Хидролошка тенденција за слив Toplica

 Хидролошка карта слива реке Toplica

Хидролошка тенденција
30.04.2017.   01.05.2017.   02.05.2017.  
Водостај
Хидролошка тенденција
30.04.2017.   01.05.2017.   02.05.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Влажност:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура:  4.95 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  19.03.2017
 Температура:  10.03 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Влажност:  99 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура:  7.07 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  19.03.2017
 Температура:  12.30 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Влажност:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура:  6.69 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  19.03.2017
 Температура:  12.39 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Влажност:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  01.05.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура:  6.34 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  19.03.2017
 Температура:  11.95 °C
Директор РХМЗ