Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
76
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
134
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
03.06.20 04:30
Водостај (cm):
161
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
156
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
268
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
297
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
459.99999999999994
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
694
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
671
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
139
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
186
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
252
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
423.00000000000006
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
204.99999999999997
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
03.06.20 03:00
Водостај (cm):
97
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
-37
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
417
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
259
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
95
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
-112.00000000000001
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
56.00000000000001
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
49
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
-17
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
278
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
312
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
155
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
34
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
197
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
224.00000000000003
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
8
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
63
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
77
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
92
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
62
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
-13
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
25
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
87
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
-1
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
16
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
254.99999999999997
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
18
Станица:
СЛОВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
03.06.20 04:30
Водостај (cm):
88
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
03.06.20 03:30
Водостај (cm):
87
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
36
Станица:
СЕДЛАРИ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
6
Станица:
МИОНИЦА
Река:
РИБНИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
40
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
87
Станица:
КОЦЕЉЕВА
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
19
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
56.99999999999999
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
-129
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
-304
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
26
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
53
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
36
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
63
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:15
Водостај (cm):
81
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
-165
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
36
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
61
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
03.06.20 04:30
Водостај (cm):
-171
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
-96
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
79
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
03.06.20 03:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
1
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
-23
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
75
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
03.06.20 05:30
Водостај (cm):
-62
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
67
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
50
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
16
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
279
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
52
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
03.06.20 04:30
Водостај (cm):
98
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
-86
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
128
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
35
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
130
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
62
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
82
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
164
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
90
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
63
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
19
Станица:
МЛАНЧА
Река:
СТУДЕНИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
40
Станица:
БОГУТОВАЦ
Река:
ЛОПАТНИЦА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
31
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
88
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
43
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
03.06.20 05:30
Водостај (cm):
37
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
03.06.20 03:30
Водостај (cm):
31
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
63
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
-55.00000000000001
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
03.06.20 05:00
Водостај (cm):
74
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
03.06.20 03:00
Водостај (cm):
30
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕЛО ПОЉЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВИЛАЈНАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БИЉАНОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕЛА ПАЛАНКА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РАДИКИНА БАРА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 03.06.20 05:00 76
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 03.06.20 05:00 134
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 03.06.20 04:30 161
 НОВИ САД ДУНАВ 03.06.20 05:00 156
 ЗЕМУН ДУНАВ 03.06.20 05:00 268
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 03.06.20 05:00 297
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 03.06.20 05:00 460
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 03.06.20 05:00 694
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 03.06.20 05:00 671
 ПРАХОВО ДУНАВ 03.06.20 05:00 139
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 03.06.20 05:00 186
 СЕНТА ТИСА 03.06.20 05:00 252
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 03.06.20 05:00 423
 ТИТЕЛ ТИСА 03.06.20 05:00 205
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 03.06.20 03:00 97
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 03.06.20 05:00 -37
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 03.06.20 05:00 417
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 03.06.20 05:00 259
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 03.06.20 05:00 95
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 03.06.20 05:00 -112
 ВАТИН МОРАВИЦА 03.06.20 05:00 56
 КУСИЋ НЕРА 03.06.20 05:00 49
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 03.06.20 05:00 55
 КУШТИЉ КАРАШ 03.06.20 05:00 -17
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 03.06.20 05:00 278
 ЈАМЕНА САВА 03.06.20 05:00 312
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 03.06.20 05:00 155
 ШАБАЦ САВА 03.06.20 05:00 34
 БЕЉИН САВА 03.06.20 05:00 197
 БЕОГРАД САВА 03.06.20 05:00 224
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 03.06.20 05:00 8
 РАДАЉ ДРИНА 03.06.20 05:00 63
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 03.06.20 05:00 77
 БРОДАРЕВО ЛИМ 03.06.20 05:00 92
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 03.06.20 05:00 62
 ПРИБОЈ ЛИМ 03.06.20 05:00 -13
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 03.06.20 05:00 25
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 03.06.20 05:00 41
 ЧЕДОВО ВАПА 03.06.20 05:00 87
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 03.06.20 05:00 -1
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 03.06.20 05:00 16
 МОРОВИЋ СТУДВА 03.06.20 05:00 255
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 03.06.20 05:00 18
 СЛОВАЦ КОЛУБАРА 03.06.20 04:30 88
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 03.06.20 05:00 28
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 03.06.20 03:30 87
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 03.06.20 05:00 36
 СЕДЛАРИ ЈАБЛАНИЦА 03.06.20 05:00 6
 МИОНИЦА РИБНИЦА 03.06.20 05:00 40
 БОГОВАЂА ЉИГ 03.06.20 05:00 87
 КОЦЕЉЕВА ТАМНАВА 03.06.20 05:00 19
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 03.06.20 05:00 57
 УБ УБ 03.06.20 05:00 41
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 03.06.20 05:00 -129
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 03.06.20 05:00 46
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 03.06.20 05:00 -304
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 03.06.20 05:00 26
 МАЈУР ЛУГОМИР 03.06.20 05:00 41
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 03.06.20 05:00 14
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 03.06.20 05:00 53
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 03.06.20 05:00 36
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 03.06.20 05:00 63
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 03.06.20 05:15 81
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 03.06.20 05:00 -165
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 03.06.20 05:00 36
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 03.06.20 05:00 61
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 03.06.20 04:30 -171
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 03.06.20 05:00 -96
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 03.06.20 05:00 79
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 03.06.20 05:00 27
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 03.06.20 05:00 47
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 03.06.20 03:00 32
 ПУКОВАЦ ПУСТА 03.06.20 05:00 14
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 03.06.20 05:00 20
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 03.06.20 05:00 1
 ВИСОКА КОСАНИЦА 03.06.20 05:00 -23
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 03.06.20 05:00 75
 ПИРОТ НИШАВА 03.06.20 05:30 -62
 НИШ НИШАВА 03.06.20 05:00 67
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 03.06.20 05:00 50
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 03.06.20 05:00 16
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 03.06.20 05:00 279
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 03.06.20 05:00 52
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 03.06.20 04:30 98
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 03.06.20 05:00 -86
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 03.06.20 05:00 128
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 03.06.20 05:00 35
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 03.06.20 05:00 130
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 03.06.20 05:00 62
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 03.06.20 05:00 64
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 03.06.20 05:00 82
 РАШКА ИБАР 03.06.20 05:00 164
 УШЋЕ ИБАР 03.06.20 05:00 90
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 03.06.20 05:00 63
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 03.06.20 05:00 19
 МЛАНЧА СТУДЕНИЦА 03.06.20 05:00 40
 БОГУТОВАЦ ЛОПАТНИЦА 03.06.20 05:00 31
 РАВНИ РАСИНА 03.06.20 05:00 88
 БОРАЧ БОРАЧКА 03.06.20 05:00 44
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 03.06.20 05:00 43
 КУЧЕВО ПЕК 03.06.20 05:30 37
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 03.06.20 03:30 31
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 03.06.20 05:00 63
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 03.06.20 05:00 28
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 03.06.20 05:00 -55
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 03.06.20 05:00 74
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
03.06.20 03:00 30
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English