Хидролошка тенденција за слив Toplica

 Хидролошка карта слива реке Toplica

Хидролошка тенденција
21.02.2017.   22.02.2017.   23.02.2017.  
Водостај
Хидролошка тенденција
21.02.2017.   22.02.2017.   23.02.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Влажност:  50 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Температура:  10.06 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Температура:  4.07 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Влажност:  51 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Температура:  13.65 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Температура:  5.53 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Влажност:  46 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Температура:  12.65 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Температура:  4.20 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Влажност:  44 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Време последњег податка:  12:00
 Температура:  13.49 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  22.02.2017
 Температура:  4.86 °C
Директор РХМЗ