Хидролошка тенденција за слив Jasenica

 Хидролошка карта слива реке Jasenica

Хидролошка тенденција
21.02.2017.   22.02.2017.   23.02.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Количина  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
Директор РХМЗ