Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
155
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
235
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
255
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
238
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
337
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
352
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
505
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
702
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
662
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
320
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
205
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
262
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
406
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
285
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
27.05.18 00:00
Водостај (cm):
126
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
130
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
381
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
228
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
140
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
-113
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
147
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
65
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
27.05.18 01:00
Водостај (cm):
-4
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
279
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
239
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
27.05.18 01:00
Водостај (cm):
120
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
285
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
291
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
57
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
27.05.18 01:15
Водостај (cm):
153
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
135
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
84
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
27.05.18 01:00
Водостај (cm):
5
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
266
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
27.05.18 02:10
Водостај (cm):
19
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
27.05.18 00:00
Водостај (cm):
89
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
40
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
27.05.18 01:00
Водостај (cm):
99
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
43
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
37
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
27.05.18 01:00
Водостај (cm):
-99
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
27.05.18 01:00
Водостај (cm):
66
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
-265
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
43
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
36
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
12
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
59
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
28
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
14
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
55
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
27.05.18 02:15
Водостај (cm):
80
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
-152
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
63
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
-157
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
-77
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
112
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
28
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
37
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
-14
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
84
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
-62
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
73
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
27.05.18 01:00
Водостај (cm):
219
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
27.05.18 01:00
Водостај (cm):
21
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
27.05.18 01:00
Водостај (cm):
61
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
-78
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
27.05.18 00:00
Водостај (cm):
128
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
105
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
26.05.18 21:00
Водостај (cm):
48
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
26.05.18 03:00
Водостај (cm):
57
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
27.05.18 00:00
Водостај (cm):
56
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
196
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
110
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
27.05.18 01:00
Водостај (cm):
39
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
17
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
27.05.18 00:15
Водостај (cm):
55
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
41
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
39
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
27.05.18 00:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
58
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
-47
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
27.05.18 02:00
Водостај (cm):
75
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
27.05.18 00:00
Водостај (cm):
52
Станица: КУСИЋ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЈАМЕНА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 27.05.18 02:00 155
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 27.05.18 02:00 235
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 27.05.18 02:00 255
 НОВИ САД ДУНАВ 27.05.18 02:00 238
 ЗЕМУН ДУНАВ 27.05.18 02:00 337
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 27.05.18 02:00 352
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 27.05.18 02:00 505
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 27.05.18 02:00 702
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 27.05.18 02:00 662
 ПРАХОВО ДУНАВ 27.05.18 02:00 320
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 27.05.18 02:00 205
 СЕНТА ТИСА 27.05.18 02:00 262
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 27.05.18 02:00 406
 ТИТЕЛ ТИСА 27.05.18 02:00 285
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 27.05.18 00:00 126
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 27.05.18 02:00 130
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 27.05.18 02:00 381
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 27.05.18 02:00 228
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 27.05.18 02:00 140
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 27.05.18 02:00 -113
 ВАТИН МОРАВИЦА 27.05.18 02:00 147
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 27.05.18 02:00 65
 КУШТИЉ КАРАШ 27.05.18 01:00 -4
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 27.05.18 02:00 279
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 27.05.18 02:00 239
 ШАБАЦ САВА 27.05.18 01:00 120
 БЕЉИН САВА 27.05.18 02:00 285
 БЕОГРАД САВА 27.05.18 02:00 291
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 27.05.18 02:00 57
 РАДАЉ ДРИНА 27.05.18 01:15 153
 БРОДАРЕВО ЛИМ 27.05.18 02:00 135
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 27.05.18 02:00 84
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 27.05.18 02:00 47
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 27.05.18 01:00 5
 МОРОВИЋ СТУДВА 27.05.18 02:00 266
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 27.05.18 02:10 19
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 27.05.18 02:00 30
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 27.05.18 00:00 89
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 27.05.18 02:00 40
 БОГОВАЂА ЉИГ 27.05.18 01:00 99
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 27.05.18 02:00 43
 УБ УБ 27.05.18 02:00 37
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 27.05.18 01:00 -99
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 27.05.18 01:00 66
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 27.05.18 02:00 -265
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 27.05.18 02:00 43
 МАЈУР ЛУГОМИР 27.05.18 02:00 36
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 27.05.18 02:00 12
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 27.05.18 02:00 59
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 27.05.18 02:00 28
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 27.05.18 02:00 14
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 27.05.18 02:00 55
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 27.05.18 02:15 80
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 27.05.18 02:00 -152
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 27.05.18 02:00 46
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 27.05.18 02:00 63
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 27.05.18 02:00 -157
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 27.05.18 02:00 -77
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 27.05.18 02:00 112
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 27.05.18 02:00 28
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 27.05.18 02:00 32
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 27.05.18 02:00 38
 ПУКОВАЦ ПУСТА 27.05.18 02:00 26
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 27.05.18 02:00 37
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 27.05.18 02:00 20
 ВИСОКА КОСАНИЦА 27.05.18 02:00 -14
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 27.05.18 02:00 84
 ПИРОТ НИШАВА 27.05.18 02:00 -62
 НИШ НИШАВА 27.05.18 02:00 73
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 27.05.18 01:00 219
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 27.05.18 01:00 21
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 27.05.18 01:00 61
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 27.05.18 02:00 -78
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 27.05.18 00:00 128
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 27.05.18 02:00 39
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 27.05.18 02:00 105
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 26.05.18 21:00 48
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 26.05.18 03:00 57
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 27.05.18 00:00 56
 РАШКА ИБАР 27.05.18 02:00 196
 УШЋЕ ИБАР 27.05.18 02:00 110
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 27.05.18 01:00 39
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 27.05.18 02:00 17
 РАВНИ РАСИНА 27.05.18 02:00 48
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 27.05.18 00:15 55
 БОРАЧ БОРАЧКА 27.05.18 02:00 43
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 27.05.18 02:00 41
 КУЧЕВО ПЕК 27.05.18 02:00 39
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 27.05.18 00:00 45
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 27.05.18 02:00 58
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 27.05.18 02:00 32
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 27.05.18 02:00 -47
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 27.05.18 02:00 75
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
27.05.18 00:00 52
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English