УСЛОВИ ВЛАЖНОСТИ - МОНИТОРИНГ СУШЕ

на основу стандардизованог индекса падавина (SPI)

karta

Датум:

30.4.2018.

Оцена услова влажности на основу SPI за 1,2,3,6, и 12 месеци

(базни период 1961-2005)

Место SPI-1 SPI-2 SPI-3 SPI-6 SPI-12

Палић

Н УВ ЕВ ЈВ Н
Сомбор
С МВ ЕВ УВ Н
Нови Сад
Н МВ ЈВ УВ Н
Зрењанин
Н МВ ЈВ МВ С
Кикинда
Н ЈВ ЕВ ЈВ Н
Б. Карловац
С Н Н Н С
Вршац
С Н Н Н Н
Лозница
ЕС Н МВ МВ Н
С. Митровица
Н Н УВ МВ Н
Ваљево
ЈС Н Н Н Н
Београд-опс.
С Н Н Н С
Крагујевац
ЈС МВ УВ МВ Н

См. Паланка

С УВ УВ МВ Н

В. Градиште

С МВ Н Н Н

Црни Врх

ЈС Н УВ Н Н

Неготин

ЈС УВ ЕВ ЈВ МВ

Златибор

С МВ ЈВ МВ Н

Сјеница

УС ЕВ ИВ ЈВ Н

Пожега

ЕС МВ УВ МВ Н

Краљево

С УВ ЈВ МВ Н

Копаоник

С МВ Н УВ УВ

Крушевац

С ЈВ ЕВ ЈВ МВ

Ћуприја

С ЈВ ЈВ ЈВ МВ

Ниш

Н ИВ ЕВ ИВ ЈВ

Лесковац

УВ ИВ ИВ ИВ ЕВ

Зајечар

ЈС ЈВ ЕВ ЕВ УВ

Димитровград

Н ЕВ ЕВ ЕВ ЈВ

Врање

С ЕВ ЕВ ЕВ УВ

УСЛОВИ ВЛАЖНОСТИ НА ОСНОВУ СТАНДАРДИЗОВАНОГ ИНДЕКСА ПАДАВИНА ОДРЕЂЕНОГ ЗА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ОД 60 ДАНА.

Вредност индекса утврђена за наведени период може се користити за оцену и праћење услова влажности у површинском слоју земљишта, односно као индикатор пољопривредне суше.Опширније о одређивању и примени SPI...

Анализа услова влажности на територији Србије за сезону, вегетациони период...

ОБЈАШЊЕЊЕ ОЗНАКАЗА КАТЕГОРИЈЕ УСЛОВА ВЛАЖНОСТИ

 

Ознака

Услови влажности

Вредност SPI

 

ИС

Изузетна суша

SPI ≤ -2.326

ЕС

Екстремна суша

-2.326 < SPI ≤ -1.645

ЈС

Јака суша

-1.645 < SPI ≤ -1.282

УС

Умерена суша

-1.282 < SPI ≤ -0.935

С

Сушно

-0.935 < SPI ≤ -0.524

Уобичајени услови влажности

Н

Нормални услови влажности

-0.524 < SPI < +0.524

МВ

Мало повећана влажност

+0.524 ≤ SPI < +0.935

УВ

Умерена повећана влажност

+0.935 ≤ SPI < +1.282

 

ЈВ

Јако влажно

+1.282 ≤ SPI < +1.645

ЕВ

Екстремно влажно

+1.645 ≤SPI < +2.326

ИВ

Изузетно влажно

SPI ≥ +2.326

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ: "Центар за управљање сушом за Југоисточну Европу - DMCSEE"

DMCSEE
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English