Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

ЈАНУАР 2017: У већем делу Србије хладнији и просечно влажан, а у Војводини хладнији и сувљи јануар. Повремено ће бити услова за појаву периода хладног времена праћеног леденим данима, као и умереним до јаким јутарњим мразевима.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности испод вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити нижа за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха од -2.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће испод вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 2.5ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током јануара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 2 mm, а у Војводини испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 10 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 34 mm.ФЕБРУАР 2017: Мало хладнији и просечно влажан фебруар.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха од 0.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће испод вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 5.9ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 2 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 31 mm.МАРТ 2017: Средња месечна температура и месечна сума падавина у границама вишегодишњег просека. Јутарњи мразеви.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 3.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 12.9ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 3 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 38 mm.АПРИЛ 2017: Просечно топао и просечно влажан април.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 9.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 18.8ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 2 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 57 mm.МАЈ 2017: Средња месечна температура и месечна количина падавина у границама вишегодишњег просека. Мајске кише.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.4ºС. Месечна сума падавина током маја биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 7 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 43 mm.ЈУН 2017: Просечно топао и просечно влажан јун.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 16.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 26.4ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 1 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 92 mm.ЈУЛ 2017: Топлији и сувљи јул.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 18.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 29.5ºС. Месечна сума падавина током јула биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 11 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 35 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ