Хидролошки подаци:  СРЕДА 23.08.2017.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      154  24  2110  21.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  216  18  *  21.9 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      197  8  2560  21.6 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    204  2  *  22.4 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      167  -1  *  22.5 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  192  0  *  22.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      237  -1  *  24.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    264  -4  *  * stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      448  -6  3048  24.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    671  -10  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  739  -11  *  23.6 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    667  -11  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    179  -6  *  25.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      250  -6  *  25.6 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  343  0  *  24.3 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    423  -10  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      179  4  *  - stag
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -47  -1  0.198  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    377  -5  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    214  -5  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    98  -2  15.2  25.0 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  286  0  *  24.0 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -168  0  0.880  19.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    36  -2  *  18.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    24  2  2.06  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -43  -1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    222  -1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    129  -2  230  24.2 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      8  0  329  22.9 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      -102  1  *  21.7 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    110  0  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      187  -2  *  25.5 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    15  -36  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    34  3  53.1  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    51  -2  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    3  -1  8.94  15.3 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    42  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -11  -1  1.10  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    28  -1  1.83  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    9  -1  3.26  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    53  -3  4.32  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    42  1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    111  3  1.86  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -16  0  0.040  19.4 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    32  1  0.223  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    22  0  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -156  0  46.6  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -125  -1  *  20.4 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -15  7  51.2  21.0 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -366  -10  57.9  21.7 stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    40  0  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    25  -2  0.210  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    12  2  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    54  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    20  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    1  -1  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    49  1  0.234  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    69  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -179  -2  2.50  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    8  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    11  -15  4.74  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -214  6  9.86  18.6 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -135  -2  15.3  20.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    10  -11  16.0  20.3 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    15  -1  2.09  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    21  -2  0.797  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    18  0  0.122  19.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    3  -3  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    11  -2  1.05  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -28  -1  2.29  15.2 nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    55  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -68  -1  7.67  15.0 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    56  2  7.48  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    195  -10  8.70  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    -7  4  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    33  4  3.67  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -132  -3  31.4  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    120  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    12  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    89  -1  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    16  0  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    41  -1  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    50  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    153  -1  12.8  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    76  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    -6  -1  18.6  - nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    29  -5  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    53  0  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    44  -1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    27  -1  1.18  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    35  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    33  -1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    24  0  1.71  16.2 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -79  -1  3.30  17.2 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    54  -1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    23  -1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ