Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
329
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
327
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
301
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
300
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
380
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
389
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
524
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
713
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
667
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
337
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
353
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
386
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
358
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
28.02.17 03:00
Водостај (cm):
126
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
20
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
164
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
164
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
171
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
-99
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
28.02.17 05:30
Водостај (cm):
127
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
77
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
94
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
27.02.17 19:00
Водостај (cm):
63
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
314
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
632
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
365
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
370
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
336
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
27
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
28.02.17 05:15
Водостај (cm):
38
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
148
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
94
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
62
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
105
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
28.02.17 05:40
Водостај (cm):
44
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
34
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
28.02.17 03:00
Водостај (cm):
213
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
55
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
225
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
94
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
88
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
-45
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
104
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
-231
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
28.02.17 02:00
Водостај (cm):
64
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
38
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
59
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
28.02.17 02:00
Водостај (cm):
50
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
11
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
75
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
28.02.17 05:15
Водостај (cm):
89
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
-117
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
70
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
93
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
-102
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
-37
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
135
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
63
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
66
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
-36
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
88
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
313
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
130
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
-35
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
74
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
122
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
27.02.17 18:00
Водостај (cm):
71
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
28.02.17 05:30
Водостај (cm):
100
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
77
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
233
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
121
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
64
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
72
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
28.02.17 03:15
Водостај (cm):
66
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
78
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
75
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
95
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
57
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
-20
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
28.02.17 05:00
Водостај (cm):
80
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
28.02.17 03:00
Водостај (cm):
45
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 28.02.17 05:00 329
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 28.02.17 05:00 327
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 28.02.17 05:00 301
 НОВИ САД ДУНАВ 28.02.17 05:00 300
 ЗЕМУН ДУНАВ 28.02.17 05:00 380
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 28.02.17 05:00 389
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 28.02.17 05:00 524
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 28.02.17 05:00 713
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 28.02.17 05:00 667
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 28.02.17 05:00 337
 СЕНТА ТИСА 28.02.17 05:00 353
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 28.02.17 05:00 386
 ТИТЕЛ ТИСА 28.02.17 05:00 358
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 28.02.17 03:00 126
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 28.02.17 05:00 20
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 28.02.17 05:00 164
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 28.02.17 05:00 164
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 28.02.17 05:00 171
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 28.02.17 05:00 -99
 ВАТИН МОРАВИЦА 28.02.17 05:30 127
 КУСИЋ НЕРА 28.02.17 05:00 77
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 28.02.17 05:00 94
 КУШТИЉ КАРАШ 27.02.17 19:00 63
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 28.02.17 05:00 314
 ЈАМЕНА САВА 28.02.17 05:00 632
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 28.02.17 05:00 365
 БЕЉИН САВА 28.02.17 05:00 370
 БЕОГРАД САВА 28.02.17 05:00 336
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 28.02.17 05:00 27
 РАДАЉ ДРИНА 28.02.17 05:15 38
 БРОДАРЕВО ЛИМ 28.02.17 05:00 148
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 28.02.17 05:00 94
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 28.02.17 05:00 62
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 28.02.17 05:00 105
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 28.02.17 05:40 44
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 28.02.17 05:00 34
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 28.02.17 03:00 213
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 28.02.17 05:00 55
 БОГОВАЂА ЉИГ 28.02.17 05:00 225
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 28.02.17 05:00 94
 УБ УБ 28.02.17 05:00 88
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 28.02.17 05:00 -45
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 28.02.17 05:00 104
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 28.02.17 05:00 -231
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 28.02.17 02:00 64
 МАЈУР ЛУГОМИР 28.02.17 05:00 41
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 28.02.17 05:00 38
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 28.02.17 05:00 59
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 28.02.17 02:00 50
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 28.02.17 05:00 11
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 28.02.17 05:00 75
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 28.02.17 05:15 89
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 28.02.17 05:00 -117
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 28.02.17 05:00 70
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 28.02.17 05:00 93
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 28.02.17 05:00 -102
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 28.02.17 05:00 -37
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 28.02.17 05:00 135
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 28.02.17 05:00 48
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 28.02.17 05:00 63
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 28.02.17 05:00 60
 ПУКОВАЦ ПУСТА 28.02.17 05:00 27
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 28.02.17 05:00 43
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 28.02.17 05:00 25
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 28.02.17 05:00 66
 ПИРОТ НИШАВА 28.02.17 05:00 -36
 НИШ НИШАВА 28.02.17 05:00 88
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 28.02.17 05:00 313
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 28.02.17 05:00 130
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 28.02.17 05:00 -35
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 28.02.17 05:00 74
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 28.02.17 05:00 122
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 27.02.17 18:00 71
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 28.02.17 05:30 100
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 28.02.17 05:00 77
 РАШКА ИБАР 28.02.17 05:00 233
 УШЋЕ ИБАР 28.02.17 05:00 121
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 28.02.17 05:00 64
 РАВНИ РАСИНА 28.02.17 05:00 72
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 28.02.17 03:15 66
 БОРАЧ БОРАЧКА 28.02.17 05:00 48
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 28.02.17 05:00 78
 КУЧЕВО ПЕК 28.02.17 05:00 75
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 28.02.17 05:00 95
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 28.02.17 05:00 57
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 28.02.17 05:00 -20
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 28.02.17 05:00 80
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
28.02.17 03:00 45
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English