Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
176
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
204
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
211
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
189
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
257
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
278
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
455
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
680
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
654
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
119
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
170
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
238
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
411
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
206
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
15.01.19 21:00
Водостај (cm):
111
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-12
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
198
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
198
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
81
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-159
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
109
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
46
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-40
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
273
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
245
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
91
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-29
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
160
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
208
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
54
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
195
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
77
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
30
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
61
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
226
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
15.01.19 23:40
Водостај (cm):
40
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
61
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
15.01.19 21:00
Водостај (cm):
157
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
154
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
89
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
72
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-144
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
14
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-346
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
39
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
12
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
60
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
23
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
12
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
69
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:15
Водостај (cm):
87
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-177
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
55
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-196
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-123
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
18
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
28
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
8
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-13
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-38
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
15.01.19 23:45
Водостај (cm):
-80
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
55
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
14.01.19 08:00
Водостај (cm):
46
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
234
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
26
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
76
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-104
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
124
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
68
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
51
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
63
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
163
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
79
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
1
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-6
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
15.01.19 21:15
Водостај (cm):
67
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
34
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
39
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
15.01.19 21:00
Водостај (cm):
37
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
49
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
-69
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
15.01.19 23:00
Водостај (cm):
68
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
15.01.19 21:00
Водостај (cm):
26
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РАКОВИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 15.01.19 23:00 176
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 15.01.19 23:00 204
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 15.01.19 23:00 211
 НОВИ САД ДУНАВ 15.01.19 23:00 189
 ЗЕМУН ДУНАВ 15.01.19 23:00 257
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 15.01.19 23:00 278
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 15.01.19 23:00 455
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 15.01.19 23:00 680
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 15.01.19 23:00 654
 ПРАХОВО ДУНАВ 15.01.19 23:00 119
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 15.01.19 23:00 170
 СЕНТА ТИСА 15.01.19 23:00 238
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 15.01.19 23:00 411
 ТИТЕЛ ТИСА 15.01.19 23:00 206
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 15.01.19 21:00 111
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 15.01.19 23:00 -12
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 15.01.19 23:00 198
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 15.01.19 23:00 198
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 15.01.19 23:00 81
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 15.01.19 23:00 -159
 ВАТИН МОРАВИЦА 15.01.19 23:00 109
 КУСИЋ НЕРА 15.01.19 23:00 41
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 15.01.19 23:00 46
 КУШТИЉ КАРАШ 15.01.19 23:00 -40
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 15.01.19 23:00 273
 ЈАМЕНА САВА 15.01.19 23:00 245
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 15.01.19 23:00 91
 ШАБАЦ САВА 15.01.19 23:00 -29
 БЕЉИН САВА 15.01.19 23:00 160
 БЕОГРАД САВА 15.01.19 23:00 208
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 15.01.19 23:00 54
 РАДАЉ ДРИНА 15.01.19 23:00 195
 БРОДАРЕВО ЛИМ 15.01.19 23:00 77
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 15.01.19 23:00 30
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 15.01.19 23:00 44
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 15.01.19 23:00 61
 МОРОВИЋ СТУДВА 15.01.19 23:00 226
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 15.01.19 23:40 40
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 15.01.19 23:00 61
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 15.01.19 21:00 157
 БОГОВАЂА ЉИГ 15.01.19 23:00 154
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 15.01.19 23:00 89
 УБ УБ 15.01.19 23:00 72
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 15.01.19 23:00 -144
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 15.01.19 23:00 14
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 15.01.19 23:00 -346
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 15.01.19 23:00 39
 МАЈУР ЛУГОМИР 15.01.19 23:00 38
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 15.01.19 23:00 12
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 15.01.19 23:00 60
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 15.01.19 23:00 23
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 15.01.19 23:00 12
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 15.01.19 23:00 69
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 15.01.19 23:15 87
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 15.01.19 23:00 -177
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 15.01.19 23:00 21
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 15.01.19 23:00 55
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 15.01.19 23:00 -196
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 15.01.19 23:00 -123
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 15.01.19 23:00 46
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 15.01.19 23:00 18
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 15.01.19 23:00 28
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 15.01.19 23:00 27
 ПУКОВАЦ ПУСТА 15.01.19 23:00 11
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 15.01.19 23:00 8
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 15.01.19 23:00 -13
 ВИСОКА КОСАНИЦА 15.01.19 23:00 -38
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 15.01.19 23:00 60
 ПИРОТ НИШАВА 15.01.19 23:45 -80
 НИШ НИШАВА 15.01.19 23:00 55
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 14.01.19 08:00 46
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 15.01.19 23:00 234
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 15.01.19 23:00 26
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 15.01.19 23:00 76
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 15.01.19 23:00 -104
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 15.01.19 23:00 124
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 15.01.19 23:00 43
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 15.01.19 23:00 68
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 15.01.19 23:00 51
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 15.01.19 23:00 64
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 15.01.19 23:00 63
 РАШКА ИБАР 15.01.19 23:00 163
 УШЋЕ ИБАР 15.01.19 23:00 79
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 15.01.19 23:00 1
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 15.01.19 23:00 -6
 РАВНИ РАСИНА 15.01.19 23:00 43
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 15.01.19 21:15 67
 БОРАЧ БОРАЧКА 15.01.19 23:00 47
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 15.01.19 23:00 34
 КУЧЕВО ПЕК 15.01.19 23:00 39
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 15.01.19 21:00 37
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 15.01.19 23:00 49
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 15.01.19 23:00 25
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 15.01.19 23:00 -69
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 15.01.19 23:00 68
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
15.01.19 21:00 26
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English