Хидролошка тенденција за слив Jasenica

 Хидролошка карта слива реке Jasenica

Хидролошка тенденција
27.03.2017.   28.03.2017.   29.03.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  28.03.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Количина  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
Директор РХМЗ