Хидролошки подаци:  СУБОТА 24.06.2017.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      24  -9  1450  24.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  85  -8  *  24.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      69  -8  1760  24.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    108  -9  *  23.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      99  -10  *  24.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  162  -8  *  25.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      238  -6  *  24.6 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    268  -4  *  * stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      452  -2  3078  23.6 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    687  1  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  749  4  *  24.0 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    673  1  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    201  12  *  23.8 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      264  12  477  23.6 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  333  10  *  23.8 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    423  13  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      159  -10  *  - pad
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -8  0  0.760  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    401  4  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    248  3  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    102  2  16.8  26.8 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  284  2  *  26.0 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -130  0  2.90  22.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    96  -2  0.428  25.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    30  -2  2.90  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -21  8  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    260  -1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    229  3  416  25.0 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      106  6  666  24.4 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      0  4  *  23.8 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    145  -2  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      188  -6  *  25.0 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    27  -24  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    183  42  438  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    88  -1  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    36  -4  20.8  18.7 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    50  2  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    3  -1  0.956  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    30  8  2.85  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    9  -3  4.88  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    63  3  6.66  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    42  -1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    119  -2  3.87  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -10  0  *  22.2 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    39  -1  0.336  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    36  0  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -110  -1  94.0  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -36  -1  *  21.5 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    29  -5  108  23.8 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -330  -7  *  24.6 stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    47  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    30  -1  0.320  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    20  -1  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    61  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    27  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -10  -1  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    54  -1  0.452  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    75  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -156  -1  6.43  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    34  -2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    43  6  17.0  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -172  2  32.5  23.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -104  6  36.4  22.5 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    62  2  51.7  23.2 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    27  0  4.48  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    28  1  1.41  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    31  -1  0.888  23.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    13  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    22  -1  3.14  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -5  -1  3.00  21.0 nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    61  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -46  -9  15.4  14.2 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    76  4  17.7  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    227  2  17.6  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    30  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    57  -2  9.95  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -101  -5  40.2  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    130  1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    27  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    103  0  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    52  1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    61  3  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    58  1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    174  -9  20.6  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    95  1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    34  1  46.6  - nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    48  -1  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    51  1  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    39  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    38  0  1.29  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    35  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    49  0  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    29  -1  0.966  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -67  -2  5.20  * nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    61  0  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    29  -1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ