Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 23.01.2017.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Лед 
 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      29  -18  1480  0.0 pad  ледоход
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  106  -34  *  0.0 pad  -
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      131  -53  *  0.0 pad  -
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    124  5  *  0.6 pad  ледоход
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      190  10  *  0.0 pad  ледоход
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  326  20  *  0.0 stag  ледоход
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      266  -13  *  0.0 stag  ледоход
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    274  -6  *  * stag  -
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      466  -2  *  2.0 stag  -
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    677  3  *  * nema  -
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  743  3  *  1.0 nema  ледоход
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    667  5  *  * nema  
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema  -
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    184  -2  *  0.0 stag  ледостај
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      245  0  370  0.0 stag  ледостај
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  323  0  *  0.0 stag  ледостај
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    408  1  *  * nema  
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      323  20  *  - stag  -
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    4  -5  1.20  - nema  -
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    158  -1  *  * nema  
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    112  0  *  * nema  
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    84  -2  10.5  0.0 stag  ледостај
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  274  0  *  0.0 stag  ледостај
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -102  4  4.86  1.0 nema  ледостај
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    118  11  0.872  0.0 nema  ледостај
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    46  0  6.00  * nema  ледостај
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -24  -4  *  * nema  -
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    262  -1  *  * nema  
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    305  -23  622  0.0 pad  ледоход
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      142  -4  827  - pad  -
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    14  -6  *  - pad  -
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    114  1  *  * nema  
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      199  -11  *  0.5 stag  -
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    16  -72  *  * nema  
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    30  0  50.0  * nema  -
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    77  -1  *  * nema  
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    26  -2  15.5  1.2 nema  -
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    44  0  *  * nema  
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    8  3  1.32  * nema  -
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    26  -2  2.15  * nema  -
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema  -
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    13  1  5.63  - nema  -
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    99  9  16.2  * nema  -
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    43  -1  *  * nema  
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    142  0  5.44  * nema  -
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  0  0  *  0.2 nema  ледостај
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    42  -1  0.394  * nema  -
 УБ Ниво одбране  УБ    38  -1  *  * nema  
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -118  -18  82.4  * stag  -
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -132  -16  *  0.0 stag  ледоход
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    26  -14  103  - stag  -
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -281  -4  156  0.0 pad  ледостај
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    44  0  *  * nema  
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    -  -  -  * nema  -
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    36  0  *  * nema  
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА  55  0  *  * nema  
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    23  0  *  * nema  
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -9  -3  *  * nema  
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    54  0  0.452  * nema  -
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    78  -1  *  * nema  -
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -164  -1  4.83  * nema  -
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    59  34  *  * nema  
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    58  30  24.2  * nema  -
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -178  12  28.2  0.0 nema  ледоход
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -95  -2  43.7  0.6 nema  -
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    43  -12  36.3  0.8 nema  -
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    -  -  -  * nema  -
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    31  4  1.70  * nema  -
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    30  0  0.770  0.0 nema  ледостај
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    9  -2  *  * nema  
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    18  -1  2.49  * nema  -
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -3  -1  3.32  0.0 nema  -
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    54  0  *  * nema  
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -8  62  34.1  2.6 nema  -
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    56  -3  7.48  * nema  -
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    -  -  -  - nema  -
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    -  -  -  * nema  -
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -111  -3  32.4  * nema  -
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    23  -5  *  * nema  
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    91  2  *  * nema  
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    50  -1  *  * nema  
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    178  1  22.1  0.8 nema  -
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    85  0  *  * nema  
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    22  0  36.6  - nema  -
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    35  3  *  * nema  
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    51  -1  2.55  * nema  -
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    46  0  *  * nema  
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    45  2  *  * nema  
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    31  -2  1.17  * nema  -
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -58  -2  6.98  0.0 nema  ледостај
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema  -
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    58  1  *  * nema  
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    27  3  *  * nema  
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ