Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
196
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
216
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
208
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
207
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
310
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
323
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
462
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
30.04.17 18:30
Водостај (cm):
664
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
626
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
219
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
270
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
416
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
253
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
30.04.17 18:00
Водостај (cm):
129
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
33
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
231
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
232
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
81
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
-119
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
30.04.17 18:30
Водостај (cm):
128
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
62
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
74
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
-10
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
270
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
629
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
360
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
212
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
346
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
267
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
199
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
30.04.17 19:15
Водостај (cm):
183
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
153
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
97
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
58
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
30.04.17 18:00
Водостај (cm):
54
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
30.04.17 19:10
Водостај (cm):
30
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
30.04.17 18:00
Водостај (cm):
117
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
54
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
223
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
61
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
55
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
-45
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
110
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
-242
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
69
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
40
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
57
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
55
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
22
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
73
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
30.04.17 19:15
Водостај (cm):
80
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
-141
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
63
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
-121
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
-41
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
30.04.17 18:30
Водостај (cm):
127
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
73
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
30.04.17 18:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
28
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
68
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
-49
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
86
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
287
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
55
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
121
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
-31
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
30.04.17 18:00
Водостај (cm):
144
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
57
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
126
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
30.04.17 18:00
Водостај (cm):
68
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
80
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
72
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
205
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
130
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
63
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
74
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
30.04.17 18:15
Водостај (cm):
65
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
30.04.17 18:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
71
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
53
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
75
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
59
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
-18
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
30.04.17 19:00
Водостај (cm):
80
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
30.04.17 18:00
Водостај (cm):
38
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 30.04.17 19:00 196
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 30.04.17 19:00 216
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 30.04.17 19:00 208
 НОВИ САД ДУНАВ 30.04.17 19:00 207
 ЗЕМУН ДУНАВ 30.04.17 19:00 310
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 30.04.17 19:00 323
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 30.04.17 19:00 462
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 30.04.17 18:30 664
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 30.04.17 19:00 626
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 30.04.17 19:00 219
 СЕНТА ТИСА 30.04.17 19:00 270
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 30.04.17 19:00 416
 ТИТЕЛ ТИСА 30.04.17 19:00 253
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 30.04.17 18:00 129
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 30.04.17 19:00 33
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 30.04.17 19:00 231
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 30.04.17 19:00 232
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 30.04.17 19:00 81
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 30.04.17 19:00 -119
 ВАТИН МОРАВИЦА 30.04.17 18:30 128
 КУСИЋ НЕРА 30.04.17 19:00 62
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 30.04.17 19:00 74
 КУШТИЉ КАРАШ 30.04.17 19:00 -10
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 30.04.17 19:00 270
 ЈАМЕНА САВА 30.04.17 19:00 629
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 30.04.17 19:00 360
 ШАБАЦ САВА 30.04.17 19:00 212
 БЕЉИН САВА 30.04.17 19:00 346
 БЕОГРАД САВА 30.04.17 19:00 267
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 30.04.17 19:00 199
 РАДАЉ ДРИНА 30.04.17 19:15 183
 БРОДАРЕВО ЛИМ 30.04.17 19:00 153
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 30.04.17 19:00 97
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 30.04.17 19:00 58
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 30.04.17 18:00 54
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 30.04.17 19:10 30
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 30.04.17 19:00 42
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 30.04.17 18:00 117
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 30.04.17 19:00 54
 БОГОВАЂА ЉИГ 30.04.17 19:00 223
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 30.04.17 19:00 61
 УБ УБ 30.04.17 19:00 55
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 30.04.17 19:00 -45
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 30.04.17 19:00 110
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 30.04.17 19:00 -242
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 30.04.17 19:00 69
 МАЈУР ЛУГОМИР 30.04.17 19:00 43
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 30.04.17 19:00 40
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 30.04.17 19:00 57
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 30.04.17 19:00 55
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 30.04.17 19:00 22
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 30.04.17 19:00 73
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 30.04.17 19:15 80
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 30.04.17 19:00 -141
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 30.04.17 19:00 64
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 30.04.17 19:00 63
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 30.04.17 19:00 -121
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 30.04.17 19:00 -41
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 30.04.17 18:30 127
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 30.04.17 19:00 42
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 30.04.17 19:00 73
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 30.04.17 18:00 47
 ПУКОВАЦ ПУСТА 30.04.17 19:00 28
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 30.04.17 19:00 40
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 30.04.17 19:00 24
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 30.04.17 19:00 68
 ПИРОТ НИШАВА 30.04.17 19:00 -49
 НИШ НИШАВА 30.04.17 19:00 86
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 30.04.17 19:00 287
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 30.04.17 19:00 55
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 30.04.17 19:00 121
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 30.04.17 19:00 -31
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 30.04.17 18:00 144
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 30.04.17 19:00 57
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 30.04.17 19:00 126
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 30.04.17 18:00 68
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 30.04.17 19:00 80
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 30.04.17 19:00 72
 РАШКА ИБАР 30.04.17 19:00 205
 УШЋЕ ИБАР 30.04.17 19:00 130
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 30.04.17 19:00 63
 РАВНИ РАСИНА 30.04.17 19:00 74
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 30.04.17 18:15 65
 БОРАЧ БОРАЧКА 30.04.17 18:00 44
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 30.04.17 19:00 71
 КУЧЕВО ПЕК 30.04.17 19:00 53
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 30.04.17 19:00 75
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 30.04.17 19:00 59
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 30.04.17 19:00 -18
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 30.04.17 19:00 80
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
30.04.17 18:00 38
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English