Хидролошка тенденција за слив Ljig

 Хидролошка карта слива реке Ljig

Хидролошка тенденција
16.10.2017.   17.10.2017.   18.10.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  17.10.2017
 Време последњег податка:  07:00
 Влажност:  94 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  17.10.2017
 Време последњег податка:  07:00
 Температура:  10.25 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  25.08.2017
 Температура:  20.51 °C
Директор РХМЗ