Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
423.00000000000006
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
429
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
386
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
341
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
309
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
327
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
480
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
687
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
653
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
223
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
191
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
254.99999999999997
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
416
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
10.08.20 09:00
Водостај (cm):
128
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
-39
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
397
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
227.99999999999997
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
84
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
-170
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
74
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
49
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
-25
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
268
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
373
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
176
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
52
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
219
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
264
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
202
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
125
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
50
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
81
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
10.08.20 09:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
168
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
-13
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
217
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
9
Станица:
СЛОВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
9
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
10.08.20 09:00
Водостај (cm):
82
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
38
Станица:
СЕДЛАРИ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
МИОНИЦА
Река:
РИБНИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
13
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
92
Станица:
КОЦЕЉЕВА
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
0
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
10.08.20 11:15
Водостај (cm):
49
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
10.08.20 11:15
Водостај (cm):
25
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
-65
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
136
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
-223
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
35
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
35
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
12
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
52
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
26
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
-48
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
59
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:15
Водостај (cm):
76
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
-122
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
66
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
67
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
-128
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
97
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
10.08.20 09:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
5
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
10.08.20 10:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
-18
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
69
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
-61
Станица:
БЕЛА ПАЛАНКА
Река:
НИШАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
46
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
70
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
48
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
292
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
56.99999999999999
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
124
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
0
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
130
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
52
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
118
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
62
Станица:
РАДОБУЂА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
97
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
МАЛИ РЗАВ
Датум и време:
10.08.20 10:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
86
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
238
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
134
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
106
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
40
Станица:
МЛАНЧА
Река:
СТУДЕНИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
64
Станица:
БОГУТОВАЦ
Река:
ЛОПАТНИЦА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
72
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
114.99999999999999
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
39
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
36
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
10.08.20 09:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
46
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
-56.99999999999999
Станица:
ЧОКОЊАР
Река:
ВЕЛИКИ ТИМОК
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
102
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
73
Станица:
ДОЊА КАМЕНИЦА
Река:
ТРГОВИШКИ ТИМОК
Датум и време:
10.08.20 11:00
Водостај (cm):
23
Станица: ТИТЕЛ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕЛО ПОЉЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БИЉАНОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: АЛЕКСИНАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РАДИКИНА БАРА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РИБАРЦЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕДИНА ВАРОШ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 10.08.20 11:00 423
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 10.08.20 11:00 429
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 10.08.20 11:00 386
 НОВИ САД ДУНАВ 10.08.20 11:00 341
 ЗЕМУН ДУНАВ 10.08.20 11:00 309
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 10.08.20 11:00 327
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 10.08.20 11:00 480
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 10.08.20 11:00 687
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 10.08.20 11:00 653
 ПРАХОВО ДУНАВ 10.08.20 11:00 223
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 10.08.20 11:00 191
 СЕНТА ТИСА 10.08.20 11:00 255
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 10.08.20 11:00 416
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 10.08.20 09:00 128
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 10.08.20 11:00 -39
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 10.08.20 11:00 397
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 10.08.20 11:00 228
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 10.08.20 11:00 84
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 10.08.20 11:00 -170
 ВАТИН МОРАВИЦА 10.08.20 11:00 74
 КУСИЋ НЕРА 10.08.20 11:00 47
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 10.08.20 11:00 49
 КУШТИЉ КАРАШ 10.08.20 11:00 -25
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 10.08.20 11:00 268
 ЈАМЕНА САВА 10.08.20 11:00 373
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 10.08.20 11:00 176
 ШАБАЦ САВА 10.08.20 11:00 52
 БЕЉИН САВА 10.08.20 11:00 219
 БЕОГРАД САВА 10.08.20 11:00 264
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 10.08.20 11:00 202
 РАДАЉ ДРИНА 10.08.20 11:00 125
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 10.08.20 11:00 50
 БРОДАРЕВО ЛИМ 10.08.20 11:00 81
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 10.08.20 11:00 58
 ПРИБОЈ ЛИМ 10.08.20 11:00 28
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 10.08.20 09:00 28
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 10.08.20 11:00 45
 ЧЕДОВО ВАПА 10.08.20 11:00 168
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 10.08.20 11:00 -13
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 10.08.20 11:00 28
 МОРОВИЋ СТУДВА 10.08.20 11:00 217
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 10.08.20 11:00 9
 СЛОВАЦ КОЛУБАРА 10.08.20 11:00 55
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 10.08.20 11:00 9
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 10.08.20 09:00 82
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 10.08.20 11:00 38
 СЕДЛАРИ ЈАБЛАНИЦА 10.08.20 11:00 14
 МИОНИЦА РИБНИЦА 10.08.20 11:00 13
 БОГОВАЂА ЉИГ 10.08.20 11:00 92
 КОЦЕЉЕВА ТАМНАВА 10.08.20 11:00 0
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 10.08.20 11:15 49
 УБ УБ 10.08.20 11:15 25
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 10.08.20 11:00 -65
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 10.08.20 11:00 136
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 10.08.20 11:00 -223
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 10.08.20 11:00 35
 МАЈУР ЛУГОМИР 10.08.20 11:00 35
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 10.08.20 11:00 12
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 10.08.20 11:00 52
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 10.08.20 11:00 26
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 10.08.20 11:00 -48
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 10.08.20 11:00 59
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 10.08.20 11:15 76
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 10.08.20 11:00 -122
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 10.08.20 11:00 66
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 10.08.20 11:00 67
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 10.08.20 11:00 -128
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 10.08.20 11:00 97
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 10.08.20 11:00 22
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 10.08.20 11:00 38
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 10.08.20 09:00 47
 ПУКОВАЦ ПУСТА 10.08.20 11:00 5
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 10.08.20 10:00 33
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 10.08.20 11:00 39
 ВИСОКА КОСАНИЦА 10.08.20 11:00 -18
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 10.08.20 11:00 69
 ПИРОТ НИШАВА 10.08.20 11:00 -61
 БЕЛА ПАЛАНКА НИШАВА 10.08.20 11:00 46
 НИШ НИШАВА 10.08.20 11:00 70
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 10.08.20 11:00 48
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 10.08.20 11:00 28
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 10.08.20 11:00 292
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 10.08.20 11:00 57
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 10.08.20 11:00 124
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 10.08.20 11:00 0
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 10.08.20 11:00 130
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 10.08.20 11:00 52
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 10.08.20 11:00 118
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 10.08.20 11:00 62
 РАДОБУЂА ВЕЛИКИ РЗАВ 10.08.20 11:00 97
 КРУШЧИЦА МАЛИ РЗАВ 10.08.20 10:00 42
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 10.08.20 11:00 86
 РАШКА ИБАР 10.08.20 11:00 238
 УШЋЕ ИБАР 10.08.20 11:00 134
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 10.08.20 11:00 106
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 10.08.20 11:00 40
 МЛАНЧА СТУДЕНИЦА 10.08.20 11:00 64
 БОГУТОВАЦ ЛОПАТНИЦА 10.08.20 11:00 72
 РАВНИ РАСИНА 10.08.20 11:00 115
 БОРАЧ БОРАЧКА 10.08.20 11:00 47
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 10.08.20 11:00 39
 КУЧЕВО ПЕК 10.08.20 11:00 36
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 10.08.20 09:00 23
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 10.08.20 11:00 46
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 10.08.20 11:00 27
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 10.08.20 11:00 -57
 ЧОКОЊАР ВЕЛИКИ ТИМОК 10.08.20 11:00 102
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 10.08.20 11:00 73
 ДОЊА КАМЕНИЦА ТРГОВИШКИ ТИМОК 10.08.20 11:00 23
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English