Хидролошки подаци:  СУБОТА 17.03.2018.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      256  28  2730  7.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  330  30  *  6.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      314  25  3320  7.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    314  24  *  6.8 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      347  21  *  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  430  18  *  5.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      480  15  *  7.9 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    479  13  *  * rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      584  10  7650  7.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    733  5  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  757  4  *  7.4 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    638  3  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    560  -12  *  7.0 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    420  29  *  3.0 rast
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      425  25  1580  - rast
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  355  28  *  4.2 rast
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    437  25  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      441  18  *  - rast
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    140  4  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    114  -8  8.74  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    183  -3  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    185  -2  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    192  -8  61.0  10.2 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  294  -4  *  9.8 pad
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -52  0  8.64  4.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    120  0  0.151  10.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    124  -12  32.1  9.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    161  -16  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    76  -12  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    327  -9  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    944  2  3060  8.8 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      610  0  3740  8.7 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      461  1  *  7.4 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    596  6  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      441  15  *  8.3 rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    251  -1  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    247  -56  720  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    195  -6  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    137  -7  163  9.1 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    60  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    67  0  9.89  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    371  -5  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    41  -3  4.09  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    72  -4  26.2  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    263  -1  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    60  9  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    209  -17  8.52  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  10  0  0.480  5.0 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    65  -2  0.975  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    63  -3  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      146  -33  849  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  283  -9  *  8.5 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    429  -3  1160  - pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      111  37  1180  9.6 pad
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    103  -2  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    89  1  9.38  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    32  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    81  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    108  4  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    132  -9  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    83  -1  2.10  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    83  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -70  -13  37.0  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    162  -21  96.8  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    20  -46  239  8.2 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    195  -66  468  10.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    425  -53  587  9.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    84  -9  30.4  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    115  -9  18.3  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    106  -24  14.1  8.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    92  -25  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    97  -20  34.9  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    136  -39  57.6  12.2 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    35  -25  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    118  -8  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    34  -16  59.1  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    191  -16  139  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    421  -14  123  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    105  -2  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    195  -8  104  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    89  -25  355  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    155  4  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    147  0  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    108  -2  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    129  22  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    350  2  166  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    198  -4  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    151  -5  205  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    27  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    112  -3  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    95  -5  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    80  17  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    176  -17  30.5  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    114  -7  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    226  -6  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    229  -15  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    90  -11  21.5  10.0 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    78  -54  57.1  9.2 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    128  -5  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    67  -4  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ