Хидролошки подаци:  ПЕТАК 20.07.2018.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      13  -13  1400  23.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  76  -14  *  24.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      74  -18  1790  22.9 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    118  -15  *  23.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      114  -14  *  23.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  185  -13  *  23.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      257  -11  *  22.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    284  -7  *  * pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      458  -4  3800  23.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    687  -1  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  745  -1  *  22.4 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    669  -1  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    177  3  *  23.4 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    190  -2  *  23.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      251  0  470  23.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  320  0  *  23.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    411  3  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      181  -14  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    131  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    90  -4  6.75  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    378  0  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    223  2  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    118  18  24.0  22.6 rast
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  278  4  *  22.4 rast
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -38  -2  9.78  18.4 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    104  -4  0.095  21.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    86  28  16.6  18.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    89  33  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    27  27  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    297  15  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    360  -14  785  22.7 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      196  -3  1090  21.5 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      73  -2  *  20.2 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    219  -3  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      213  -9  *  22.6 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    68  54  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    216  21  579  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    98  -2  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    55  -3  35.2  15.9 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    56  -2  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    25  -2  4.50  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    246  -2  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    54  0  7.46  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    90  29  35.0  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    241  101  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    40  -3  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    205  83  8.18  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  18  -4  0.750  17.2 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    56  -6  0.716  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    50  8  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -84  3  140  * rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -2  -1  *  20.9 rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    79  -1  195  - rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -284  -4  151  21.1 rast
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    58  14  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    35  6  0.630  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    15  12  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    61  1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    56  21  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    34  8  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    81  12  1.97  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    88  4  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -164  3  4.83  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    64  2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    81  16  36.9  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -150  8  49.4  19.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -98  0  41.2  22.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    86  -4  74.0  20.8 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    36  10  7.10  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    32  4  1.81  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    30  -1  0.770  19.6 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    7  1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    27  0  3.46  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    1  -1  6.92  20.2 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -34  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    82  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -60  6  10.3  16.2 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    116  46  47.3  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    299  -7  48.7  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    52  -6  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    128  10  43.4  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -32  6  129  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    130  -2  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    44  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    124  -2  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    66  0  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    83  -4  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    70  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    211  -2  43.1  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    101  2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    54  6  66.4  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    20  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    73  12  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    62  7  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    44  1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    60  8  4.78  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    45  4  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    34  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    46  1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    33  -1  3.16  18.2 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -48  -1  9.00  18.8 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    74  0  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    40  0  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ