Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
66
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
134
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
162
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
170
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
293
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
312
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
473.00000000000006
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
691
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.11.19 00:00
Водостај (cm):
654
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
189
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
186
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
248
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
405
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
225
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
99
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-72
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
387
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
214
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
68
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-151
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
40
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
38
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-47
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
258
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
563
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
310
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
171
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
303
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
250.99999999999997
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
75
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
72
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
178
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
122
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
36
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
14.11.19 06:30
Водостај (cm):
18
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
88
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-20
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-16
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
221
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
14.11.19 06:40
Водостај (cm):
13
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-5
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
51
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
39
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
52
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
37
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-169
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-30
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-345
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
8
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
50
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
19
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
56.00000000000001
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:15
Водостај (cm):
77
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-186
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
19
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
4
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-217
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-145
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
5
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
13
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
19
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
5
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-17
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-40
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
14.11.19 06:45
Водостај (cm):
-77
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
53
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-1
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
221
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
6
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-139
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
112.99999999999999
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
91
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
31
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
47
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
176
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
86
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
13
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
14.11.19 06:15
Водостај (cm):
56.00000000000001
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
14.11.19 06:30
Водостај (cm):
20
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
14.11.19 06:30
Водостај (cm):
34
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
35
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
-78
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
67
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
14.11.19 06:00
Водостај (cm):
25
Станица: КЊАЖЕВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ПАРАЋИН - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВИЛАЈНАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 14.11.19 06:00 66
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 14.11.19 06:00 134
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 14.11.19 06:00 162
 НОВИ САД ДУНАВ 14.11.19 06:00 170
 ЗЕМУН ДУНАВ 14.11.19 06:00 293
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 14.11.19 06:00 312
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 14.11.19 06:00 473
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 14.11.19 06:00 691
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 14.11.19 00:00 654
 ПРАХОВО ДУНАВ 14.11.19 06:00 189
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 14.11.19 06:00 186
 СЕНТА ТИСА 14.11.19 06:00 248
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 14.11.19 06:00 405
 ТИТЕЛ ТИСА 14.11.19 06:00 225
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 14.11.19 06:00 99
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 14.11.19 06:00 -72
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 14.11.19 06:00 387
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 14.11.19 06:00 214
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 14.11.19 06:00 68
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 14.11.19 06:00 -151
 ВАТИН МОРАВИЦА 14.11.19 06:00 40
 КУСИЋ НЕРА 14.11.19 06:00 29
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 14.11.19 06:00 38
 КУШТИЉ КАРАШ 14.11.19 06:00 -47
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 14.11.19 06:00 258
 ЈАМЕНА САВА 14.11.19 06:00 563
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 14.11.19 06:00 310
 ШАБАЦ САВА 14.11.19 06:00 171
 БЕЉИН САВА 14.11.19 06:00 303
 БЕОГРАД САВА 14.11.19 06:00 251
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 14.11.19 06:00 75
 РАДАЉ ДРИНА 14.11.19 06:00 29
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 14.11.19 06:00 72
 БРОДАРЕВО ЛИМ 14.11.19 06:00 178
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 14.11.19 06:00 122
 ПРИБОЈ ЛИМ 14.11.19 06:00 36
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 14.11.19 06:30 18
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 14.11.19 06:00 29
 ЧЕДОВО ВАПА 14.11.19 06:00 88
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 14.11.19 06:00 -20
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 14.11.19 06:00 -16
 МОРОВИЋ СТУДВА 14.11.19 06:00 221
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 14.11.19 06:40 13
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 14.11.19 06:00 -5
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 14.11.19 06:00 51
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 14.11.19 06:00 39
 БОГОВАЂА ЉИГ 14.11.19 06:00 52
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 14.11.19 06:00 37
 УБ УБ 14.11.19 06:00 26
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 14.11.19 06:00 -169
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 14.11.19 06:00 -30
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 14.11.19 06:00 -345
 МАЈУР ЛУГОМИР 14.11.19 06:00 25
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 14.11.19 06:00 8
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 14.11.19 06:00 50
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 14.11.19 06:00 19
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 14.11.19 06:00 56
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 14.11.19 06:15 77
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 14.11.19 06:00 -186
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 14.11.19 06:00 19
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 14.11.19 06:00 4
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 14.11.19 06:00 -217
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 14.11.19 06:00 -145
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 14.11.19 06:00 5
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 14.11.19 06:00 13
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 14.11.19 06:00 23
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 14.11.19 06:00 19
 ПУКОВАЦ ПУСТА 14.11.19 06:00 5
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 14.11.19 06:00 11
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 14.11.19 06:00 -17
 ВИСОКА КОСАНИЦА 14.11.19 06:00 -40
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 14.11.19 06:00 55
 ПИРОТ НИШАВА 14.11.19 06:45 -77
 НИШ НИШАВА 14.11.19 06:00 46
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 14.11.19 06:00 53
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 14.11.19 06:00 -1
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 14.11.19 06:00 221
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 14.11.19 06:00 6
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 14.11.19 06:00 16
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 14.11.19 06:00 -139
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 14.11.19 06:00 113
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 14.11.19 06:00 20
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 14.11.19 06:00 91
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 14.11.19 06:00 31
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 14.11.19 06:00 39
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 14.11.19 06:00 47
 РАШКА ИБАР 14.11.19 06:00 176
 УШЋЕ ИБАР 14.11.19 06:00 86
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 14.11.19 06:00 28
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 14.11.19 06:00 13
 РАВНИ РАСИНА 14.11.19 06:00 30
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 14.11.19 06:15 56
 БОРАЧ БОРАЧКА 14.11.19 06:00 44
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 14.11.19 06:30 20
 КУЧЕВО ПЕК 14.11.19 06:30 34
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 14.11.19 06:00 21
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 14.11.19 06:00 35
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 14.11.19 06:00 -78
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 14.11.19 06:00 67
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
14.11.19 06:00 25
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English