Хидролошка тенденција за слив Jasenica

 Хидролошка карта слива реке Jasenica

Хидролошка тенденција
30.04.2017.   01.05.2017.   02.05.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Количина  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
Директор РХМЗ