21:00 25
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 24.01.20 21:00 90
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 24.01.20 21:00 55
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 24.01.20 21:00 40
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 24.01.20 21:00 47
 РАШКА ИБАР 24.01.20 21:00 168
 УШЋЕ ИБАР 24.01.20 21:00 92
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 24.01.20 21:00 14
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 24.01.20 21:00 11
 РАВНИ РАСИНА 24.01.20 21:00 29
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 24.01.20 21:15 61
 БОРАЧ БОРАЧКА 24.01.20 21:00 47
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 24.01.20 21:30 28
 КУЧЕВО ПЕК 24.01.20 21:00 34
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 24.01.20 21:00 24
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 24.01.20 21:00 41
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 24.01.20 21:00 14
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 24.01.20 21:00 -79
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 24.01.20 21:00 64
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
24.01.20 21:00 25
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English