Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

АПРИЛ 2018: Топлији и просечно влажан април.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 10.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 19.5ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 44 mm.МАЈ 2018: Просечно топао и сувљи мај.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.1ºС. Месечна сума падавина током маја биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 26 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 24 mm.ЈУН 2018: Топлији и сувљи јун. Могућа појава топлотних таласа.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 16.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 26.9ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 25 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 64 mm.ЈУЛ 2018: Топлији и сувљи јул. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 18.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 29.6ºС. Месечна сума падавина током јула биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 13 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 32 mm.АВГУСТ 2018: Наставак лета. Топлотни таласи. Топлији и мало сувљи август. Ипак августовске суме падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха од 18.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 2.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 30.9ºС. Месечна сума падавина током августа биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 13 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 36 mm.СЕПТЕМБАР 2018: Продужетак касног лета. Просечно топао и мало сувљи септембар. Ипак, месечне суме падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 14.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 23.8ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 17 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 35 mm.ОКТОБАР 2018: Просечно топао и просечно сув октобар. Михољско лето.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха од 9.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобру биће око 19.3ºС. Месечна сума падавина током октобра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 2 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 37 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ