Хидролошка тенденција за слив Kolubara

 Хидролошка карта слива реке Kolubara

Хидролошка тенденција
27.03.2017.   28.03.2017.   29.03.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  28.03.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  28.03.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Влажност у последњем часу:  94 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  28.03.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Температура у последњем часу:  -1.00 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  25.03.2017
 Температура средња у последњем дану:  13.96 °C
Директор РХМЗ