Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
23
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
67
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
102
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.06.17 19:00
Водостај (cm):
95
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
240
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
271
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
450
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
684
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
670
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
196
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
258
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
420
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
158
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
24.06.17 18:00
Водостај (cm):
141
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
-8
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
405
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.06.17 20:00
Водостај (cm):
250
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
100
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
-134
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.06.17 20:30
Водостај (cm):
95
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
35
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
44
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
-31
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
260
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
232
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
114
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
24.06.17 20:00
Водостај (cm):
0
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
148
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
191
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
76
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
144
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
88
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
38
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.06.17 21:10
Водостај (cm):
27
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
18
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
63
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
43
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
134
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
39
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
36
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
-109
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
29
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
-336
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
47
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
20
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
61
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
26
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
-10
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
54
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
24.06.17 21:15
Водостај (cm):
75
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
-158
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
28
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
-180
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
-85
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
29
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
12
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
-6
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
-65
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
88
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
228
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.06.17 20:00
Водостај (cm):
30
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
65
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
-95
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
24.06.17 18:00
Водостај (cm):
130
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
28
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
102
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
24.06.17 18:00
Водостај (cm):
50
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
58
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
177
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
97
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
25
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
49
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
24.06.17 18:15
Водостај (cm):
49
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
24.06.17 20:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
38
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
35
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
49
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
28
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
-68
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
60
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
24.06.17 21:00
Водостај (cm):
29
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 24.06.17 21:00 23
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 24.06.17 21:00 67
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 24.06.17 21:00 102
 НОВИ САД ДУНАВ 24.06.17 19:00 95
 ЗЕМУН ДУНАВ 24.06.17 21:00 240
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 24.06.17 21:00 271
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 24.06.17 21:00 450
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 24.06.17 21:00 684
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 24.06.17 21:00 670
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 24.06.17 21:00 196
 СЕНТА ТИСА 24.06.17 21:00 258
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 24.06.17 21:00 420
 ТИТЕЛ ТИСА 24.06.17 21:00 158
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 24.06.17 18:00 141
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 24.06.17 21:00 -8
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 24.06.17 21:00 405
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 24.06.17 20:00 250
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 24.06.17 21:00 100
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 24.06.17 21:00 -134
 ВАТИН МОРАВИЦА 24.06.17 20:30 95
 КУСИЋ НЕРА 24.06.17 21:00 35
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 24.06.17 21:00 44
 КУШТИЉ КАРАШ 24.06.17 21:00 -31
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 24.06.17 21:00 260
 ЈАМЕНА САВА 24.06.17 21:00 232
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 24.06.17 21:00 114
 ШАБАЦ САВА 24.06.17 20:00 0
 БЕЉИН САВА 24.06.17 21:00 148
 БЕОГРАД САВА 24.06.17 21:00 191
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 24.06.17 21:00 76
 РАДАЉ ДРИНА 24.06.17 21:00 144
 БРОДАРЕВО ЛИМ 24.06.17 21:00 88
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 24.06.17 21:00 38
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 24.06.17 21:00 48
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 24.06.17 21:00 16
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 24.06.17 21:10 27
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 24.06.17 21:00 18
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 24.06.17 21:00 63
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 24.06.17 21:00 43
 БОГОВАЂА ЉИГ 24.06.17 21:00 134
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 24.06.17 21:00 39
 УБ УБ 24.06.17 21:00 36
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 24.06.17 21:00 -109
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 24.06.17 21:00 29
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 24.06.17 21:00 -336
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 24.06.17 21:00 47
 МАЈУР ЛУГОМИР 24.06.17 21:00 30
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 24.06.17 21:00 20
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 24.06.17 21:00 61
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 24.06.17 21:00 26
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 24.06.17 21:00 -10
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 24.06.17 21:00 54
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 24.06.17 21:15 75
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 24.06.17 21:00 -158
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 24.06.17 21:00 44
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 24.06.17 21:00 28
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 24.06.17 21:00 -180
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 24.06.17 21:00 -85
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 24.06.17 21:00 60
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 24.06.17 21:00 26
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 24.06.17 21:00 29
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 24.06.17 21:00 30
 ПУКОВАЦ ПУСТА 24.06.17 21:00 12
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 24.06.17 21:00 22
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 24.06.17 21:00 -6
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 24.06.17 21:00 60
 ПИРОТ НИШАВА 24.06.17 21:00 -65
 НИШ НИШАВА 24.06.17 21:00 88
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 24.06.17 21:00 228
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 24.06.17 20:00 30
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 24.06.17 21:00 65
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 24.06.17 21:00 -95
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 24.06.17 18:00 130
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 24.06.17 21:00 28
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 24.06.17 21:00 102
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 24.06.17 18:00 50
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 24.06.17 21:00 60
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 24.06.17 21:00 58
 РАШКА ИБАР 24.06.17 21:00 177
 УШЋЕ ИБАР 24.06.17 21:00 97
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 24.06.17 21:00 25
 РАВНИ РАСИНА 24.06.17 21:00 49
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 24.06.17 18:15 49
 БОРАЧ БОРАЧКА 24.06.17 20:00 39
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 24.06.17 21:00 38
 КУЧЕВО ПЕК 24.06.17 21:00 35
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 24.06.17 21:00 49
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 24.06.17 21:00 28
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 24.06.17 21:00 -68
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 24.06.17 21:00 60
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
24.06.17 21:00 29
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English