Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
227
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
288
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
294
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
299
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
429
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
434
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
558
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
738
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
684
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
373
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
335
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
353
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
385
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
384
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
17.12.17 12:00
Водостај (cm):
109
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
54
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
203
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
203
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
83
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
-139
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
17.12.17 13:30
Водостај (cm):
102
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
80
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
92
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
310
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
911
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
577
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
414
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
547
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
393
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
366
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
17.12.17 14:15
Водостај (cm):
343
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
289
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
221
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
68
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
85
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
17.12.17 14:10
Водостај (cm):
39
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
52
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
17.12.17 12:00
Водостај (cm):
201
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
46
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
162
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
55
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
-52
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
121
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
-194
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
77
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
8
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
53
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
56
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
45
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
64
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
17.12.17 14:15
Водостај (cm):
75
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
-100
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
98
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
135
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
-14
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
60
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
162
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
91
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
116
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
88
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
101
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
55
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
52
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
121
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
-17
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
128
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
303
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
65
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
110
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
-22
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
17.12.17 12:00
Водостај (cm):
136
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
52
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
125
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
17.12.17 10:00
Водостај (cm):
64
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
17.12.17 12:30
Водостај (cm):
91
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
69
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
241
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
131
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
68
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
81
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
17.12.17 12:45
Водостај (cm):
64
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
17.12.17 13:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
83
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
63
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
17.12.17 12:00
Водостај (cm):
62
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
77
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
-26
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
17.12.17 14:00
Водостај (cm):
107
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
17.12.17 00:00
Водостај (cm):
45
Станица: КЊАЖЕВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 17.12.17 14:00 227
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 17.12.17 14:00 288
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 17.12.17 14:00 294
 НОВИ САД ДУНАВ 17.12.17 14:00 299
 ЗЕМУН ДУНАВ 17.12.17 14:00 429
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 17.12.17 14:00 434
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 17.12.17 14:00 558
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 17.12.17 14:00 738
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 17.12.17 14:00 684
 ПРАХОВО ДУНАВ 17.12.17 14:00 373
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 17.12.17 14:00 335
 СЕНТА ТИСА 17.12.17 14:00 353
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 17.12.17 14:00 385
 ТИТЕЛ ТИСА 17.12.17 14:00 384
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 17.12.17 12:00 109
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 17.12.17 14:00 54
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 17.12.17 14:00 203
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 17.12.17 14:00 203
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 17.12.17 14:00 83
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 17.12.17 14:00 -139
 ВАТИН МОРАВИЦА 17.12.17 13:30 102
 КУСИЋ НЕРА 17.12.17 14:00 80
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 17.12.17 14:00 92
 КУШТИЉ КАРАШ 17.12.17 14:00 48
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 17.12.17 14:00 310
 ЈАМЕНА САВА 17.12.17 14:00 911
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 17.12.17 14:00 577
 ШАБАЦ САВА 17.12.17 14:00 414
 БЕЉИН САВА 17.12.17 14:00 547
 БЕОГРАД САВА 17.12.17 14:00 393
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 17.12.17 14:00 366
 РАДАЉ ДРИНА 17.12.17 14:15 343
 БРОДАРЕВО ЛИМ 17.12.17 14:00 289
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 17.12.17 14:00 221
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 17.12.17 14:00 68
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 17.12.17 14:00 85
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 17.12.17 14:10 39
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 17.12.17 14:00 52
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 17.12.17 12:00 201
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 17.12.17 14:00 46
 БОГОВАЂА ЉИГ 17.12.17 14:00 162
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 17.12.17 14:00 55
 УБ УБ 17.12.17 14:00 48
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 17.12.17 14:00 -52
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 17.12.17 14:00 121
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 17.12.17 14:00 -194
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 17.12.17 14:00 77
 МАЈУР ЛУГОМИР 17.12.17 14:00 42
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 17.12.17 14:00 8
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 17.12.17 14:00 53
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 17.12.17 14:00 56
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 17.12.17 14:00 45
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 17.12.17 14:00 64
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 17.12.17 14:15 75
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 17.12.17 14:00 -100
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 17.12.17 14:00 98
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 17.12.17 14:00 135
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 17.12.17 14:00 -14
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 17.12.17 14:00 60
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 17.12.17 14:00 162
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 17.12.17 14:00 91
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 17.12.17 14:00 116
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 17.12.17 14:00 88
 ПУКОВАЦ ПУСТА 17.12.17 14:00 101
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 17.12.17 14:00 55
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 17.12.17 14:00 52
 ВИСОКА КОСАНИЦА 17.12.17 14:00 21
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 17.12.17 14:00 121
 ПИРОТ НИШАВА 17.12.17 14:00 -17
 НИШ НИШАВА 17.12.17 14:00 128
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 17.12.17 14:00 303
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 17.12.17 14:00 65
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 17.12.17 14:00 110
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 17.12.17 14:00 -22
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 17.12.17 12:00 136
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 17.12.17 14:00 52
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 17.12.17 14:00 125
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 17.12.17 10:00 64
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 17.12.17 12:30 91
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 17.12.17 14:00 69
 РАШКА ИБАР 17.12.17 14:00 241
 УШЋЕ ИБАР 17.12.17 14:00 131
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 17.12.17 14:00 68
 РАВНИ РАСИНА 17.12.17 14:00 81
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 17.12.17 12:45 64
 БОРАЧ БОРАЧКА 17.12.17 13:00 48
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 17.12.17 14:00 83
 КУЧЕВО ПЕК 17.12.17 14:00 63
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 17.12.17 12:00 62
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 17.12.17 14:00 77
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 17.12.17 14:00 -26
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 17.12.17 14:00 107
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
17.12.17 00:00 45
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English