УСЛОВИ ВЛАЖНОСТИ - МОНИТОРИНГ СУШЕ

на основу стандардизованог индекса падавина (SPI)

karta

Датум:

31.01.2017.

Оцена услова влажности на основу SPI за 1,2,3,6, и 12 месеци

(базни период 1961-2005)

Место SPI-1 SPI-2 SPI-3 SPI-6 SPI-12

Палић

С ЕС ИС МВ УВ
Сомбор
Н ЕС ЕС Н ЈВ
Нови Сад
С ЕС УС Н МВ
Зрењанин
УС ЕС ЈС Н ЈВ
Кикинда
УС ИС ЈС Н УВ
Б. Карловац
С ЕС УС МВ МВ
Вршац
С ЕС ЈС Н Н
Лозница
Н ЈС УС Н МВ
С. Митровица
УС ИС ЕС С Н
Ваљево
Н ЕС ЈС МВ УВ
Београд-опс.
С ЕС ЈС Н Н
Крагујевац
Н ЕС С МВ УВ

См. Паланка

С ЕС УС Н МВ

В. Градиште

С ЕС С Н ЈВ

Црни Врх

Н УС Н Н МВ

Неготин

Н ЕС С Н МВ

Златибор

Н ЕС С Н ЕВ

Сјеница

Н ЈС Н ЈВ ЕВ

Пожега

С ИС УС УВ ЕВ

Краљево

С ЕС УС Н Н

Копаоник

Н С УВ ЕВ ИВ

Крушевац

С ИС Н УВ ЕВ

Ћуприја

С ЕС С МВ УВ

Ниш

С ИС Н МВ УВ

Лесковац

Н УС МВ МВ ЕВ

Зајечар

Н ЈС МВ УВ УВ

Димитровград

Н С Н Н МВ

Врање

С ЕС Н МВ УВ

УСЛОВИ ВЛАЖНОСТИ НА ОСНОВУ СТАНДАРДИЗОВАНОГ ИНДЕКСА ПАДАВИНА ОДРЕЂЕНОГ ЗА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ОД 60 ДАНА.

Вредност индекса утврђена за наведени период може се користити за оцену и праћење услова влажности у површинском слоју земљишта, односно као индикатор пољопривредне суше.Опширније о одређивању и примени SPI...

Анализа услова влажности на територији Србије за сезону, вегетациони период...

ОБЈАШЊЕЊЕ ОЗНАКАЗА КАТЕГОРИЈЕ УСЛОВА ВЛАЖНОСТИ

 

Ознака

Услови влажности

Вредност SPI

 

ИС

Изузетна суша

SPI ≤ -2.326

ЕС

Екстремна суша

-2.326 < SPI ≤ -1.645

ЈС

Јака суша

-1.645 < SPI ≤ -1.282

УС

Умерена суша

-1.282 < SPI ≤ -0.935

С

Сушно

-0.935 < SPI ≤ -0.524

Уобичајени услови влажности

Н

Нормални услови влажности

-0.524 < SPI < +0.524

МВ

Мало повећана влажност

+0.524 ≤ SPI < +0.935

УВ

Умерена повећана влажност

+0.935 ≤ SPI < +1.282

 

ЈВ

Јако влажно

+1.282 ≤ SPI < +1.645

ЕВ

Екстремно влажно

+1.645 ≤SPI < +2.326

ИВ

Изузетно влажно

SPI ≥ +2.326

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ: "Центар за управљање сушом за Југоисточну Европу - DMCSEE"

DMCSEE
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English