Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
115
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
163
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
189
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
172
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
251
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
278
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
460
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
680
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
687
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
107
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
146
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
215
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
386
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
198
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
17.10.17 03:00
Водостај (cm):
118
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-44
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
380
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
205
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
69
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-146
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
17.10.17 05:30
Водостај (cm):
25
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
32
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-46
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
217
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
233
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
70
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-33
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
144
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
202
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
14
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
38
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
51
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
5
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-13
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
17.10.17 06:10
Водостај (cm):
17
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-2
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
45
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
17.10.17 05:00
Водостај (cm):
41
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
113
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
29
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
28
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-167
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-11
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-347
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
32
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
1
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
54
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
21
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
5
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
50
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
17.10.17 06:15
Водостај (cm):
71
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-175
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
14
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
11
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-197
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-126
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
15
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
6
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
13
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-18
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
56
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-60
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
65
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
202
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-8
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-138
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
17.10.17 03:00
Водостај (cm):
121
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
18
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
88
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
16.10.17 10:00
Водостај (cm):
36
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
48
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
153
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
79
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-6
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
17.10.17 03:15
Водостај (cm):
54
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
17.10.17 05:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
25
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
33
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
4
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
26
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
-71
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
57
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
17.10.17 06:00
Водостај (cm):
24
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 17.10.17 06:00 115
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 17.10.17 06:00 163
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 17.10.17 06:00 189
 НОВИ САД ДУНАВ 17.10.17 06:00 172
 ЗЕМУН ДУНАВ 17.10.17 06:00 251
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 17.10.17 06:00 278
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 17.10.17 06:00 460
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 17.10.17 06:00 680
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 17.10.17 06:00 687
 ПРАХОВО ДУНАВ 17.10.17 06:00 107
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 17.10.17 06:00 146
 СЕНТА ТИСА 17.10.17 06:00 215
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 17.10.17 06:00 386
 ТИТЕЛ ТИСА 17.10.17 06:00 198
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 17.10.17 03:00 118
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 17.10.17 06:00 -44
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 17.10.17 06:00 380
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 17.10.17 06:00 205
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 17.10.17 06:00 69
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 17.10.17 06:00 -146
 ВАТИН МОРАВИЦА 17.10.17 05:30 25
 КУСИЋ НЕРА 17.10.17 06:00 27
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 17.10.17 06:00 32
 КУШТИЉ КАРАШ 17.10.17 06:00 -46
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 17.10.17 06:00 217
 ЈАМЕНА САВА 17.10.17 06:00 233
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 17.10.17 06:00 70
 ШАБАЦ САВА 17.10.17 06:00 -33
 БЕЉИН САВА 17.10.17 06:00 144
 БЕОГРАД САВА 17.10.17 06:00 202
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 17.10.17 06:00 14
 РАДАЉ ДРИНА 17.10.17 06:00 38
 БРОДАРЕВО ЛИМ 17.10.17 06:00 51
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 17.10.17 06:00 5
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 17.10.17 06:00 42
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 17.10.17 06:00 -13
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 17.10.17 06:10 17
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 17.10.17 06:00 -2
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 17.10.17 06:00 45
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 17.10.17 05:00 41
 БОГОВАЂА ЉИГ 17.10.17 06:00 113
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 17.10.17 06:00 29
 УБ УБ 17.10.17 06:00 28
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 17.10.17 06:00 -167
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 17.10.17 06:00 -11
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 17.10.17 06:00 -347
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 17.10.17 06:00 32
 МАЈУР ЛУГОМИР 17.10.17 06:00 30
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 17.10.17 06:00 1
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 17.10.17 06:00 54
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 17.10.17 06:00 21
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 17.10.17 06:00 5
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 17.10.17 06:00 50
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 17.10.17 06:15 71
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 17.10.17 06:00 -175
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 17.10.17 06:00 14
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 17.10.17 06:00 11
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 17.10.17 06:00 -197
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 17.10.17 06:00 -126
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 17.10.17 06:00 30
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 17.10.17 06:00 15
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 17.10.17 06:00 20
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 17.10.17 06:00 24
 ПУКОВАЦ ПУСТА 17.10.17 06:00 6
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 17.10.17 06:00 13
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 17.10.17 06:00 -18
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 17.10.17 06:00 56
 ПИРОТ НИШАВА 17.10.17 06:00 -60
 НИШ НИШАВА 17.10.17 06:00 65
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 17.10.17 06:00 202
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 17.10.17 06:00 -8
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 17.10.17 06:00 24
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 17.10.17 06:00 -138
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 17.10.17 03:00 121
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 17.10.17 06:00 18
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 17.10.17 06:00 88
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 16.10.17 10:00 36
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 17.10.17 06:00 40
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 17.10.17 06:00 48
 РАШКА ИБАР 17.10.17 06:00 153
 УШЋЕ ИБАР 17.10.17 06:00 79
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 17.10.17 06:00 -6
 РАВНИ РАСИНА 17.10.17 06:00 32
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 17.10.17 03:15 54
 БОРАЧ БОРАЧКА 17.10.17 05:00 44
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 17.10.17 06:00 25
 КУЧЕВО ПЕК 17.10.17 06:00 33
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 17.10.17 06:00 4
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 17.10.17 06:00 26
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 17.10.17 06:00 27
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 17.10.17 06:00 -71
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 17.10.17 06:00 57
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
17.10.17 06:00 24
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English