Хидролошка тенденција за слив Ljig

 Хидролошка карта слива реке Ljig

Хидролошка тенденција
30.04.2017.   01.05.2017.   02.05.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Влажност:  89 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура:  10.38 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  19.03.2017
 Температура:  13.98 °C
Директор РХМЗ