Хидролошки подаци:  НЕДЕЉА 30.04.2017.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      168  39  2200  13.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  224  40  *  13.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      188  40  2500  13.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    188  19  *  12.6 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      194  9  *  12.8 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  250  -6  *  10.5 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      309  -14  *  12.5 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    328  -12  *  * stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      466  -22  4650  13.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    663  -27  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  720  -18  *  13.0 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    624  -27  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    222  -1  *  11.7 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      272  -2  637  12.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  323  0  *  12.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    412  -2  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      256  3  *  - rast
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    34  -1  2.79  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    233  -5  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    233  -6  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    80  2  9.50  15.2 rast
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  264  4  *  15.8 rast
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -110  -22  4.30  14.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    129  -2  1.19  14.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    62  -3  9.58  13.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -10  -1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    271  -1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    587  6  1560  12.3 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      350  -1  1950  12.0 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      207  -3  *  11.7 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    348  -9  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      266  -16  *  12.4 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    87  13  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    244  2  706  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    155  0  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    99  0  93.4  9.7 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    58  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    70  23  9.50  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    32  0  3.35  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    43  -2  12.8  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    119  -6  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    53  0  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    225  -7  11.8  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  14  4  *  12.2 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    59  -2  0.793  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    55  0  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -44  -10  233  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  20  -14  *  12.0 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    116  -15  265  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -238  -22  247  14.0 stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    69  -4  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    43  -2  1.29  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    40  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    61  4  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    56  -4  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    24  -2  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    73  -2  1.49  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    79  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -141  1  10.0  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    64  2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    77  5  34.6  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -120  -5  75.9  12.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -47  -14  90.8  12.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    130  -10  121  13.2 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    43  -1  9.53  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    73  -2  8.25  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    47  -1  2.89  13.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    29  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    40  -2  7.65  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    23  -3  9.13  7.2 nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    68  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -48  -1  14.7  12.4 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    91  0  27.2  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    297  0  47.7  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    62  -1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    134  -2  51.0  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -33  -11  115  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    146  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    59  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    129  -1  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    71  -1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    82  1  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    74  2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    209  -3  41.7  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    119  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    62  -4  75.4  - nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    77  -1  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    66  -1  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    46  1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    73  -5  5.98  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    54  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    75  -3  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    59  -3  6.72  12.8 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -19  -3  17.5  12.8 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    80  -2  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    39  2  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ