Хидролошка тенденција за слив Toplica

 Хидролошка карта слива реке Toplica

Хидролошка тенденција
20.08.2017.   21.08.2017.   22.08.2017.  
Водостај
Хидролошка тенденција
20.08.2017.   21.08.2017.   22.08.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  21.08.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Падавине у последњем часу:  2.21 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  21.08.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Влажност:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  21.08.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура:  13.73 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.08.2017
 Температура:  22.50 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  21.08.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Падавине у последњем часу:  0.60 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  21.08.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Влажност:  86 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  21.08.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура:  17.34 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.08.2017
 Температура:  25.58 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  21.08.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Влажност:  96 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  21.08.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура:  15.73 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.08.2017
 Температура:  20.23 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  21.08.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Падавине у последњем часу:  0.25 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Влажност:  0 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  21.08.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура:  15.80 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.08.2017
 Температура:  23.55 °C
Директор РХМЗ