Хидролошка тенденција за слив Toplica

 Хидролошка карта слива реке Toplica

Хидролошка тенденција
19.07.2018.   20.07.2018.   21.07.2018.  
Водостај
Хидролошка тенденција
19.07.2018.   20.07.2018.   21.07.2018.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Влажност:  66 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Температура:  20.54 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Температура:  16.60 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Влажност:  69 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Температура:  22.56 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Температура:  17.66 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Влажност:  69 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Температура:  23.07 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Температура:  16.36 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  09:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.13 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  10:00
 Влажност:  67 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Време последњег податка:  09:00
 Температура:  22.17 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.07.2018
 Температура:  17.14 °C
Директор РХМЗ