Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 27.03.2017.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      312  -30  3060  10.6 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  386  -27  *  10.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      338  -17  3490  10.4 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    335  -6  *  10.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      338  -1  *  10.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  380  -2  *  10.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      400  2  *  10.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    408  1  *  * stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      542  4  6400  10.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    731  7  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  775  7  *  11.2 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    685  8  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    285  -10  *  7.5 pad
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      314  -6  1140  9.0 pad
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  303  0  *  9.2 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    381  0  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      383  -2  *  - pad
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    20  -5  2.00  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    227  -3  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    227  -3  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    132  -20  31.0  12.6 pad
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  268  -12  *  11.6 pad
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -96  -8  5.28  10.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    118  -4  0.872  8.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    70  -2  11.5  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    30  -3  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    290  -3  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    454  -12  1090  12.2 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      277  -9  1520  11.4 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    146  -10  *  11.0 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    343  -5  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      352  1  *  11.9 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    101  59  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    174  -39  403  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    157  5  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    101  6  96.7  9.0 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    55  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    28  0  3.04  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    26  1  2.15  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    44  -4  13.1  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    122  0  23.0  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    54  2  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    188  -2  8.85  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  8  0  *  11.5 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    55  0  0.690  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    57  1  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -51  -1  216  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  4  -4  *  9.0 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    98  -12  230  10.7 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -233  -10  259  11.4 stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    60  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    41  0  1.06  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    36  -1  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА  58  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    55  -2  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    21  -3  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    67  -1  1.14  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    79  -2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -137  0  11.2  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    55  -4  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    80  7  36.3  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -122  0  74.1  8.6 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -47  -5  90.8  11.5 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    136  -4  128  10.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    45  -2  10.3  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    76  -3  8.85  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    45  -1  2.63  9.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    24  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    37  0  6.76  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    16  -1  7.33  7.6 nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    70  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -34  6  20.4  7.8 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    90  -3  26.5  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    267  -4  33.7  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    46  -13  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    109  -4  34.1  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -47  2  95.9  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    46  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    125  -1  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    63  -3  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    75  -3  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    65  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    208  2  41.0  7.6 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    115  -3  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    55  -2  67.5  - nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    68  -1  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    61  0  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    41  -1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    79  -4  6.94  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    55  -2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    73  0  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    55  -2  5.57  9.8 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -21  -1  16.9  9.2 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    77  -1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    40  -1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ