Хидролошки подаци:  СУБОТА 26.05.2018.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      162  -20  2160  20.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  248  -20  *  21.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      247  -20  2890  20.1 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    265  -21  *  19.9 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      253  -19  *  19.5 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  300  -14  *  20.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      340  -7  *  20.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    355  -5  *  23.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      502  -4  5050  20.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    709  6  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  765  1  *  20.4 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    681  0  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    358  10  *  21.3 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    212  -6  *  21.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      270  -4  644  21.2 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  320  0  *  20.4 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    412  3  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      296  -16  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    126  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    128  -3  10.0  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    381  -4  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    230  -5  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    140  18  35.0  21.6 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  282  4  *  21.8 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -108  6  4.44  19.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    154  -10  0.841  22.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    64  0  10.1  17.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    69  3  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    1  6  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    283  5  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    400  0  911  20.6 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      234  5  1290  19.3 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      118  6  *  18.5 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    290  1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      294  -6  *  20.5 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    48  0  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    243  2  701  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    140  -5  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    88  -8  76.0  13.3 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    47  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    5  1  2.50  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    261  6  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    19  -1  0.803  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    29  -5  7.72  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    88  -11  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    40  0  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    94  1  0.846  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  18  0  0.750  18.8 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    43  -1  0.415  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    38  -2  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -93  -3  123  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -3  -3  *  18.5 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    70  1  177  - pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -265  0  188  21.7 pad
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    44  0  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    37  -3  0.754  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    14  -1  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    59  1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    27  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    13  -1  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    58  8  0.655  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    80  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -149  0  8.00  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    43  -17  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    73  -5  32.3  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -130  -10  66.7  17.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -62  -1  74.5  19.5 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    101  -16  89.0  19.2 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    29  -4  4.95  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    32  -4  1.81  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    43  -1  2.36  18.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    27  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    42  -11  7.43  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    28  -12  13.1  16.8 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -7  -13  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    89  -23  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -58  -6  11.0  18.4 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    76  1  17.7  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    223  -24  16.3  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    15  -3  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    67  -6  11.9  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -73  -3  77.5  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    130  -5  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    42  -12  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    102  -1  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    49  -2  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    56  -2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    193  -17  30.8  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    112  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    48  -6  60.0  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    20  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    51  -4  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    57  0  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    43  -1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    38  0  2.10  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    39  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    47  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    59  -1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    34  -1  3.37  16.4 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -45  -1  9.75  16.6 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    76  0  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    54  -6  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ