Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
257
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
319
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
320
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
353
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
484
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
482
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
591
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
739
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
651
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
548
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
423
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
430
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
442
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
445
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
158
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
114
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
183
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
185
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
194
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
-54
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
117
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
123
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
157
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
75
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
327
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
946
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
609
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
462
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
598
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
446
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
251
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
17.03.18 12:15
Водостај (cm):
257
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
200
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
139
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
70
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
370
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
17.03.18 12:40
Водостај (cm):
40
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
71
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
265
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
54
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
206
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
66
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
130
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
418
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
114
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
106
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
118
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
61
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
95
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
111
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
132
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
82
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:15
Водостај (cm):
85
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
-74
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
157
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
-1
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
183
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
401
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
82
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
115
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
100
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
88
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
94
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
115
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
118
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
51
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
186
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
462
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
117
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
212
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
89
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
153
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
17.03.18 03:00
Водостај (cm):
90
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
146
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
15.03.18 15:30
Водостај (cm):
91
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
108
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
116
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
347
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
198
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
150
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
27
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
111
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
17.03.18 12:15
Водостај (cm):
155
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
73
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
174
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
114
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
227
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
230
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
17.03.18 12:30
Водостај (cm):
94
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
126
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
17.03.18 12:00
Водостај (cm):
67
Станица: ЗАЈЕЧАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ВЛАДИЧИН ХАН - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 17.03.18 12:00 257
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 17.03.18 12:00 319
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 17.03.18 12:00 320
 НОВИ САД ДУНАВ 17.03.18 12:00 353
 ЗЕМУН ДУНАВ 17.03.18 12:00 484
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 17.03.18 12:00 482
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 17.03.18 12:00 591
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 17.03.18 12:00 739
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 17.03.18 12:00 651
 ПРАХОВО ДУНАВ 17.03.18 12:00 548
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 17.03.18 12:00 423
 СЕНТА ТИСА 17.03.18 12:00 430
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 17.03.18 12:00 442
 ТИТЕЛ ТИСА 17.03.18 12:00 445
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 17.03.18 12:00 158
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 17.03.18 12:00 114
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 17.03.18 12:00 183
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 17.03.18 12:00 185
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 17.03.18 12:00 194
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 17.03.18 12:00 -54
 ВАТИН МОРАВИЦА 17.03.18 12:00 117
 КУСИЋ НЕРА 17.03.18 12:00 123
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 17.03.18 12:00 157
 КУШТИЉ КАРАШ 17.03.18 12:00 75
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 17.03.18 12:00 327
 ЈАМЕНА САВА 17.03.18 12:00 946
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 17.03.18 12:00 609
 ШАБАЦ САВА 17.03.18 12:00 462
 БЕЉИН САВА 17.03.18 12:00 598
 БЕОГРАД САВА 17.03.18 12:00 446
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 17.03.18 12:00 251
 РАДАЉ ДРИНА 17.03.18 12:15 257
 БРОДАРЕВО ЛИМ 17.03.18 12:00 200
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 17.03.18 12:00 139
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 17.03.18 12:00 60
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 17.03.18 12:00 70
 МОРОВИЋ СТУДВА 17.03.18 12:00 370
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 17.03.18 12:40 40
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 17.03.18 12:00 71
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 17.03.18 12:00 265
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 17.03.18 12:00 54
 БОГОВАЂА ЉИГ 17.03.18 12:00 206
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 17.03.18 12:00 66
 УБ УБ 17.03.18 12:00 64
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 17.03.18 12:00 130
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 17.03.18 12:00 418
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 17.03.18 12:00 114
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 17.03.18 12:00 106
 МАЈУР ЛУГОМИР 17.03.18 12:00 118
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 17.03.18 12:00 61
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 17.03.18 12:00 95
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 17.03.18 12:00 111
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 17.03.18 12:00 132
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 17.03.18 12:00 82
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 17.03.18 12:15 85
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 17.03.18 12:00 -74
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 17.03.18 12:00 157
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 17.03.18 12:00 -1
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 17.03.18 12:00 183
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 17.03.18 12:00 401
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 17.03.18 12:00 82
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 17.03.18 12:00 115
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 17.03.18 12:00 100
 ПУКОВАЦ ПУСТА 17.03.18 12:00 88
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 17.03.18 12:00 94
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 17.03.18 12:00 115
 ВИСОКА КОСАНИЦА 17.03.18 12:00 31
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 17.03.18 12:00 118
 ПИРОТ НИШАВА 17.03.18 12:00 51
 НИШ НИШАВА 17.03.18 12:00 186
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 17.03.18 12:00 462
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 17.03.18 12:00 117
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 17.03.18 12:00 212
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 17.03.18 12:00 89
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 17.03.18 12:00 153
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 17.03.18 03:00 90
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 17.03.18 12:00 146
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 15.03.18 15:30 91
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 17.03.18 12:00 108
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 17.03.18 12:00 116
 РАШКА ИБАР 17.03.18 12:00 347
 УШЋЕ ИБАР 17.03.18 12:00 198
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 17.03.18 12:00 150
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 17.03.18 12:00 27
 РАВНИ РАСИНА 17.03.18 12:00 111
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 17.03.18 12:15 155
 БОРАЧ БОРАЧКА 17.03.18 12:00 73
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 17.03.18 12:00 174
 КУЧЕВО ПЕК 17.03.18 12:00 114
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 17.03.18 12:00 227
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 17.03.18 12:00 230
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 17.03.18 12:30 94
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 17.03.18 12:00 126
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
17.03.18 12:00 67
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English