Хидролошка тенденција за слив Kolubara

 Хидролошка карта слива реке Kolubara

Хидролошка тенденција
21.02.2017.   22.02.2017.   23.02.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.08 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Влажност у последњем часу:  49 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Температура у последњем часу:  -108.95 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Температура средња у последњем дану:  5.66 °C
Директор РХМЗ