Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 27.02.2017.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      322  45  3120  5.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  376  60  *  5.1 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      303  63  3250  5.1 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    270  66  *  4.8 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      260  65  *  5.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  304  46  *  4.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      353  43  *  5.3 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    362  36  *  * rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      504  22  5300  4.6 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    703  10  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  754  6  *  5.6 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    667  0  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    314  37  *  1.7 rast
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      332  20  1290  1.8 rast
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  313  0  *  2.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    398  2  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      318  57  *  - rast
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    20  -4  2.00  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    164  -1  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    163  -1  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    182  26  56.0  6.0 rast
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  298  12  *  6.4 rast
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -88  -2  5.84  6.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    126  2  1.10  6.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    76  -6  13.3  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -  -  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    318  1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    586  47  1560  7.0 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      331  24  1840  6.8 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    185  40  *  6.9 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    337  38  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      305  39  *  6.8 rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    20  1  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    82  42  121  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    136  7  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    82  6  67.2  3.0 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    56  4  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    127  -49  24.5  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    50  -9  8.70  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    43  -43  12.8  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    269  -150  73.0  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    57  -5  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    250  -96  13.9  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  60  0  0.104  4.8 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    167  -36  6.63  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    107  -38  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -41  16  241  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  35  25  *  5.5 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    112  30  257  7.1 rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -252  23  214  7.2 rast
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    65  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    41  -1  1.06  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    39  -1  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА  60  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    49  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    11  -1  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    77  -7  1.73  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    94  -17  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -115  1  18.1  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    71  1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    88  -1  41.3  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -104  -12  91.5  6.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -32  -5  109  8.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    140  13  133  6.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    46  -2  10.7  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    63  -4  6.36  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    64  -6  5.41  6.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    29  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    43  -1  8.77  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    25  -1  9.66  1.6 nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    67  -2  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -36  -4  19.5  6.0 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    90  0  26.5  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    290  0  44.3  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    113  -21  36.6  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -37  9  109  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    76  -7  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    118  10  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    69  12  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    93  17  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    80  5  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    228  -2  55.8  5.2 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    121  1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    60  1  73.0  - nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    70  0  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    68  -3  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    51  -2  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    80  0  7.10  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    78  -4  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    95  -2  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    58  -4  6.43  6.8 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -18  -9  17.9  6.6 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    82  -3  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    43  -1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ