Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
297
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
309
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
313
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
318
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
389
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
400
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
540
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
738
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
696
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
322
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
330
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
355
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
420
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
380
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
18.03.19 15:00
Водостај (cm):
96
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
8
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
18.03.19 15:00
Водостај (cm):
214
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
214
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
126
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
-141
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
110.00000000000001
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
61
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
93
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
4
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
285
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
409
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
234
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
102
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
325
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
344
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
204.99999999999997
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
126
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
150
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
100
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
62
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
229
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
18.03.19 16:10
Водостај (cm):
32
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
18.03.19 15:00
Водостај (cm):
123
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
118
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
56.99999999999999
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
-57.99999999999999
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
98
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
-224.00000000000003
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
74
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
12
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
56.99999999999999
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
54
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
33
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
74
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:15
Водостај (cm):
83
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
-157
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
80
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
-141
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
-75
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
98
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
36
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
51
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
36
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
37
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
-8
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
70
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
18.03.19 16:15
Водостај (cm):
-59
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
74
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
18.03.19 12:00
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
353
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
76
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
134
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
-15
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
138
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
150
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
18.03.19 10:00
Водостај (cm):
86
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
18.03.19 15:00
Водостај (cm):
101
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
83
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
202
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
112.99999999999999
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
68
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
26
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
92
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
50
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
62
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
48
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
18.03.19 15:00
Водостај (cm):
78
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
89
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
-39
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
18.03.19 16:00
Водостај (cm):
80
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
18.03.19 15:00
Водостај (cm):
40
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РАКОВИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 18.03.19 16:00 297
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 18.03.19 16:00 309
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 18.03.19 16:00 313
 НОВИ САД ДУНАВ 18.03.19 16:00 318
 ЗЕМУН ДУНАВ 18.03.19 16:00 389
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 18.03.19 16:00 400
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 18.03.19 16:00 540
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 18.03.19 16:00 738
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 18.03.19 16:00 696
 ПРАХОВО ДУНАВ 18.03.19 16:00 322
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 18.03.19 16:00 330
 СЕНТА ТИСА 18.03.19 16:00 355
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 18.03.19 16:00 420
 ТИТЕЛ ТИСА 18.03.19 16:00 380
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 18.03.19 15:00 96
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 18.03.19 16:00 8
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 18.03.19 15:00 214
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 18.03.19 16:00 214
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 18.03.19 16:00 126
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 18.03.19 16:00 -141
 ВАТИН МОРАВИЦА 18.03.19 16:00 110
 КУСИЋ НЕРА 18.03.19 16:00 61
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 18.03.19 16:00 93
 КУШТИЉ КАРАШ 18.03.19 16:00 4
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 18.03.19 16:00 285
 ЈАМЕНА САВА 18.03.19 16:00 409
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 18.03.19 16:00 234
 ШАБАЦ САВА 18.03.19 16:00 102
 БЕЉИН САВА 18.03.19 16:00 325
 БЕОГРАД САВА 18.03.19 16:00 344
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 18.03.19 16:00 205
 РАДАЉ ДРИНА 18.03.19 16:00 126
 БРОДАРЕВО ЛИМ 18.03.19 16:00 150
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 18.03.19 16:00 100
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 18.03.19 16:00 62
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 18.03.19 16:00 28
 МОРОВИЋ СТУДВА 18.03.19 16:00 229
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 18.03.19 16:10 32
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 18.03.19 16:00 45
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 18.03.19 15:00 123
 БОГОВАЂА ЉИГ 18.03.19 16:00 118
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 18.03.19 16:00 57
 УБ УБ 18.03.19 16:00 48
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 18.03.19 16:00 -58
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 18.03.19 16:00 98
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 18.03.19 16:00 -224
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 18.03.19 16:00 74
 МАЈУР ЛУГОМИР 18.03.19 16:00 47
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 18.03.19 16:00 12
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 18.03.19 16:00 57
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 18.03.19 16:00 54
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 18.03.19 16:00 33
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 18.03.19 16:00 74
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 18.03.19 16:15 83
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 18.03.19 16:00 -157
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 18.03.19 16:00 55
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 18.03.19 16:00 80
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 18.03.19 16:00 -141
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 18.03.19 16:00 -75
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 18.03.19 16:00 98
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 18.03.19 16:00 36
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 18.03.19 16:00 51
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 18.03.19 16:00 36
 ПУКОВАЦ ПУСТА 18.03.19 16:00 27
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 18.03.19 16:00 37
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 18.03.19 16:00 23
 ВИСОКА КОСАНИЦА 18.03.19 16:00 -8
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 18.03.19 16:00 70
 ПИРОТ НИШАВА 18.03.19 16:15 -59
 НИШ НИШАВА 18.03.19 16:00 74
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 18.03.19 12:00 58
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 18.03.19 16:00 353
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 18.03.19 16:00 76
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 18.03.19 16:00 134
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 18.03.19 16:00 -15
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 18.03.19 16:00 138
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 18.03.19 16:00 60
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 18.03.19 16:00 150
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 18.03.19 10:00 86
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 18.03.19 15:00 101
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 18.03.19 16:00 83
 РАШКА ИБАР 18.03.19 16:00 202
 УШЋЕ ИБАР 18.03.19 16:00 113
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 18.03.19 16:00 68
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 18.03.19 16:00 26
 РАВНИ РАСИНА 18.03.19 16:00 92
 БОРАЧ БОРАЧКА 18.03.19 16:00 50
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 18.03.19 16:00 62
 КУЧЕВО ПЕК 18.03.19 16:00 48
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 18.03.19 15:00 78
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 18.03.19 16:00 89
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 18.03.19 16:00 39
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 18.03.19 16:00 -39
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 18.03.19 16:00 80
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
18.03.19 15:00 40
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English