Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.19 21:00
Водостај (cm):
76
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
127
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
158
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
134
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
239
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
266
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
445
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
675
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
657
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
113.99999999999999
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
178
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
246
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
421
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
170
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
20.07.19 21:00
Водостај (cm):
154
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-10
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
404
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
242
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
88
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-160
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
88
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
47
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-21
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
262
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
246
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
88
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-16
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
145
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
193
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
209
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
20.07.19 22:15
Водостај (cm):
147
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
84
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
83
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
15
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
95
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-7.000000000000001
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
0
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
227.99999999999997
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
20.07.19 22:10
Водостај (cm):
17
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
8
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
20.07.19 21:00
Водостај (cm):
66
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
99
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
79
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
46
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-143
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
5
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-352
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
32
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
8
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
53
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
20
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-40
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
20.07.19 22:15
Водостај (cm):
80
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-180
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
11
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-206.99999999999997
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-132
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
18
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
5
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
15
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-14.000000000000002
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-39
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
20.07.19 22:15
Водостај (cm):
-69
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
43
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
24
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
210
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
1
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
51
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-109.00000000000001
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
117
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
20.07.19 20:00
Водостај (cm):
97
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
36
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
179
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
92
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
32
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-10
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
20.07.19 21:15
Водостај (cm):
56.00000000000001
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
36
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
20.07.19 21:00
Водостај (cm):
31
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
20.07.19 21:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
41
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
-70
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
20.07.19 22:00
Водостај (cm):
67
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
20.07.19 21:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица: КУСИЋ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГУЧА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: КРУШЧИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 20.07.19 21:00 76
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 20.07.19 22:00 127
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 20.07.19 22:00 158
 НОВИ САД ДУНАВ 20.07.19 22:00 134
 ЗЕМУН ДУНАВ 20.07.19 22:00 239
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 20.07.19 22:00 266
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 20.07.19 22:00 445
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 20.07.19 22:00 675
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 20.07.19 22:00 657
 ПРАХОВО ДУНАВ 20.07.19 22:00 114
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 20.07.19 22:00 178
 СЕНТА ТИСА 20.07.19 22:00 246
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 20.07.19 22:00 421
 ТИТЕЛ ТИСА 20.07.19 22:00 170
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 20.07.19 21:00 154
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 20.07.19 22:00 -10
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 20.07.19 22:00 404
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 20.07.19 22:00 242
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 20.07.19 22:00 88
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 20.07.19 22:00 -160
 ВАТИН МОРАВИЦА 20.07.19 22:00 88
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 20.07.19 22:00 47
 КУШТИЉ КАРАШ 20.07.19 22:00 -21
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 20.07.19 22:00 262
 ЈАМЕНА САВА 20.07.19 22:00 246
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 20.07.19 22:00 88
 ШАБАЦ САВА 20.07.19 22:00 -16
 БЕЉИН САВА 20.07.19 22:00 145
 БЕОГРАД САВА 20.07.19 22:00 193
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 20.07.19 22:00 209
 РАДАЉ ДРИНА 20.07.19 22:15 147
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 20.07.19 22:00 84
 БРОДАРЕВО ЛИМ 20.07.19 22:00 83
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 20.07.19 22:00 38
 ПРИБОЈ ЛИМ 20.07.19 22:00 38
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 20.07.19 22:00 15
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 20.07.19 22:00 40
 ЧЕДОВО ВАПА 20.07.19 22:00 95
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 20.07.19 22:00 -7
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 20.07.19 22:00 0
 МОРОВИЋ СТУДВА 20.07.19 22:00 228
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 20.07.19 22:10 17
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 20.07.19 22:00 8
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 20.07.19 21:00 66
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 20.07.19 22:00 99
 БОГОВАЂА ЉИГ 20.07.19 22:00 79
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 20.07.19 22:00 46
 УБ УБ 20.07.19 22:00 33
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 20.07.19 22:00 -143
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 20.07.19 22:00 5
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 20.07.19 22:00 -352
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 20.07.19 22:00 32
 МАЈУР ЛУГОМИР 20.07.19 22:00 31
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 20.07.19 22:00 8
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 20.07.19 22:00 53
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 20.07.19 22:00 20
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 20.07.19 22:00 -40
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 20.07.19 22:00 58
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 20.07.19 22:15 80
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 20.07.19 22:00 -180
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 20.07.19 22:00 28
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 20.07.19 22:00 11
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 20.07.19 22:00 -207
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 20.07.19 22:00 -132
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 20.07.19 22:00 21
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 20.07.19 22:00 18
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 20.07.19 22:00 22
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 20.07.19 22:00 20
 ПУКОВАЦ ПУСТА 20.07.19 22:00 5
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 20.07.19 22:00 15
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 20.07.19 22:00 -14
 ВИСОКА КОСАНИЦА 20.07.19 22:00 -39
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 20.07.19 22:00 64
 ПИРОТ НИШАВА 20.07.19 22:15 -69
 НИШ НИШАВА 20.07.19 22:00 55
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 20.07.19 22:00 43
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 20.07.19 22:00 24
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 20.07.19 22:00 210
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 20.07.19 22:00 1
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 20.07.19 22:00 51
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 20.07.19 22:00 -109
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 20.07.19 22:00 117
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 20.07.19 22:00 30
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 20.07.19 20:00 97
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 20.07.19 22:00 36
 РАШКА ИБАР 20.07.19 22:00 179
 УШЋЕ ИБАР 20.07.19 22:00 92
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 20.07.19 22:00 32
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 20.07.19 22:00 -10
 РАВНИ РАСИНА 20.07.19 22:00 41
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 20.07.19 21:15 56
 БОРАЧ БОРАЧКА 20.07.19 22:00 43
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 20.07.19 22:00 36
 КУЧЕВО ПЕК 20.07.19 21:00 31
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 20.07.19 21:00 26
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 20.07.19 22:00 41
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 20.07.19 22:00 24
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 20.07.19 22:00 -70
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 20.07.19 22:00 67
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
20.07.19 21:00 29
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English