Хидролошка тенденција за слив Kolubara

 Хидролошка карта слива реке Kolubara

Хидролошка тенденција
20.08.2017.   21.08.2017.   22.08.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  21.08.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Падавине у последњем часу:  0.03 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  21.08.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Влажност у последњем часу:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  21.08.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура у последњем часу:  14.88 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.08.2017
 Температура средња у последњем дану:  24.33 °C
Директор РХМЗ