Хидролошка тенденција за слив Kolubara

 Хидролошка карта слива реке Kolubara

Хидролошка тенденција
19.07.2018.   20.07.2018.   21.07.2018.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Влажност у последњем часу:  64 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Температура у последњем часу:  -44.70 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Температура средња у последњем дану:  16.81 °C
Директор РХМЗ