Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
298
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
329
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
331
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
334
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
397
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
407
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
539
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
728
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
681
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
287
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
316
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
381
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
382
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
27.03.17 15:00
Водостај (cm):
120
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
23
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
231
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
231
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
138
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
-95
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
27.03.17 16:30
Водостај (cm):
118
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
73
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
92
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
288
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
453
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
276
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
341
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
351
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
188
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
27.03.17 16:15
Водостај (cm):
138
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
154
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
96
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
54
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
27.03.17 16:40
Водостај (cm):
24
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
27.03.17 15:00
Водостај (cm):
120
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
53
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
187
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
55
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
76
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
-61
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
99
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
-230
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
60
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
36
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
56
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
54
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
19
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
67
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
27.03.17 16:15
Водостај (cm):
80
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
-136
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
54
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
80
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
-119
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
-41
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
120
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
70
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
27.03.17 15:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
36
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
17
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
70
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
-42
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
105
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
263
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
34
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
111
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
-56
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
123
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
27.03.17 06:00
Водостај (cm):
63
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
75
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
64
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
205
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
115
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
54
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
67
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
27.03.17 15:15
Водостај (cm):
62
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
78
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
55
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
72
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
54
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
-22
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
27.03.17 16:00
Водостај (cm):
76
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
27.03.17 15:00
Водостај (cm):
41
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: КОСЈЕРИЋ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 27.03.17 16:00 298
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 27.03.17 16:00 329
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 27.03.17 16:00 331
 НОВИ САД ДУНАВ 27.03.17 16:00 334
 ЗЕМУН ДУНАВ 27.03.17 16:00 397
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 27.03.17 16:00 407
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 27.03.17 16:00 539
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 27.03.17 16:00 728
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 27.03.17 16:00 681
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 27.03.17 16:00 287
 СЕНТА ТИСА 27.03.17 16:00 316
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 27.03.17 16:00 381
 ТИТЕЛ ТИСА 27.03.17 16:00 382
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 27.03.17 15:00 120
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 27.03.17 16:00 23
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 27.03.17 16:00 231
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 27.03.17 16:00 231
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 27.03.17 16:00 138
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 27.03.17 16:00 -95
 ВАТИН МОРАВИЦА 27.03.17 16:30 118
 КУСИЋ НЕРА 27.03.17 16:00 73
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 27.03.17 16:00 92
 КУШТИЉ КАРАШ 27.03.17 16:00 20
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 27.03.17 16:00 288
 ЈАМЕНА САВА 27.03.17 16:00 453
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 27.03.17 16:00 276
 БЕЉИН САВА 27.03.17 16:00 341
 БЕОГРАД САВА 27.03.17 16:00 351
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 27.03.17 16:00 188
 РАДАЉ ДРИНА 27.03.17 16:15 138
 БРОДАРЕВО ЛИМ 27.03.17 16:00 154
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 27.03.17 16:00 96
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 27.03.17 16:00 54
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 27.03.17 16:00 27
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 27.03.17 16:40 24
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 27.03.17 16:00 48
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 27.03.17 15:00 120
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 27.03.17 16:00 53
 БОГОВАЂА ЉИГ 27.03.17 16:00 187
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 27.03.17 16:00 55
 УБ УБ 27.03.17 16:00 76
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 27.03.17 16:00 -61
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 27.03.17 16:00 99
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 27.03.17 16:00 -230
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 27.03.17 16:00 60
 МАЈУР ЛУГОМИР 27.03.17 16:00 41
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 27.03.17 16:00 36
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 27.03.17 16:00 56
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 27.03.17 16:00 54
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 27.03.17 16:00 19
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 27.03.17 16:00 67
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 27.03.17 16:15 80
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 27.03.17 16:00 -136
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 27.03.17 16:00 54
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 27.03.17 16:00 80
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 27.03.17 16:00 -119
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 27.03.17 16:00 -41
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 27.03.17 16:00 120
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 27.03.17 16:00 44
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 27.03.17 16:00 70
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 27.03.17 16:00 45
 ПУКОВАЦ ПУСТА 27.03.17 15:00 22
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 27.03.17 16:00 36
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 27.03.17 16:00 17
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 27.03.17 16:00 70
 ПИРОТ НИШАВА 27.03.17 16:00 -42
 НИШ НИШАВА 27.03.17 16:00 105
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 27.03.17 16:00 263
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 27.03.17 16:00 34
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 27.03.17 16:00 111
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 27.03.17 16:00 -56
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 27.03.17 16:00 46
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 27.03.17 16:00 123
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 27.03.17 06:00 63
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 27.03.17 16:00 75
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 27.03.17 16:00 64
 РАШКА ИБАР 27.03.17 16:00 205
 УШЋЕ ИБАР 27.03.17 16:00 115
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 27.03.17 16:00 54
 РАВНИ РАСИНА 27.03.17 16:00 67
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 27.03.17 15:15 62
 БОРАЧ БОРАЧКА 27.03.17 16:00 41
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 27.03.17 16:00 78
 КУЧЕВО ПЕК 27.03.17 16:00 55
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 27.03.17 16:00 72
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 27.03.17 16:00 54
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 27.03.17 16:00 -22
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 27.03.17 16:00 76
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
27.03.17 15:00 41
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English