Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
133
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
188
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
202.99999999999997
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
179
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
248
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
274
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
455.99999999999994
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
690
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
674
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
66
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
174
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
243.00000000000003
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
426
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
188
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
16.09.19 03:00
Водостај (cm):
100
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-56.99999999999999
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
16.09.19 02:00
Водостај (cm):
409
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
239
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
80
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-183
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
48
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
30
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-54
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
254
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
234
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
74
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-36
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
145
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
200.99999999999997
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
11
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
22
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
52
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
5
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-15
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
12
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
83
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-18
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-18
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
211
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
16.09.19 04:40
Водостај (cm):
12
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-9
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
16.09.19 03:00
Водостај (cm):
46
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
38
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
52
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
33
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-157
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-21
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-355
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
25
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
0
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
50
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
51
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:15
Водостај (cm):
77
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-193
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
4
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
2
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-151
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-6
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
10
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
4
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-22
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-49
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
53
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
16.09.19 04:45
Водостај (cm):
-80
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
46
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
220.00000000000003
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-4
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
17
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-125
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
110.00000000000001
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
15
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
88
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
27
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
150
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
76
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
12
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
16.09.19 03:15
Водостај (cm):
45
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
20
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
20
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
16.09.19 03:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
13
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
-80
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
16.09.19 04:00
Водостај (cm):
63
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
16.09.19 03:00
Водостај (cm):
23
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВИЛАЈНАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГУЧА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: НОВИ ПАЗАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: КОРВИНГРАД - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: КРУШЧИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 16.09.19 04:00 133
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 16.09.19 04:00 188
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 16.09.19 04:00 203
 НОВИ САД ДУНАВ 16.09.19 04:00 179
 ЗЕМУН ДУНАВ 16.09.19 04:00 248
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 16.09.19 04:00 274
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 16.09.19 04:00 456
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 16.09.19 04:00 690
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 16.09.19 04:00 674
 ПРАХОВО ДУНАВ 16.09.19 04:00 66
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 16.09.19 04:00 174
 СЕНТА ТИСА 16.09.19 04:00 243
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 16.09.19 04:00 426
 ТИТЕЛ ТИСА 16.09.19 04:00 188
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 16.09.19 03:00 100
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 16.09.19 04:00 -57
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 16.09.19 02:00 409
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 16.09.19 04:00 239
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 16.09.19 04:00 80
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 16.09.19 04:00 -183
 ВАТИН МОРАВИЦА 16.09.19 04:00 48
 КУСИЋ НЕРА 16.09.19 04:00 22
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 16.09.19 04:00 30
 КУШТИЉ КАРАШ 16.09.19 04:00 -54
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 16.09.19 04:00 254
 ЈАМЕНА САВА 16.09.19 04:00 234
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 16.09.19 04:00 74
 ШАБАЦ САВА 16.09.19 04:00 -36
 БЕЉИН САВА 16.09.19 04:00 145
 БЕОГРАД САВА 16.09.19 04:00 201
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 16.09.19 04:00 11
 РАДАЉ ДРИНА 16.09.19 04:00 22
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 16.09.19 04:00 7
 БРОДАРЕВО ЛИМ 16.09.19 04:00 52
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 16.09.19 04:00 5
 ПРИБОЈ ЛИМ 16.09.19 04:00 -15
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 16.09.19 04:00 12
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 16.09.19 04:00 39
 ЧЕДОВО ВАПА 16.09.19 04:00 83
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 16.09.19 04:00 -18
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 16.09.19 04:00 -18
 МОРОВИЋ СТУДВА 16.09.19 04:00 211
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 16.09.19 04:40 12
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 16.09.19 04:00 -9
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 16.09.19 03:00 46
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 16.09.19 04:00 38
 БОГОВАЂА ЉИГ 16.09.19 04:00 52
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 16.09.19 04:00 33
 УБ УБ 16.09.19 04:00 23
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 16.09.19 04:00 -157
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 16.09.19 04:00 -21
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 16.09.19 04:00 -355
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 16.09.19 04:00 25
 МАЈУР ЛУГОМИР 16.09.19 04:00 20
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 16.09.19 04:00 0
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 16.09.19 04:00 50
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 16.09.19 04:00 14
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 16.09.19 04:00 51
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 16.09.19 04:15 77
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 16.09.19 04:00 -193
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 16.09.19 04:00 4
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 16.09.19 04:00 2
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 16.09.19 04:00 -151
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 16.09.19 04:00 -6
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 16.09.19 04:00 10
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 16.09.19 04:00 21
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 16.09.19 04:00 16
 ПУКОВАЦ ПУСТА 16.09.19 04:00 4
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 16.09.19 04:00 11
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 16.09.19 04:00 -22
 ВИСОКА КОСАНИЦА 16.09.19 04:00 -49
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 16.09.19 04:00 53
 ПИРОТ НИШАВА 16.09.19 04:45 -80
 НИШ НИШАВА 16.09.19 04:00 44
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 16.09.19 04:00 46
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 16.09.19 04:00 7
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 16.09.19 04:00 220
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 16.09.19 04:00 -4
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 16.09.19 04:00 17
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 16.09.19 04:00 -125
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 16.09.19 04:00 110
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 16.09.19 04:00 15
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 16.09.19 04:00 88
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 16.09.19 04:00 27
 РАШКА ИБАР 16.09.19 04:00 150
 УШЋЕ ИБАР 16.09.19 04:00 76
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 16.09.19 04:00 12
 РАВНИ РАСИНА 16.09.19 04:00 25
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 16.09.19 03:15 45
 БОРАЧ БОРАЧКА 16.09.19 04:00 42
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 16.09.19 04:00 20
 КУЧЕВО ПЕК 16.09.19 04:00 20
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 16.09.19 03:00 11
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 16.09.19 04:00 28
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 16.09.19 04:00 13
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 16.09.19 04:00 -80
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 16.09.19 04:00 63
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
16.09.19 03:00 23
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English