AEROLOŠKE ANALIZE:


* Emagram prikazuje vertikalni profil atmosfere za Beograd/Niš/Sjenicu/Negotin u naznačenom terminu.


Aerologija je deo meteorologije koji se bavi visinskim meteorološkim merenjima, koja se nazivaju još radiosondažnim merenjima.

Prva radiosondažna merenja u Srbiji započeta su 1954. godine, a redovna radiosondažna merenja, u standardnim međunarodno usklađenim terminima, vrše se od 1. aprila 1957. godine na lokaciji Beograd - Zeleno brdo.

U aprilu 1987. godine menja se lokacija merenja, tako da se od tada radiosondažna merenja redovno vrše na lokaciji Beograd – Košutnjak, više puta dnevno.

U jednom periodu vanredna aerološka merenja vršena su i na lokaciji Kruševac, a od 1. aprila 2016. godine započeta su redovna radiosondažna merenja na novoj lokaciji u Nišu, sa najsavremenijim automatskim radiosondažnim robotizovanim sistemom – RobotSonde.

Radiosondaža je standardizovan metod aeroloških merenja i obrade meteoroloških podataka, zasnovan na lansiranju radiosondi pomoću specijalnih meteoroloških balona napunjenih vodonikom, ili helijumom. Ovom metodom, u standardnom postupku, vrši se merenje temperature i vlažnosti vazduha, atmosferskog pritiska, brzine i pravca vetra, od površine tla do viših slojeva atmosfere. Merenje navedenih parametara vrši se do visine od 35 km, a podaci se svake sekunde, u realnom vremenu, prikuljaju i obrađuju pri tlu. Merenje po visini i obrada odgovarajućih meteoroloških parametara vrši se u skladu sa međunarodnim standardima.

Radiosonde su deo sistema za visinska meteorološka merenja koji predstavljaju potrošni materijal, namenjen da bude prenošen odgovarajućim meteorološkim balonom kroz atmosferu, opremljen senzorima za merenje meteoroloških promenljivih (pritisak, temperatura i vlažnost vazduha, brzina i pravac vetra) i radiotransmiterom za slanje svih informacija. Položaj radiosonde, odnosno pravac, brzina i komponente vetra, u svakom trenutku se određuje GPS pozicioniranjem iste pomoću meteoroloških satelita.


(Automatski radiosondažni sistem RobotSonde u Nišu)


Automatski radiosondažni sistem RobotSonde u Nišu


Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ