Хидролошка тенденција за слив Kubršnica

 Хидролошка карта слива реке Kubršnica

Хидролошка тенденција
19.07.2018.   20.07.2018.   21.07.2018.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Количина  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 Падавине
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Количина  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
Директор РХМЗ