Хидролошки подаци:  НЕДЕЉА 17.12.2017.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      221  39  2520  4.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  296  42  *  4.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      281  38  3110  4.7 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    266  34  *  5.5 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      291  41  *  4.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  368  33  *  4.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      420  29  *  4.8 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    424  25  *  * rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      548  10  6680  5.4 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    723  18  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  770  12  *  5.4 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    668  9  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    386  31  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    328  26  *  3.2 rast
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      348  22  1290  3.2 rast
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  303  0  *  3.2 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    389  4  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      375  36  *  - rast
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    109  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    54  6  4.08  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    204  6  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    203  4  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    83  -10  10.3  5.8 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  250  -10  *  5.8 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -144  -14  2.06  2.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    101  2  0.088  4.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    78  12  13.9  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    45  3  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    307  -1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    896  10  2840  6.9 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      571  12  3440  6.6 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      396  17  *  6.7 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    542  31  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      384  31  *  - rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    379  63  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    326  38  1140  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    303  88  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    226  78  403  6.0 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    71  7  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    104  53  17.8  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    41  -1  4.09  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    54  -6  17.8  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    -  -  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    45  -2  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    162  0  4.86  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  2  0  0.286  6.0 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    55  -6  0.690  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    49  -5  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -52  -17  213  * rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -13  -14  *  4.8 rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    124  -26  281  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -195  3  351  6.7 pad
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    77  5  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    42  -2  1.17  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    9  -4  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    55  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    58  3  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    44  -2  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    64  -2  0.978  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    76  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -107  33  21.1  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    92  41  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    141  82  79.2  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -22  96  184  5.2 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -35  -4  105  5.5 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    137  -21  129  7.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    112  71  50.8  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    125  66  21.0  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    74  19  7.16  6.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    70  16  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    54  -2  11.7  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    47  -10  48.8  8.6 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    23  9  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    90  18  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -41  18  17.3  7.8 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    121  33  52.0  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    308  -18  53.2  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    57  -15  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    120  -10  38.0  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -18  -11  150  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    137  -4  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    54  -8  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    125  -4  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    65  -4  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    94  -3  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    69  -4  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    235  -11  61.2  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    131  -3  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    70  -4  85.0  - nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    83  -3  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    64  -2  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    48  -1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    85  -2  9.20  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    64  -2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    64  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    77  0  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    -  -  -  7.2 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -41  1  10.8  7.0 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    92  4  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ