Хидролошка тенденција за слив Ljig

 Хидролошка карта слива реке Ljig

Хидролошка тенденција
21.02.2017.   22.02.2017.   23.02.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.05 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Влажност:  40 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Температура:  15.78 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Температура:  6.73 °C
Директор РХМЗ