Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
173
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
209
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
217
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.08.17 13:00
Водостај (cm):
168
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
236
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
264
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
443
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
670
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
664
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
182
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
254
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
434
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
173
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
23.08.17 12:00
Водостај (cm):
164
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
-48
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
381
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
210
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
95
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
-151
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
23.08.17 13:30
Водостај (cm):
36
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
38
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
-44
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
221
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
128
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
13
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
23.08.17 13:00
Водостај (cm):
-88
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
106
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
187
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
14
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
23.08.17 13:00
Водостај (cm):
84
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
51
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
5
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
23.08.17 13:00
Водостај (cm):
-11
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.08.17 14:10
Водостај (cm):
26
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
10
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.08.17 12:00
Водостај (cm):
55
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
41
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
23.08.17 13:00
Водостај (cm):
110
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
32
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.08.17 13:00
Водостај (cm):
-159
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.08.17 13:00
Водостај (cm):
-19
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
-363
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
41
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
12
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
52
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
20
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
1
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
49
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
23.08.17 14:15
Водостај (cm):
69
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
-177
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
7
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
8
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
-204
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
-139
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
18
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
17
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
17
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
2
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
-23
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
55
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
-67
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
56
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.08.17 13:00
Водостај (cm):
180
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.08.17 13:00
Водостај (cm):
12
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.08.17 13:00
Водостај (cm):
28
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
-137
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
23.08.17 12:00
Водостај (cm):
120
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
12
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
89
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
23.08.17 10:30
Водостај (cm):
36
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
23.08.17 12:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
48
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
160
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
76
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.08.17 13:00
Водостај (cm):
-8
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
29
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
23.08.17 12:15
Водостај (cm):
52
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
23.08.17 13:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
27
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
35
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
34
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
-80
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
23.08.17 14:00
Водостај (cm):
55
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
23.08.17 12:00
Водостај (cm):
24
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 23.08.17 14:00 173
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 23.08.17 14:00 209
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 23.08.17 14:00 217
 НОВИ САД ДУНАВ 23.08.17 13:00 168
 ЗЕМУН ДУНАВ 23.08.17 14:00 236
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 23.08.17 14:00 264
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 23.08.17 14:00 443
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 23.08.17 14:00 670
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 23.08.17 14:00 664
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 23.08.17 14:00 182
 СЕНТА ТИСА 23.08.17 14:00 254
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 23.08.17 14:00 434
 ТИТЕЛ ТИСА 23.08.17 14:00 173
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 23.08.17 12:00 164
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 23.08.17 14:00 -48
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 23.08.17 14:00 381
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 23.08.17 14:00 210
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 23.08.17 14:00 95
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 23.08.17 14:00 -151
 ВАТИН МОРАВИЦА 23.08.17 13:30 36
 КУСИЋ НЕРА 23.08.17 14:00 26
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 23.08.17 14:00 38
 КУШТИЉ КАРАШ 23.08.17 14:00 -44
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 23.08.17 14:00 221
 ЈАМЕНА САВА 23.08.17 14:00 128
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 23.08.17 14:00 13
 ШАБАЦ САВА 23.08.17 13:00 -88
 БЕЉИН САВА 23.08.17 14:00 106
 БЕОГРАД САВА 23.08.17 14:00 187
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 23.08.17 14:00 14
 РАДАЉ ДРИНА 23.08.17 13:00 84
 БРОДАРЕВО ЛИМ 23.08.17 14:00 51
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 23.08.17 14:00 5
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 23.08.17 14:00 42
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 23.08.17 13:00 -11
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 23.08.17 14:10 26
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 23.08.17 14:00 10
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 23.08.17 12:00 55
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 23.08.17 14:00 41
 БОГОВАЂА ЉИГ 23.08.17 13:00 110
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 23.08.17 14:00 32
 УБ УБ 23.08.17 14:00 21
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 23.08.17 13:00 -159
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 23.08.17 13:00 -19
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 23.08.17 14:00 -363
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 23.08.17 14:00 41
 МАЈУР ЛУГОМИР 23.08.17 14:00 24
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 23.08.17 14:00 12
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 23.08.17 14:00 52
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 23.08.17 14:00 20
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 23.08.17 14:00 1
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 23.08.17 14:00 49
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 23.08.17 14:15 69
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 23.08.17 14:00 -177
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 23.08.17 14:00 7
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 23.08.17 14:00 8
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 23.08.17 14:00 -204
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 23.08.17 14:00 -139
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 23.08.17 14:00 18
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 23.08.17 14:00 17
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 23.08.17 14:00 23
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 23.08.17 14:00 17
 ПУКОВАЦ ПУСТА 23.08.17 14:00 2
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 23.08.17 14:00 11
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 23.08.17 14:00 -23
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 23.08.17 14:00 55
 ПИРОТ НИШАВА 23.08.17 14:00 -67
 НИШ НИШАВА 23.08.17 14:00 56
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 23.08.17 13:00 180
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 23.08.17 13:00 12
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 23.08.17 13:00 28
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 23.08.17 14:00 -137
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 23.08.17 12:00 120
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 23.08.17 14:00 12
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 23.08.17 14:00 89
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 23.08.17 10:30 36
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 23.08.17 12:00 41
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 23.08.17 14:00 48
 РАШКА ИБАР 23.08.17 14:00 160
 УШЋЕ ИБАР 23.08.17 14:00 76
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 23.08.17 13:00 -8
 РАВНИ РАСИНА 23.08.17 14:00 29
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 23.08.17 12:15 52
 БОРАЧ БОРАЧКА 23.08.17 13:00 44
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 23.08.17 14:00 27
 КУЧЕВО ПЕК 23.08.17 14:00 35
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 23.08.17 14:00 34
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 23.08.17 14:00 23
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 23.08.17 14:00 -80
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 23.08.17 14:00 55
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
23.08.17 12:00 24
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English