Датум:

30.04.2024

Оцена услова влажности на основу SPI за 1,2,3,6, и 12 месеци

(базни период 1961-2005)

Место SPI-1 SPI-2 SPI-3 SPI-6 SPI-12

Палић

ЈС ЈС ЕС Н МВ
Сомбор
С Н С МВ Н
Нови Сад
ЈС ЈС ЕС С С
Зрењанин
С С УС Н УВ
Кикинда
С УС ЕС Н МВ
Б. Карловац
С УС ЕС УС Н
Вршац
УС УС ЈС С Н
Лозница
ЕС УС ЕС С Н
С. Митровица
ЈС УС ЕС Н Н
Ваљево
ИС ЕС ИС Н Н
Београд-опс.
ЈС ЈС ЕС С Н
Крагујевац
С УС ЕС Н Н

См. Паланка

С С ЈС Н Н

В. Градиште

Н Н УС Н МВ

Црни Врх

С Н УС МВ МВ

Неготин

С Н УС Н МВ

Златибор

Н Н УС МВ Н

Сјеница

Н Н Н ЈВ ЈВ

Пожега

Н Н С Н Н

Краљево

Н Н С Н Н

Копаоник

Н Н Н ЕВ МВ

Крушевац

Н Н С МВ ЕВ

Ћуприја

Н Н ЈС Н МВ

Ниш

Н Н С МВ УВ

Лесковац

Н МВ Н МВ Н

Зајечар

С Н УС МВ Н

Димитровград

Н УВ Н УВ УВ

Врање

Н УВ Н ЈВ Н

Куршумлија

МВ МВ Н Н ЈВ