Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
442
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
451
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
417
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
385
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
353
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
369
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
513
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
719
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
679
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
237
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
223
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
279
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
434.99999999999994
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
362
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
124
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-8
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
399
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
270
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
103
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
1
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
238
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
307
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
4
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
24
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-9
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
25.07.21 15:00
Водостај (cm):
80
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-14.000000000000002
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
17
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
98
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-34
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-27
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
211
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
8
Станица:
СЛОВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
102
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-6
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
49
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
40
Станица:
СЕДЛАРИ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
ДЕГУРИЋ
Река:
ГРАДАЦ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-20
Станица:
МИОНИЦА
Река:
РИБНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
4
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
62
Станица:
ЗЕОКЕ
Река:
ПЕШТАН
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
75
Станица:
КОЦЕЉЕВА
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
35
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
25.07.21 18:15
Водостај (cm):
23
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
87
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-173
Станица:
ЋУПРИЈА
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-71
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-1
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-317
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ЋУПРИЈА
Река:
РАВАНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
41
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
10
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
44
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
23
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-49
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
52
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:15
Водостај (cm):
72
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-182
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
16
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-202.99999999999997
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-106
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
42
Станица:
СВОЂЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
19
Станица:
СВОЂЕ
Река:
ЛУЖНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
15
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
17
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
ДОЊА СЕЛОВА
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
ПРОКУПЉЕ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-12
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-23
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
722
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
77
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
25.07.21 18:30
Водостај (cm):
-60
Станица:
БЕЛА ПАЛАНКА
Река:
НИШАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
49
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
63
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
25.07.21 15:00
Водостај (cm):
72
Станица:
СТАНИЧЕЊЕ
Река:
ТЕМСКА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
22
Станица:
РАДИКИНА БАРА
Река:
КУТИНСКА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
15
Станица:
ГОРЊА ТОПОНИЦА
Река:
ТОПОНИЧКА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
88
Станица:
ЖУЧКОВАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
42
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
33
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
195
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-4
Станица:
ТРСТЕНИК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-70
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-134
Станица:
ШЕНГОЉ
Река:
ЂЕТИЊА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
82
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
110.00000000000001
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
84
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
31
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
МАЛИ РЗАВ
Датум и време:
25.07.21 15:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ПРИЈЕВОР
Река:
КАМЕНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
ГОРЊА ГОРЕВНИЦА
Река:
ЧЕМЕРНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ПРЕЉИНА
Река:
ЧЕМЕРНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
2
Станица:
БРЂАНИ
Река:
ДИЧИНА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
68
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
172
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
76
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
37
Станица:
МАТАРУШКА БАЊА
Река:
ИБАР
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
5
Станица:
КРАЉЕВО
Река:
ИБАР
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
30
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
16
Станица:
РАШКА
Река:
РАШКА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
91
Станица:
БИЉАНОВАЦ
Река:
ЈОШАНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ДЕВИЋИ
Река:
СТУДЕНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
37
Станица:
МЛАНЧА
Река:
СТУДЕНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
24
Станица:
УШЋЕ
Река:
СТУДЕНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-3
Станица:
БОГУТОВАЦ
Река:
ЛОПАТНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
62
Станица:
РИБНИЦА
Река:
РИБНИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
3
Станица:
БРУС
Река:
РАСИНА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
13
Станица:
БИВОЉЕ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
15
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ГОРЊАК
Река:
МЛАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
50
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
30
Станица:
БРАТИНАЦ
Река:
МЛАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
4
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
37
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
40
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-163
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
38
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-37
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
265
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
34
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
45
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
-72
Станица:
ЧОКОЊАР
Река:
ВЕЛИКИ ТИМОК
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
95
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
77
Станица:
ДОЊА КАМЕНИЦА
Река:
ТРГОВИШКИ ТИМОК
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
18
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
26
Станица:
БАРБАЦЕ
Река:
ПЧИЊА
Датум и време:
25.07.21 18:00
Водостај (cm):
23
Станица: ЦРНАЈКА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕЛО ПОЉЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ОБРЕНОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: МИЛОЧАЈ * - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РАВНИ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: МРТВИНЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕДИНА ВАРОШ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РАДОБУЂА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЦРНАЈКА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 25.07.21 18:00 442
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 25.07.21 18:00 451
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 25.07.21 18:00 417
 НОВИ САД ДУНАВ 25.07.21 18:00 385
 ЗЕМУН ДУНАВ 25.07.21 18:00 353
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 25.07.21 18:00 369
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 25.07.21 18:00 513
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 25.07.21 18:00 719
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 25.07.21 18:00 679
 ПРАХОВО ДУНАВ 25.07.21 18:00 237
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 25.07.21 18:00 223
 СЕНТА ТИСА 25.07.21 18:00 279
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 25.07.21 18:00 435
 ТИТЕЛ ТИСА 25.07.21 18:00 362
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 25.07.21 18:00 124
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 25.07.21 18:00 -8
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 25.07.21 18:00 399
 ЈАМЕНА САВА 25.07.21 18:00 270
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 25.07.21 18:00 103
 ШАБАЦ САВА 25.07.21 18:00 1
 БЕЉИН САВА 25.07.21 18:00 238
 БЕОГРАД САВА 25.07.21 18:00 307
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 25.07.21 18:00 4
 РАДАЉ ДРИНА 25.07.21 18:00 24
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 25.07.21 18:00 -9
 БРОДАРЕВО ЛИМ 25.07.21 15:00 80
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 25.07.21 18:00 44
 ПРИБОЈ ЛИМ 25.07.21 18:00 -14
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 25.07.21 18:00 17
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 25.07.21 18:00 38
 ЧЕДОВО ВАПА 25.07.21 18:00 98
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 25.07.21 18:00 -34
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 25.07.21 18:00 -27
 МОРОВИЋ СТУДВА 25.07.21 18:00 211
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 25.07.21 18:00 8
 СЛОВАЦ КОЛУБАРА 25.07.21 18:00 102
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 25.07.21 18:00 -6
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 25.07.21 18:00 49
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 25.07.21 18:00 40
 СЕДЛАРИ ЈАБЛАНИЦА 25.07.21 18:00 14
 ДЕГУРИЋ ГРАДАЦ 25.07.21 18:00 -20
 МИОНИЦА РИБНИЦА 25.07.21 18:00 4
 БОГОВАЂА ЉИГ 25.07.21 18:00 62
 ЗЕОКЕ ПЕШТАН 25.07.21 18:00 75
 КОЦЕЉЕВА ТАМНАВА 25.07.21 18:00 11
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 25.07.21 18:00 35
 УБ УБ 25.07.21 18:15 23
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 25.07.21 18:00 87
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 25.07.21 18:00 -173
 ЋУПРИЈА ВЕЛИКА МОРАВА 25.07.21 18:00 -71
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 25.07.21 18:00 -1
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 25.07.21 18:00 -317
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 25.07.21 18:00 25
 ЋУПРИЈА РАВАНИЦА 25.07.21 18:00 41
 МАЈУР ЛУГОМИР 25.07.21 18:00 26
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 25.07.21 18:00 10
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 25.07.21 18:00 44
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 25.07.21 18:00 23
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 25.07.21 18:00 -49
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 25.07.21 18:00 52
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 25.07.21 18:15 72
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 25.07.21 18:00 -182
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 25.07.21 18:00 26
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 25.07.21 18:00 16
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 25.07.21 18:00 -203
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 25.07.21 18:00 -106
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 25.07.21 18:00 42
 СВОЂЕ ВЛАСИНА 25.07.21 18:00 25
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 25.07.21 18:00 19
 СВОЂЕ ЛУЖНИЦА 25.07.21 18:00 15
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 25.07.21 18:00 26
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 25.07.21 18:00 17
 ПУКОВАЦ ПУСТА 25.07.21 18:00 7
 ДОЊА СЕЛОВА ТОПЛИЦА 25.07.21 18:00 11
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 25.07.21 18:00 7
 ПРОКУПЉЕ ТОПЛИЦА 25.07.21 18:00 -12
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 25.07.21 18:00 -23
 ВИСОКА КОСАНИЦА 25.07.21 18:00 722
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 25.07.21 18:00 77
 ПИРОТ НИШАВА 25.07.21 18:30 -60
 БЕЛА ПАЛАНКА НИШАВА 25.07.21 18:00 49
 НИШ НИШАВА 25.07.21 18:00 63
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 25.07.21 15:00 72
 СТАНИЧЕЊЕ ТЕМСКА 25.07.21 18:00 22
 РАДИКИНА БАРА КУТИНСКА 25.07.21 18:00 15
 ГОРЊА ТОПОНИЦА ТОПОНИЧКА 25.07.21 18:00 88
 ЖУЧКОВАЦ МОРАВИЦА 25.07.21 18:00 42
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 25.07.21 18:00 33
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 25.07.21 18:00 195
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 25.07.21 18:00 -4
 ТРСТЕНИК ЗАПАДНА МОРАВА 25.07.21 18:00 -70
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 25.07.21 18:00 -134
 ШЕНГОЉ ЂЕТИЊА 25.07.21 18:00 82
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 25.07.21 18:00 110
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 25.07.21 18:00 20
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 25.07.21 18:00 84
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 25.07.21 18:00 31
 КРУШЧИЦА МАЛИ РЗАВ 25.07.21 15:00 29
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 25.07.21 18:00 43
 ПРИЈЕВОР КАМЕНИЦА 25.07.21 18:00 7
 ГОРЊА ГОРЕВНИЦА ЧЕМЕРНИЦА 25.07.21 18:00 45
 ПРЕЉИНА ЧЕМЕРНИЦА 25.07.21 18:00 2
 БРЂАНИ ДИЧИНА 25.07.21 18:00 68
 РАШКА ИБАР 25.07.21 18:00 172
 УШЋЕ ИБАР 25.07.21 18:00 76
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 25.07.21 18:00 37
 МАТАРУШКА БАЊА ИБАР 25.07.21 18:00 5
 КРАЉЕВО ИБАР 25.07.21 18:00 30
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 25.07.21 18:00 16
 РАШКА РАШКА 25.07.21 18:00 91
 БИЉАНОВАЦ ЈОШАНИЦА 25.07.21 18:00 11
 ДЕВИЋИ СТУДЕНИЦА 25.07.21 18:00 37
 МЛАНЧА СТУДЕНИЦА 25.07.21 18:00 24
 УШЋЕ СТУДЕНИЦА 25.07.21 18:00 -3
 БОГУТОВАЦ ЛОПАТНИЦА 25.07.21 18:00 62
 РИБНИЦА РИБНИЦА 25.07.21 18:00 3
 БРУС РАСИНА 25.07.21 18:00 13
 БИВОЉЕ РАСИНА 25.07.21 18:00 15
 БОРАЧ БОРАЧКА 25.07.21 18:00 42
 ГОРЊАК МЛАВА 25.07.21 18:00 50
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 25.07.21 18:00 30
 БРАТИНАЦ МЛАВА 25.07.21 18:00 4
 КУСИЋ НЕРА 25.07.21 18:00 37
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 25.07.21 18:00 40
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 25.07.21 18:00 -163
 ВАТИН МОРАВИЦА 25.07.21 18:00 38
 КУШТИЉ КАРАШ 25.07.21 18:00 -37
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 25.07.21 18:00 265
 КУЧЕВО ПЕК 25.07.21 18:00 34
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 25.07.21 18:00 20
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 25.07.21 18:00 45
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 25.07.21 18:00 33
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 25.07.21 18:00 -72
 ЧОКОЊАР ВЕЛИКИ ТИМОК 25.07.21 18:00 95
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 25.07.21 18:00 77
 ДОЊА КАМЕНИЦА ТРГОВИШКИ ТИМОК 25.07.21 18:00 18
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
25.07.21 18:00 26
 БАРБАЦЕ ПЧИЊА 25.07.21 18:00 23
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English