Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
17
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
116
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
120
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
196
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
265
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.01.17 18:00
Водостај (cm):
274
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
457
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.01.17 18:30
Водостај (cm):
676
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
661
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
183
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
245
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
408
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
330
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
23.01.17 18:00
Водостај (cm):
126
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
4
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
157
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
109
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
77
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
-61
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
23.01.17 18:30
Водостај (cm):
107
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
47
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
-19
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
262
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
295
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
138
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
116
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
198
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
168
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
23.01.17 18:15
Водостај (cm):
132
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
76
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
27
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
23.01.17 18:00
Водостај (cm):
7
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.01.17 19:10
Водостај (cm):
26
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.01.17 18:00
Водостај (cm):
14
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.01.17 18:00
Водостај (cm):
90
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
45
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
23.01.17 17:45
Водостај (cm):
141
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
23.01.17 19:15
Водостај (cm):
43
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.01.17 18:00
Водостај (cm):
-118
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.01.17 18:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
-280
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
36
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
53
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
28
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
-9
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
58
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
23.01.17 19:15
Водостај (cm):
79
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
-162
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
65
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
57
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
-160
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
-8
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.01.17 18:30
Водостај (cm):
54
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
29
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
93
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
-107
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
91
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
54
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
172
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
96
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.01.17 18:00
Водостај (cm):
22
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
23.01.17 18:00
Водостај (cm):
35
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
59
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
48
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
23.01.17 19:00
Водостај (cm):
-59
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
23.01.17 18:00
Водостај (cm):
55
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
23.01.17 18:00
Водостај (cm):
29
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: МАЈУР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: КРАТОВСКА СТЕНА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГУЧА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: МИЛОЧАЈ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: АЛЕКСИНАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ВЛАСОТИНЦЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕДИНА ВАРОШ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БОРАЧ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 23.01.17 19:00 17
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 23.01.17 19:00 116
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 23.01.17 19:00 120
 НОВИ САД ДУНАВ 23.01.17 19:00 196
 ЗЕМУН ДУНАВ 23.01.17 19:00 265
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 23.01.17 18:00 274
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 23.01.17 19:00 457
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 23.01.17 18:30 676
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 23.01.17 19:00 661
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 23.01.17 19:00 183
 СЕНТА ТИСА 23.01.17 19:00 245
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 23.01.17 19:00 408
 ТИТЕЛ ТИСА 23.01.17 19:00 330
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 23.01.17 18:00 126
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 23.01.17 19:00 4
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 23.01.17 19:00 157
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 23.01.17 19:00 109
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 23.01.17 19:00 77
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 23.01.17 19:00 -61
 ВАТИН МОРАВИЦА 23.01.17 18:30 107
 КУСИЋ НЕРА 23.01.17 19:00 47
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 23.01.17 19:00 47
 КУШТИЉ КАРАШ 23.01.17 19:00 -19
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 23.01.17 19:00 262
 ЈАМЕНА САВА 23.01.17 19:00 295
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 23.01.17 19:00 138
 БЕЉИН САВА 23.01.17 19:00 116
 БЕОГРАД САВА 23.01.17 19:00 198
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 23.01.17 19:00 168
 РАДАЉ ДРИНА 23.01.17 18:15 132
 БРОДАРЕВО ЛИМ 23.01.17 19:00 76
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 23.01.17 19:00 27
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 23.01.17 19:00 44
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 23.01.17 18:00 7
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 23.01.17 19:10 26
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 23.01.17 18:00 14
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 23.01.17 18:00 90
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 23.01.17 19:00 45
 БОГОВАЂА ЉИГ 23.01.17 17:45 141
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 23.01.17 19:15 43
 УБ УБ 23.01.17 19:00 38
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 23.01.17 18:00 -118
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 23.01.17 18:00 16
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 23.01.17 19:00 -280
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 23.01.17 19:00 44
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 23.01.17 19:00 36
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 23.01.17 19:00 53
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 23.01.17 19:00 28
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 23.01.17 19:00 -9
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 23.01.17 19:00 58
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 23.01.17 19:15 79
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 23.01.17 19:00 -162
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 23.01.17 19:00 65
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 23.01.17 19:00 57
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 23.01.17 19:00 -160
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 23.01.17 19:00 40
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 23.01.17 19:00 30
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 23.01.17 19:00 31
 ПУКОВАЦ ПУСТА 23.01.17 19:00 11
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 23.01.17 19:00 21
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 23.01.17 19:00 -8
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 23.01.17 18:30 54
 ПИРОТ НИШАВА 23.01.17 19:00 29
 НИШ НИШАВА 23.01.17 19:00 93
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 23.01.17 19:00 -107
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 23.01.17 19:00 32
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 23.01.17 19:00 91
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 23.01.17 19:00 54
 РАШКА ИБАР 23.01.17 19:00 172
 УШЋЕ ИБАР 23.01.17 19:00 96
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 23.01.17 18:00 22
 РАВНИ РАСИНА 23.01.17 18:00 35
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 23.01.17 19:00 59
 КУЧЕВО ПЕК 23.01.17 19:00 46
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 23.01.17 19:00 48
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 23.01.17 19:00 31
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 23.01.17 19:00 -59
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 23.01.17 18:00 55
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
23.01.17 18:00 29
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English