Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

ФЕБРУАР 2018: Просечно хладно и влажније време.

У Војводини ће средња минимална температура ваздуха у фебруару имати вредности у границама вишегодишњег просека, са просечном вредношћу вишом за око 0.1 ºС у односу на вишегодишњи просек, док ће у осталом делу земље бити изнад вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за 0.5ºС у Шумадији до чак 1.0ºС на југу Србије у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха од 0.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима које ће на северу Србије у просеку бити ниже за око 0.5 ºС док ће на југоистоку Србије бити за око 0.2ºС више у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 6.1ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће изнад вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 20 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 52 mm.МАРТ 2018: Блажи и просечно влажан март.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 4.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.0ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим око 1 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 41 mm.АПРИЛ 2018: Топлији и просечно влажан април.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 9.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 19.4ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 3 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 58 mm.МАЈ 2018: Средње мајске средње дневне температуре и количине падавина у границама вишегодишњег просека. Мајске кише.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају задржаће се у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.3ºС. Месечна сума падавина током маја биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 1 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 49 mm.ЈУН 2018: Просечно топао и мало сувљи јун. Ипак, јунске суме падавина у гранцама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 16.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 27.3ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 10 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 83 mm.ЈУЛ 2018: Топлији и мало сувљи јул. Ипак, месечне суме падавина у границама вишегодишњег просека. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 18.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 30.0ºС. Месечна сума падавина током јула биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 10 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 35 mm.АВГУСТ 2018: Топлији и мало сувљи август. Ипак, августовске суме падавина у границама вишегодишњег просека. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха од 18.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 29.8ºС. Месечна сума падавина током августа биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 4 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 46 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ