Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-60
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
14
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
46
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
202
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
232
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
410
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
654
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
635
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
37
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
160
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
229
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
400
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
109
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
18.11.18 21:00
Водостај (cm):
110
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-50
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
378
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
219
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
80
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-150
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
76
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
18.11.18 22:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
32
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-52
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
265
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
238
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
76
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-40
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
119
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
156
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
8
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
30
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
54
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
7
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-10
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
234
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
18.11.18 23:10
Водостај (cm):
34
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
18.11.18 21:00
Водостај (cm):
70
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
42
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
67
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
38
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-167
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-18
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-387
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
33
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
29
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
3
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
57
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
19
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
5
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
57
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:15
Водостај (cm):
76
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-182
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
15
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
11
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-207
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-141
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
18
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
8
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-17
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-39
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
18.11.18 23:15
Водостај (cm):
-82
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
54
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
186
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
6
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-135
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
115
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
94
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
41
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
52
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
162
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
76
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
1
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-5
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
18.11.18 21:15
Водостај (cm):
58
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
25
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
31
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
18.11.18 21:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
39
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
-72
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
18.11.18 23:00
Водостај (cm):
67
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
18.11.18 18:00
Водостај (cm):
26
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 18.11.18 23:00 -60
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 18.11.18 23:00 14
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 18.11.18 23:00 46
 НОВИ САД ДУНАВ 18.11.18 23:00 44
 ЗЕМУН ДУНАВ 18.11.18 23:00 202
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 18.11.18 23:00 232
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 18.11.18 23:00 410
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 18.11.18 23:00 654
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 18.11.18 23:00 635
 ПРАХОВО ДУНАВ 18.11.18 23:00 37
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 18.11.18 23:00 160
 СЕНТА ТИСА 18.11.18 23:00 229
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 18.11.18 23:00 400
 ТИТЕЛ ТИСА 18.11.18 23:00 109
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 18.11.18 21:00 110
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 18.11.18 23:00 -50
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 18.11.18 23:00 378
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 18.11.18 23:00 219
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 18.11.18 23:00 80
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 18.11.18 23:00 -150
 ВАТИН МОРАВИЦА 18.11.18 23:00 76
 КУСИЋ НЕРА 18.11.18 22:00 32
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 18.11.18 23:00 32
 КУШТИЉ КАРАШ 18.11.18 23:00 -52
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 18.11.18 23:00 265
 ЈАМЕНА САВА 18.11.18 23:00 238
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 18.11.18 23:00 76
 ШАБАЦ САВА 18.11.18 23:00 -40
 БЕЉИН САВА 18.11.18 23:00 119
 БЕОГРАД САВА 18.11.18 23:00 156
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 18.11.18 23:00 8
 РАДАЉ ДРИНА 18.11.18 23:00 30
 БРОДАРЕВО ЛИМ 18.11.18 23:00 54
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 18.11.18 23:00 7
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 18.11.18 23:00 39
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 18.11.18 23:00 -10
 МОРОВИЋ СТУДВА 18.11.18 23:00 234
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 18.11.18 23:10 34
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 18.11.18 23:00 20
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 18.11.18 21:00 70
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 18.11.18 23:00 42
 БОГОВАЂА ЉИГ 18.11.18 23:00 67
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 18.11.18 23:00 38
 УБ УБ 18.11.18 23:00 33
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 18.11.18 23:00 -167
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 18.11.18 23:00 -18
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 18.11.18 23:00 -387
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 18.11.18 23:00 33
 МАЈУР ЛУГОМИР 18.11.18 23:00 29
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 18.11.18 23:00 3
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 18.11.18 23:00 57
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 18.11.18 23:00 19
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 18.11.18 23:00 5
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 18.11.18 23:00 57
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 18.11.18 23:15 76
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 18.11.18 23:00 -182
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 18.11.18 23:00 15
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 18.11.18 23:00 11
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 18.11.18 23:00 -207
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 18.11.18 23:00 -141
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 18.11.18 23:00 18
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 18.11.18 23:00 16
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 18.11.18 23:00 24
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 18.11.18 23:00 22
 ПУКОВАЦ ПУСТА 18.11.18 23:00 11
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 18.11.18 23:00 8
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 18.11.18 23:00 -17
 ВИСОКА КОСАНИЦА 18.11.18 23:00 -39
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 18.11.18 23:00 60
 ПИРОТ НИШАВА 18.11.18 23:15 -82
 НИШ НИШАВА 18.11.18 23:00 54
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 18.11.18 23:00 186
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 18.11.18 23:00 6
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 18.11.18 23:00 24
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 18.11.18 23:00 -135
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 18.11.18 23:00 115
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 18.11.18 23:00 23
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 18.11.18 23:00 94
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 18.11.18 23:00 41
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 18.11.18 23:00 46
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 18.11.18 23:00 52
 РАШКА ИБАР 18.11.18 23:00 162
 УШЋЕ ИБАР 18.11.18 23:00 76
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 18.11.18 23:00 1
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 18.11.18 23:00 -5
 РАВНИ РАСИНА 18.11.18 23:00 44
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 18.11.18 21:15 58
 БОРАЧ БОРАЧКА 18.11.18 23:00 46
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 18.11.18 23:00 25
 КУЧЕВО ПЕК 18.11.18 23:00 31
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 18.11.18 21:00 21
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 18.11.18 23:00 39
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 18.11.18 23:00 23
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 18.11.18 23:00 -72
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 18.11.18 23:00 67
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
18.11.18 18:00 26
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English