Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.09.18 09:00
Водостај (cm):
-35
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
21
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
50
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
205
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
240
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
426
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
673
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
658
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-29
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
160
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
228
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
397
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
104
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
24.09.18 09:00
Водостај (cm):
118
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-5
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
390
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
245
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
84
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-166
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
74
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
29
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
24.09.18 11:30
Водостај (cm):
31
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-48
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
262
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-65
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
94
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
159
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
12
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
40
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
57
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
11
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-10
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
237
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.09.18 11:40
Водостај (cm):
15
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
4
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.09.18 09:00
Водостај (cm):
52
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
42
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
24.09.18 09:00
Водостај (cm):
72
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
33
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
29
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.09.18 10:00
Водостај (cm):
-160
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-8
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-367
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
32
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-4
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
59
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
20
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
5
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
54
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:15
Водостај (cm):
75
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-186
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
14
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
8
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-215
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-131
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
19
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
17
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
8
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
9
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-20
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-47
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
63
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.09.18 11:45
Водостај (cm):
-82
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
54
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
197
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-7
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
57
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-124
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
115
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
96
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
43
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
24.09.18 08:00
Водостај (cm):
51
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
52
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
158
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
75
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
5
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
1
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
24.09.18 09:15
Водостај (cm):
55
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
27
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
27
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
24.09.18 09:00
Водостај (cm):
18
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
24.09.18 10:00
Водостај (cm):
35
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
-74
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
24.09.18 11:00
Водостај (cm):
68
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
24.09.18 09:00
Водостај (cm):
24
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЈАМЕНА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 24.09.18 09:00 -35
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 24.09.18 11:00 21
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 24.09.18 11:00 50
 НОВИ САД ДУНАВ 24.09.18 11:00 40
 ЗЕМУН ДУНАВ 24.09.18 11:00 205
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 24.09.18 11:00 240
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 24.09.18 11:00 426
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 24.09.18 11:00 673
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 24.09.18 11:00 658
 ПРАХОВО ДУНАВ 24.09.18 11:00 -29
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 24.09.18 11:00 160
 СЕНТА ТИСА 24.09.18 11:00 228
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 24.09.18 11:00 397
 ТИТЕЛ ТИСА 24.09.18 11:00 104
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 24.09.18 09:00 118
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 24.09.18 11:00 -5
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 24.09.18 11:00 390
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 24.09.18 11:00 245
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 24.09.18 11:00 84
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 24.09.18 11:00 -166
 ВАТИН МОРАВИЦА 24.09.18 11:00 74
 КУСИЋ НЕРА 24.09.18 11:00 29
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 24.09.18 11:30 31
 КУШТИЉ КАРАШ 24.09.18 11:00 -48
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 24.09.18 11:00 262
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 24.09.18 11:00 38
 ШАБАЦ САВА 24.09.18 11:00 -65
 БЕЉИН САВА 24.09.18 11:00 94
 БЕОГРАД САВА 24.09.18 11:00 159
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 24.09.18 11:00 12
 РАДАЉ ДРИНА 24.09.18 11:00 40
 БРОДАРЕВО ЛИМ 24.09.18 11:00 57
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 24.09.18 11:00 11
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 24.09.18 11:00 44
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 24.09.18 11:00 -10
 МОРОВИЋ СТУДВА 24.09.18 11:00 237
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 24.09.18 11:40 15
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 24.09.18 11:00 4
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 24.09.18 09:00 52
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 24.09.18 11:00 42
 БОГОВАЂА ЉИГ 24.09.18 09:00 72
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 24.09.18 11:00 33
 УБ УБ 24.09.18 11:00 29
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 24.09.18 10:00 -160
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 24.09.18 11:00 -8
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 24.09.18 11:00 -367
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 24.09.18 11:00 32
 МАЈУР ЛУГОМИР 24.09.18 11:00 24
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 24.09.18 11:00 -4
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 24.09.18 11:00 59
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 24.09.18 11:00 20
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 24.09.18 11:00 5
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 24.09.18 11:00 54
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 24.09.18 11:15 75
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 24.09.18 11:00 -186
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 24.09.18 11:00 14
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 24.09.18 11:00 8
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 24.09.18 11:00 -215
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 24.09.18 11:00 -131
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 24.09.18 11:00 19
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 24.09.18 11:00 17
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 24.09.18 11:00 21
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 24.09.18 11:00 16
 ПУКОВАЦ ПУСТА 24.09.18 11:00 8
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 24.09.18 11:00 9
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 24.09.18 11:00 -20
 ВИСОКА КОСАНИЦА 24.09.18 11:00 -47
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 24.09.18 11:00 63
 ПИРОТ НИШАВА 24.09.18 11:45 -82
 НИШ НИШАВА 24.09.18 11:00 54
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 24.09.18 11:00 197
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 24.09.18 11:00 -7
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 24.09.18 11:00 57
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 24.09.18 11:00 -124
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 24.09.18 11:00 115
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 24.09.18 11:00 22
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 24.09.18 11:00 96
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 24.09.18 11:00 43
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 24.09.18 08:00 51
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 24.09.18 11:00 52
 РАШКА ИБАР 24.09.18 11:00 158
 УШЋЕ ИБАР 24.09.18 11:00 75
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 24.09.18 11:00 5
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 24.09.18 11:00 1
 РАВНИ РАСИНА 24.09.18 11:00 41
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 24.09.18 09:15 55
 БОРАЧ БОРАЧКА 24.09.18 11:00 43
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 24.09.18 11:00 27
 КУЧЕВО ПЕК 24.09.18 11:00 27
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 24.09.18 09:00 18
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 24.09.18 10:00 35
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 24.09.18 11:00 22
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 24.09.18 11:00 -74
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 24.09.18 11:00 68
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
24.09.18 09:00 24
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English